Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018


Sau một thời gian dài thi đấu và tập luyện, các thí sinh đã bước vào đêm chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Hoàn Vũ (Crown Convention Center) ở Diamond Bay Resort, Nha Trang.

Thứ Hai, 29 tháng 1, 20181. Thai Street Food – SE      file Doc || file Mp3

2. African Large Animals – SE        file Doc || file Mp3

3. African Agriculture – NE             file Doc || file Mp3

4. Marine Debris Removal – NE      file Doc || file Mp3

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Thứ Hai, 22 tháng 1, 20181. Consumer Electronics Show – SE           file Doc  ||  file Mp3

2. The Olympics – SE            file Doc  ||  file Mp3

3. Human Trafficking Prevention Month - NE      file Doc  ||  file Mp3

4. World Day Against Child Labor - NE    file Doc  ||  file Mp3

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Thứ Hai, 15 tháng 1, 20181. Barack Obama – SE         file Doc  ||  file Mp3

2. Corruption Trials – SE     file Doc  ||  file Mp3

3. Street Food Queen – SE   file Doc  ||  file Mp3

4. Donald & Ivanka Trump – NE   file Doc  ||  file Mp3

5. Rainforest Destruction - NE        file Doc  ||  file Mp3

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Thứ Hai, 8 tháng 1, 20181. 2017, A Year of Disaster & Violence – SE          file Doc  ||  file Mp3

2. Bill Gates – SE       file Doc  ||  file Mp3

3. Ivory Trade – SE  file Doc  ||  file Mp3

4. Waterborne Diseases – NE           file Doc  ||  file Mp3

5. All Are Born Free And Equal – NE        file Doc  ||  file Mp3 

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Thứ Ba, 2 tháng 1, 20181. A History of Christmas in America – SE            file Doc || file Mp3

2. Health of Planet – SE        file Doc || file Mp3

3. Hate Crimes – SE  file Doc || file Mp3

4. Environmental Protection Policy – NE   file Doc || file Mp3

5. 100 Women Initiative – NE          file Doc || file Mp3

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


 
Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

Follow by Email

TRANG LIÊN KẾT

Bài viết nổi bật

Videos

Videos
A song to learn-Lophocanhvan.COM