Thứ Hai, 12 tháng 3, 20181. Cambodian Rice – SE       tải xuống file Mp3 || tải xuống file Doc

2. Air Pollution – SE tải xuống file Mp3 || tải xuống file Doc

3. American Aircraft Carrier – SE tải xuống file Mp3 || tải xuống file Doc

4. Climate Change – NE       tải xuống file Mp3 || tải xuống file Doc

5. World Economic Forum – NE     tải xuống file Mp3 || tải xuống file Doc


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Thứ Hai, 5 tháng 3, 20181. Can Teachers Be Armed  tải xuống file Mp3 || tải xuống file Doc

2. Lucky Foods for The Lunar New Year – SE     tải xuống file Mp3 || tải xuống file Doc

3. A Strong America - Donald Trump - NE           tải xuống file Mp3 || tải xuống file Doc

4. Trafficking In Women And Girls – NE  tải xuống file Mp3 || tải xuống file Doc


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Thứ Hai, 5 tháng 2, 20181. The Year of the Dog – SE                        tải xuống file DOC || tải xuống file Mp3

2. US Aircraft Carrier to Visit Vietnam – SE        tải xuống file DOC || tải xuống file Mp3

3. DONALD TRUMP - State Of The Union Address       tải xuống file DOC || tải xuống file Mp3

4. Flooding in Pakistan – NE           tải xuống file DOC || tải xuống file Mp3


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018


Sau một thời gian dài thi đấu và tập luyện, các thí sinh đã bước vào đêm chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Hoàn Vũ (Crown Convention Center) ở Diamond Bay Resort, Nha Trang.

Thứ Hai, 29 tháng 1, 20181. Thai Street Food – SE      tải xuống file Doc || tải xuống file Mp3

2. African Large Animals – SE        tải xuống file Doc || tải xuống file Mp3

3. African Agriculture – NE             tải xuống file Doc || tải xuống file Mp3

4. Marine Debris Removal – NE      tải xuống file Doc || tải xuống file Mp3


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Thứ Hai, 22 tháng 1, 20181. Consumer Electronics Show – SE           tải xuống file Doc  ||  tải xuống file Mp3

2. The Olympics – SE            tải xuống file Doc  ||  tải xuống file Mp3

3. Human Trafficking Prevention Month - NE      tải xuống file Doc  ||  tải xuống file Mp3

4. World Day Against Child Labor - NE    tải xuống file Doc  ||  tải xuống file Mp3


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Thứ Hai, 15 tháng 1, 20181. Barack Obama – SE         tải xuống file Doc  ||  tải xuống file Mp3

2. Corruption Trials – SE     tải xuống file Doc  ||  tải xuống file Mp3

3. Street Food Queen – SE   tải xuống file Doc  ||  tải xuống file Mp3

4. Donald & Ivanka Trump – NE   tải xuống file Doc  ||  tải xuống file Mp3

5. Rainforest Destruction - NE        tải xuống file Doc  ||  tải xuống file Mp3


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Thứ Hai, 8 tháng 1, 20181. 2017, A Year of Disaster & Violence – SE          tải xuống file Doc  ||  tải xuống file Mp3

2. Bill Gates – SE       tải xuống file Doc  ||  tải xuống file Mp3

3. Ivory Trade – SE  tải xuống file Doc  ||  tải xuống file Mp3

4. Waterborne Diseases – NE           tải xuống file Doc  ||  tải xuống file Mp3

5. All Are Born Free And Equal – NE        tải xuống file Doc  ||  tải xuống file Mp3 


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Thứ Ba, 2 tháng 1, 20181. A History of Christmas in America – SE            tải xuống file Doc || tải xuống file Mp3

2. Health of Planet – SE        tải xuống file Doc || tải xuống file Mp3

3. Hate Crimes – SE  tải xuống file Doc || tải xuống file Mp3

4. Environmental Protection Policy – NE   tải xuống file Doc || tải xuống file Mp3

5. 100 Women Initiative – NE          tải xuống file Doc || tải xuống file Mp3


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Thứ Hai, 25 tháng 12, 20171. Bill Clinton - SE    tải xuống file DOC  ||  tải xuống file Mp3

2. Where World's Trash Collects – SE        tải xuống file DOC  ||  tải xuống file Mp3

3. India's Camel – SE            tải xuống file DOC  ||  tải xuống file Mp3

4. Wind Energy (Bill Gates & Barack Obama) – NE        tải xuống file DOC  ||  tải xuống file Mp3

5. World Water Day – NE    tải xuống file DOC  ||  tải xuống file Mp3CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

Follow by Email

TRANG LIÊN KẾT

Video

Bài viết xem nhiều