Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021

 Mến chào các bạn!!


Thật ra câu chuyện này chỉ là hư hư ảo ảo, không có thực,


vì không thể nào chỉ trong 01 hoặc 02 tuần trước khi đi du lịch, là có thể giao tiếp được ngon lành bằng 01 ngoại ngữ xa lạ. 


Chưa chắc bạn phát âm đúng, cho dù biết mẫu câu đó.


Không biết mọi người thế nào chứ cá nhân mình, khi hỏi dân bản xứ 01 ngoại ngữ nào, đa phần chỉ là các câu giao tiếp thông dụng như:

Hello!!! (Tiếng Tây Ban Nha là: HOLA! đọc là hô-là)

I love you chụt chụt!! (Tiếng Tây Ban Nha là: Te Quiero! đọc là Tê-Ki-Ế-Rô)

Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

TRANG LIÊN KẾT

Movieclips Trailers

Bài viết nổi bật