Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017 1. iPhone - SE   Tải xuống

2. Preterm Birth - SE   Tải xuống file DOC  ||  Tải xuống file mp3


4. America & Vietnam - NE    Tải xuống file DOC || Tải xuống file MP3

5. World Water Day 2017 - NE     Tải xuống file DOC  ||  Tải xuống file MP3

Tải xuống tại đây

THỜI KHÓA BIỂU


VĂN PHẠM SÁNG
2-4-6
10:00 F 11:30
 ROOM: 09
NGHE NÓI TỐI
2-4-6
19:30 F 21:00
ROOM: 09
VĂN PHẠM TỐI
2-4-6
17:30 F 19:00 
ROOM: 09
NGHE NÓI TỐI
3-5-7
19:30 F 21:00
ROOM: 09
VĂN PHẠM TỐI
3-5-7
17:30 F 19:00
ROOM: 09
VIẾT & DỊCH SÁNG
3-5-7
10:00 F 11:30
 ROOM: P2
NGHE NÓI SÁNG
2-4-6
08:00 F 09:30
ROOM: 09
NGHE NÓI CHIỀU
2-4-6
15:00 F 16:30
ROOM: 09
NGHE NÓI SÁNG
3-5-7
08:00 F 09:30
 ROOM: P2

For further information, contact us at the email address:lequocanspeaking@gmail.com .

Mọi chi tiết xin gửi về lequocanspeaking@gmail.com .


Các em nào chưa nói, nghe, hoặc viết chuẩn, Thầy mong các em làm lại phần văn phạm để có một nền tảng vững chắc cho các kỹ năng đó.
Any student who is not still very good at speaking, listening, or writing is expected to attend the grammar course to be able to lay a solid foundation for these skills.
VĂN PHẠM SÁNG & TỐI 2-4-6 - GIÁO TRÌNH GERUNDS & INFINITIVES TỪ CƠ BẢN, TRUNG, & CAO CẤP.
Luyện thi IELTS
Luyện thi IELTS
VĂN PHẠM TỐI 3-5-7 - GIÁO TRÌNH GERUNDS & INFINITIVES TỪ CƠ BẢN, TRUNG, & CAO CẤP.

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017


1. Hurricanes - SE   file DOC || file MP3

2. Water & Waste, Reduce & Reuse - SE   file DOC || file MP3

3. Flood Disasters - SE   file DOC || file MP3

4. On The Trade In Humans - NE   file DOC || file MP3

5. Feed the Future - NE   file DOC || file MP3


Tải xuống tại đây


THỜI KHÓA BIỂU


VĂN PHẠM SÁNG
2-4-6
10:00 F 11:30
 ROOM: 09
NGHE NÓI TỐI
2-4-6
19:30 F 21:00
ROOM: 09
VĂN PHẠM TỐI
2-4-6
17:30 F 19:00 
ROOM: 09
NGHE NÓI TỐI
3-5-7
19:30 F 21:00
ROOM: 09
VĂN PHẠM TỐI
3-5-7
17:30 F 19:00
ROOM: 09
VIẾT & DỊCH SÁNG
3-5-7
10:00 F 11:30
 ROOM: P2
NGHE NÓI SÁNG
2-4-6
08:00 F 09:30
ROOM: 09
NGHE NÓI CHIỀU
2-4-6
15:00 F 16:30
ROOM: 09
NGHE NÓI SÁNG
3-5-7
08:00 F 09:30
 ROOM: P2

For further information, contact us at the email address:lequocanspeaking@gmail.com .

Mọi chi tiết xin gửi về lequocanspeaking@gmail.com .

Các em nào chưa nói, nghe, hoặc viết chuẩn, Thầy mong các em làm lại phần văn phạm để có một nền tảng vững chắc cho các kỹ năng đó.
Any student who is not still very good at speaking, listening, or writing is expected to attend the grammar course to be able to lay a solid foundation for these skills.
VĂN PHẠM SÁNG & TỐI 2-4-6 - GIÁO TRÌNH GERUNDS & INFINITIVES TỪ CƠ BẢN, TRUNG, & CAO CẤP.
VĂN PHẠM TỐI 3-5-7 - GIÁO TRÌNH GERUNDS & INFINITIVES TỪ CƠ BẢN, TRUNG, & CAO CẤP.


THE SYLLABUS / GIÁO TRÌNH

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

1. Pollution vs. Children - SE  file DOC || file Mp3

2. Free Class To Thai Women - SE  file DOC || file Mp3

3. Maternal and Child Health - NE  file DOC || file Mp3

4. Labor Day  2017 - NE  file DOC || file Mp3

5. POLLUTION KILLS CHILDREN - NE  file DOC || file Mp3

For further information, contact us at the email address:lequocanspeaking@gmail.com .

Mọi chi tiết xin gửi về lequocanspeaking@gmail.com .

Các em nào chưa nói, nghe, hoặc viết chuẩn, Thầy mong các em làm lại phần văn phạm để có một nền tảng vững chắc cho các kỹ năng đó.
Any student who is not still very good at speaking, listening, or writing is expected to attend the grammar course to be able to lay a solid foundation for these skills.
VĂN PHẠM SÁNG & TỐI 2-4-6 - GIÁO TRÌNH GERUNDS & INFINITIVES TỪ CƠ BẢN, TRUNG, & CAO CẤP.
VĂN PHẠM TỐI 3-5-7 - GIÁO TRÌNH GERUNDS & INFINITIVES TỪ CƠ BẢN, TRUNG, & CAO CẤP.


Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Các bạn có thắc mắc gì cần giải đáp về các mục trên trang web Lophocanhvan.COM vui lòng để lại comment dưới đây hoặc email về : ntm@lophocvitinh.com

Xin trân trọng những ý kiến đóng góp của các bạn.

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Bước 01: Đăng nhập vào Gmail.com

Bạn sẽ nhận được 01 email mời tham gia đăng bài Lophocanhvan.com (chỉ lần đầu tiên)

Lần sau bạn chỉ cần đăng nhập thẳng blogger.com (với tài khoản Gmail)

Ở bước này có thể google sẽ bắt bạn điền thông tin nếu chưa có hồ sơ trên google->các bạn cứ điền theo hướng dẫn

Phần Nhãn là khu vực bài đăng của bạn (vui lòng điền đúng quận-huyện bạn đang ở như ví dụ),

nếu đăng sai mục này->admin sẽ ẩn bài đăng của bạn sau khi nhắc nhở-> liên hệ email: ntm@lophocvitinh.com để kích hoạt.
Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

TRANG LIÊN KẾT

Movieclips Trailers

Bài viết nổi bật