Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019


LỚP MỚI:

HỌC NGÀY: SÁNG THỨ 3 & THỨ 5 TỪ 08:00 ĐẾN 10:00 / MỖI THÁNG CÓ 1 BUỔI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DẠY / PHÒNG 12 LẦU 2 KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 06. CÁC EM ĐĂNG KÝ TẠI VĂN PHÒNG NGOẠI NGỮ THANH NIÊN / GIẢM 1OO.OOO HỌC PHÍ.


1. Adults & Video Games (Basic)

2. Texting while Driving (Basic)


3. Cheating On High School Graduation Exams (Advanced)

4. International Day for the Eradication of Poverty (Advanced)
5. SPACE COWBOY (Lời Dịch Anh Việt) Kacey Musgraves


6. MONEY, MONEY, MONEY (Lời Dịch Anh Việt) ABBA


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

1. Vietnam’s Companies Go Overseas (Basic)
2. Exports Of Plastic Waste (Basic)
3. Agriculture Adaptation (Advanced)
4. The My Lai Massacre (Advanced)

Tải xuống tất cả tại đây

3. SAVE THE BEST FOR LAST (Lời Dịch Anh Việt) Vanessa Williams
4. ANOTHER DAY IN PARADISE (Lời Dịch Anh Việt) Phil Collins
CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

I. BASIC LISTENING

1. Wedding Traditions Around the World (Basic)
2. 1 Million Species Face Extinction (Basic)


3. Chinese Navy (Basic)
4. Dogs Are Rescued (Advanced)

Tải xuống tất cả tại đây


3. IMAGINE (Lời Dịch Anh Việt) UNICEF
4. EVERY DAY I LOVE YOU (Lời Dịch Anh Việt) Boyzone

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

I. BASIC LISTENING
1. Vietnam’s East Sea (Basic)
2. Don’t Let Our Future Dry Up (Advanced)
3. RIGHT HERE WAITING FOR YOU (Lời Dịch Anh Việt) Richard Marx
4. HERO (Lời Dịch Anh Việt) Mariah Carey
CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:
Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

Follow by Email

TRANG LIÊN KẾT

Bài viết nổi bật

Trailer Videos

Trailer Videos
DỊCH PHIM-Lophocanhvan.COM