Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019


VIẾT & DỊCH CHIỀU: 03:00 đến 04:30 / ROOM: 12 (MỚI MỞ LẠI)
1. Air Pollution Affects the Body (Basic)
2. Huawei With Its Security Concerns (Basic)
3. Valentine's Day Traditions Around the World (Basic)
4. Vietnam - A Country in Transition (Advanced)
5. Hanoi Battles Against Smog (Advanced)

Tải xuống tất cả tại đây

6. YOU'LL BE IN MY HEART  (Lời Dịch Anh Việt) Phil Collins
Youtube: https://youtu.be/eCtlCoF-FOo
Youtube: https://youtu.be/4gD-RMpmxug
CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI: 
http://www.lophocanhvan.com/

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019


1. Eating Red Meat Is Risky (Basic)
2. Clear Skies On National Day (Basic)
3. IThe Peace Ark Hospital Ship (Basic)
4. Climate Change Ahead for US (Advanced)
5. Earth Day 2016 (Advanced)

Tải xuống tất cả tại đây

6. NOCTURNE (Lời Dịch Anh Việt) Celtic Woman
Youtube: https://youtu.be/-aOpiwicV_I
7. Tír na nÓg / The Land of The Young (Lời Dịch Anh Việt) Oonagh & Celtic Woman
Youtube: https://youtu.be/1Ii6pJnboMQ

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:
http://www.lophocanhvan.com/


 
Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

Follow by Email

TRANG LIÊN KẾT

Bài viết nổi bật

Videos

Videos
A song to learn-Lophocanhvan.COM