Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016




Tóm tắt:

  1. Cách nói ALO trong tiếng ANH
  2. Cách gọi điện đi.
    Hello, this is + tên bạn + from + công ty/tổ chức . I'm calling to
    Hello, this is + tên bạn + who +
    May I talk to + tên người muốn gặp + please?
    Is + tên người bạn muốn gặp + there?
Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

Follow by Email

TRANG LIÊN KẾT

Bài viết nổi bật

Trailer Videos

Trailer Videos
DỊCH PHIM-Lophocanhvan.COM