Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

1. BASIC LISTENING

1. Environmental Improvements (Basic)
2. World Population (Basic)
3. Holiday Shopping (Basic)

2. ADVANCED LISTENING

4. Traveling With Pets (Advanced)
5. Deng Xiaoping (Avanced)
6. Sustainable Development of Oceans (Advanced)

Tải xuống tất cả tại đây3. A SONG TO LEARN

7. WILD WOMEN DO - Natalie Cole
8. SMOOTH - Rob Thomas - Santana

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

1. BASIC LISTENING 
1. Statue of Liberty (Basic)
2. Underweight Children (Basic)
3. Struggles with Trash (Basic)

4. Luxury Villas In Cambodia (Avanced)
5. Poverty Reduction (Advanced)

Tải xuống tất cả tại đâyThe Police 1983
CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019


1. BASIC LISTENING 


1. Agritourism (Basic)
2. Without Water There Is No Life (Basic)
3. A Jolly Season for Tree Farmers (Basic)

2. ADVANCED LISTENING

4. Good Education for Each Child (Advanced)
5. The Sense Of Patriotism (Avanced)
6. Poverty Reduction (Advanced)

Tải xuống tất cả tại đây


3. A SONG TO LEARN 22

7. TOO MUCH HEAVEN
Bee Gees – 1978
Robin Gibb, Maurice Gibb, and Barry Gibb

8. ÔNG BÀ ANH
Lê Thiện Hiếu
  
CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019


1. BASIC LISTENING

1. Hello to 2019 (Basic)
2. New Year's Resolution (Basic)

2. ADVANCED LISTENING

3. New Year Around The World (Advanced)
4. The Dream Of Owning A Home (Advanced)

Tải xuống tất cả tại đây


3. A SONG TO LEARN 22

 STUMBLIN' IN
Chris Norman & Suzi Quatro (1978)

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Sắc xuân DUYÊN thắm má đào,

Tân niên xin chúc LỘC vào như mưa.
#drM
Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

Follow by Email

TRANG LIÊN KẾT

Bài viết nổi bật

Trailer Videos

Trailer Videos
DỊCH PHIM-Lophocanhvan.COM