Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017
1. Smartphone Addiction – SE        file DOC  ||  file Mp3

2. Einstein’s Note on Happiness – SE          file DOC  ||  file Mp3

3. International Day of the Girl – SE          file DOC  ||  file Mp3

4. Chronic Hunger and Poverty – NE         file DOC  ||  file Mp3

5. Flood in Thailand – NE    file DOC  ||  file Mp3
 

Tải xuống tại đây

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


http://www.lophocanhvan.com/

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017


1. Women Today - SE    file MP3 || file DOC

2. 05 Habits of Very Successful People - SE    file MP3 || file DOC

3. Violence Against Women - NE   file MP3 || file DOC

4. Reproductive Health - NE   file MP3 || file DOC

5. US vs China Protect Oceans - NE   file MP3 || file DOC

Tải xuống tại đây

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


http://www.lophocanhvan.com/


Chủ Nhật, 15 tháng 10, 20171. Transparency International – SE     file DOC  ||   file MP3

2. Child Obesity – SE             file DOC  ||   file MP3

3. Saving the Lives of Mothers – NE             file DOC  ||   file MP3

4. America First – NE             file DOC  ||   file MP3

5. Child Marriage – NE          file DOC  ||   file MP3


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:Thứ Hai, 9 tháng 10, 20171. Syrian Children - SE      file DOC || file MP3

2. The Mass Shooting In Las Vegas - SE + NE   file DOC || file MP3

3. World Animal Day – SE + NE   file DOC || file MP3

4. Protecting Vietnam's Biodiversity - NE   file DOC || file MP3

5. Walk The Earth In Safety - NE     file DOC || file MP3


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

THỜI KHÓA BIỂU


VĂN PHẠM SÁNG
2-4-6
10:00 F 11:30
 ROOM: 09
NGHE NÓI TỐI
2-4-6
19:30 F 21:00
ROOM: 09
VĂN PHẠM TỐI
2-4-6
17:30 F 19:00 
ROOM: 09
NGHE NÓI TỐI
3-5-7
19:30 F 21:00
ROOM: 09
VĂN PHẠM TỐI
3-5-7
17:30 F 19:00
ROOM: 09
VIẾT & DỊCH SÁNG
3-5-7
10:00 F 11:30
 ROOM: P2
NGHE NÓI SÁNG
2-4-6
08:00 F 09:30
ROOM: 09
NGHE NÓI CHIỀU
2-4-6
15:00 F 16:30
ROOM: 09
NGHE NÓI SÁNG
3-5-7
08:00 F 09:30
 ROOM: P2
lequocanspeaking@gmail.com

For further information, contact us at the email address:lequocanspeaking@gmail.com .

Mọi chi tiết xin gửi về lequocanspeaking@gmail.com .

Các em nào chưa nói, nghe, hoặc viết chuẩn, Thầy mong các em làm lại phần văn phạm để có một nền tảng vững chắc cho các kỹ năng đó.
Any student who is not still very good at speaking, listening, or writing is expected to attend the grammar course to be able to lay a solid foundation for these skills.
VĂN PHẠM SÁNG & TỐI 2-4-6 - GIÁO TRÌNH GERUNDS & INFINITIVES TỪ CƠ BẢN, TRUNG, & CAO CẤP.
VĂN PHẠM TỐI 3-5-7 - GIÁO TRÌNH GERUNDS & INFINITIVES TỪ CƠ BẢN, TRUNG, & CAO CẤP.


THE SYLLABUS / GIÁO TRÌNH

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017


1. HUGH HEFNER (PART 1) - SE  file DOC || file MP3

2. Digital Payment - SE   file DOC || file MP3

3. Strengthening Ties Through Trade - NE  file DOC || file MP3

4. Disability Rights - NE  file DOC || file MP3

5. Iphone - SE  file DOC  ||  file MP3

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

THỜI KHÓA BIỂU


VĂN PHẠM SÁNG
2-4-6
10:00 F 11:30
 ROOM: 09
NGHE NÓI TỐI
2-4-6
19:30 F 21:00
ROOM: 09
VĂN PHẠM TỐI
2-4-6
17:30 F 19:00 
ROOM: 09
NGHE NÓI TỐI
3-5-7
19:30 F 21:00
ROOM: 09
VĂN PHẠM TỐI
3-5-7
17:30 F 19:00
ROOM: 09
VIẾT & DỊCH SÁNG
3-5-7
10:00 F 11:30
 ROOM: P2
NGHE NÓI SÁNG
2-4-6
08:00 F 09:30
ROOM: 09
NGHE NÓI CHIỀU
2-4-6
15:00 F 16:30
ROOM: 09
NGHE NÓI SÁNG
3-5-7
08:00 F 09:30
 ROOM: P2

For further information, contact us at the email address:lequocanspeaking@gmail.com .

Mọi chi tiết xin gửi về lequocanspeaking@gmail.com .

Các em nào chưa nói, nghe, hoặc viết chuẩn, Thầy mong các em làm lại phần văn phạm để có một nền tảng vững chắc cho các kỹ năng đó.
Any student who is not still very good at speaking, listening, or writing is expected to attend the grammar course to be able to lay a solid foundation for these skills.
VĂN PHẠM SÁNG & TỐI 2-4-6 - GIÁO TRÌNH GERUNDS & INFINITIVES TỪ CƠ BẢN, TRUNG, & CAO CẤP.
VĂN PHẠM TỐI 3-5-7 - GIÁO TRÌNH GERUNDS & INFINITIVES TỪ CƠ BẢN, TRUNG, & CAO CẤP.


Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

Follow by Email

TRANG LIÊN KẾT

Bài viết nổi bật

Trailer Videos

Trailer Videos
DỊCH PHIM-Lophocanhvan.COM