Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020


Wish You & Your Family a Prosperous & Happy New Year of The Rat.
Chúc Các Em Và Gia Đình Một Năm Canh Tý An Khang Thịnh Vượng.   

Lời nhắn: Có em nào biết Nguyễn Ngọc Thúy Vy, sinh năm 1999, quê Đơn Dương, Lâm Đồng, học ở Hufflit thành phố HCM xin báo Thầy.
Lý do: có người tìm cô gái này cả ngoài đời thật và mạng ảo suốt nhiều tháng trời và nhờ Thầy nhắn giúp.
1000s of thanks!   


1.  KOREA, JAPAN, VIETNAM’S NEW YEAR (Basic)
 
   Facebook:  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/211429070016718/                   
   Youtube: https://youtu.be/vXxgQesY2x4


2.  THE CHINESE CONSUMER WISH LIST (VOA News)

    Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/216491506177141/                  /    
    Youtube: https://youtu.be/3NuwyTBlnHM

3. LET GIRLS LEARN (USAID)
    
    Facebook:  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/216486412844317/    /
    Youtube: https://youtu.be/qpVrfpr-pjI
 

6. EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU (Lời Dịch Anh Việt) Bryan Adams
   
     Youtube: https://youtu.be/87v7Pe-xfp8
Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/217454519414173                

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI: 
http://www.lophocanhvan.com/

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020


1.  New Year's Resolution (Basic) 
Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/208998476926444/                 
Youtube: https://youtu.be/pwQlY-qo4Jo
2.   Lucky Foods for the Lunar New Year (Basic)
Facebook: :https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/209531463539812/
Youtube: https://youtu.be/FY8sfoQyFQI           
3.  Formula 1 Grand Prix In Hanoi (Basic)
Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/207586320400993/
Youtube: https://youtu.be/EJDMvRWWvQw

4.  MICHELLE OBAMA VISITS GIRLS IN VIETNAM (Obama Foundation)
Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/208995760260049/   
Youtube: https://youtu.be/BPV8FbDSAHo
5. PRESIDENT & FIRST LADY'S CHRISTMAS MESSAGE (The White House)    
Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/208495453643413/
Youtube: https://youtu.be/qpVrfpr-pjI
6. THE YEAR OF THE HORSE (Barack Obama )
Youtube: https://youtu.be/_PNqG60fPSY

6. HAPPY NEW YEAR (Lời Dịch Anh Việt) ABBA   
Youtube: https://youtu.be/Ibm1TQ5f0Ok
Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/165840831242209/
CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:
http://www.lophocanhvan.com/
Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

TRANG LIÊN KẾT

Movieclips Trailers

Bài viết nổi bật