Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018


1. Is Teenage Sex Morally Wrong? – SE                file Mp3 || file DOC

2. Mixed-Race Marriage – SE          file Mp3 || file DOC

3. Saudi Women Drivers – SE         file Mp3 || file DOC

4. A Healthy Ocean – NE     file Mp3 || file DOC

5. Natural Disasters Worsen Poverty – NE   file Mp3 || file DOC

Tải xuống tại đây


LỚP MỚI

NGHE NÓI TỐI 3-5-7 – CA: 17:30 - 19:00 - PHÒNG: 09

Thuận tiện cho các em đi làm và đi học về và đồng thời giảm áp lực cũng như sĩ số đông (30-40 học viên) của các lớp NGHE NÓI TỐI 3-5-7 và 2-4-6 - CA 19:30 - 21:00.

Các em đăng kí tại văn phòng tuần này, và nếu thuận tiện báo cho Thầy qua lequocanspeaking@gmail.com or nhắn tin qua Tel: 09 080 13 080 để Thầy biết sĩ số.

Khai giảng: Thứ Ba 16/07/2018. Sĩ số giới hạn: 12-15 học viên.

Chào các em,

Thanks


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018


1. Beer In Vietnam – SE                   file Mp3 || file DOC

2. Children of AIDS – SE                 file Mp3 || file DOC

3. Thai U-16 Soccer Players Alive – SE      file Mp3 || file DOC

4. Burden On Mothers - NE             file Mp3 || file DOC

5. Natural Disasters Worsen Poverty – NE   file Mp3 || file DOC

Tải xuống tại đây


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018


1. Food Taboos – SE             file Mp3 || file DOC

2. International Yoga Day – SE                   file Mp3 || file DOC

3. Germany Out of World Cup – SE          file Mp3 || file DOC

4. Rebuilding America’s Infrastructure – NE        file Mp3 || file DOC

5. Super Aged Nations – NE                        file Mp4 || file DOC

   
CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018


1. Vietnam’s Economic Development – SE             file Mp3 || file DOC

2. Struggling Germany & Brazil – SE                     file Mp3 || file DOC

3. Foreign Waste – SE                      file Mp3 || file DOC

4. Helping Vietnam Fight HIV AIDS – NE        file Mp3 || file DOC

5. Modern Slavery - NE                    file Mp3 || file DOC

Tải xuống tất cả tại đâyCÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018


1. Lao Food – SE       file Mp3 || file DOC

2. Deforestation – SE                        file Mp3 || file DOC

3. Donald Trump & Kim Jong Un – SE     file Mp3 || file DOC

4. The 2018 FIFA World Cup – SE             file Mp3 || file DOC

5. NGO Praises Recent Anti- Hunger Efforts – NE          file Mp3 || file DOC

6. Child Marriage - NE         file Mp3 || file DOC

Tải xuống tất cả tại đây
CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018


1. Aggressive Chinese Tourists – SE           file Doc || file Mp3

2. Life-Saving APGAR Test – SE      file Doc || file Mp3

3. G7 Leaders vs. Trump – SE        file Doc || file Mp3

4.  Miss America to End Swimwear Competition - SE      file Doc || file Mp3

5. Hunger Eradication & Poverty Alleviation – NE           file Doc || file Mp3

6. Urban Water and Sanitation - NE          file Doc || file Mp3


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018


1. The Richest 62 - SE  file Mp3  ||  file Doc

2. Benefits of Eating Together - SE  file Mp3  ||  file Doc

3. Vietnam's Ruling Committee Re-elects Leader - SE  file Mp3  ||  file Doc

4. PEPFAR - NE  file Mp3  ||  file Doc

5. No Life Without Water - NE  file Mp3  ||  file Doc

Tải xuống tất cả tại đây


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018


1. Giant Panda National Park - SE  file Mp3 || file Doc

2. The Young & The Defenseless - SE  file Mp3 || file Doc

3. Hand Washing - SE  file Mp3 || file Doc

4. Wild life Trafficking - NE  file Mp3 || file Doc

5. The US & Vietnam - NE  file Mp3 || file Doc

 Tải xuống tại đây


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018


1. Road Safety – SE     file Mp3  ||  file Doc

2. Solar & Wind Power - SE            file Mp3  ||  file Doc

3. Economic Problems & Suicides - SE       file Mp3  ||  file Doc

4. Helping Youth Today – NE         file Mp3  ||  file Doc

5. World Intellectual Property Day – NE   file Mp3  ||  file Doc

Tải xuống tại đây


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018


1. Smartphone = Addiction, Loneliness, Depression - SE  file Mp3 || file Doc

2. Why We Take Selfies - SE   file Mp3 || file Doc

3. The Tonle Sap - SE  file Mp3 || file Doc

4. Clean Cookstoves - NE  file Mp3 || file Doc

5. Air Pollution - NE  file Mp3 || file Doc

 Tải xuống tại đây


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

Follow by Email

TRANG LIÊN KẾT

Video

Bài viết xem nhiều