Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018


1. Vietnam’s Economic Development – SE             file Mp3 || file DOC

2. Struggling Germany & Brazil – SE                     file Mp3 || file DOC

3. Foreign Waste – SE                      file Mp3 || file DOC

4. Helping Vietnam Fight HIV AIDS – NE        file Mp3 || file DOC

5. Modern Slavery - NE                    file Mp3 || file DOC

Tải xuống tất cả tại đây


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018


1. Lao Food – SE       file Mp3 || file DOC

2. Deforestation – SE                        file Mp3 || file DOC

3. Donald Trump & Kim Jong Un – SE     file Mp3 || file DOC

4. The 2018 FIFA World Cup – SE             file Mp3 || file DOC

5. NGO Praises Recent Anti- Hunger Efforts – NE          file Mp3 || file DOC

6. Child Marriage - NE         file Mp3 || file DOC

Tải xuống tất cả tại đây


CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018


1. Aggressive Chinese Tourists – SE           file Doc || file Mp3

2. Life-Saving APGAR Test – SE      file Doc || file Mp3

3. G7 Leaders vs. Trump – SE        file Doc || file Mp3

4.  Miss America to End Swimwear Competition - SE      file Doc || file Mp3

5. Hunger Eradication & Poverty Alleviation – NE           file Doc || file Mp3

6. Urban Water and Sanitation - NE          file Doc || file Mp3

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

TRANG LIÊN KẾT

Movieclips Trailers

Bài viết nổi bật