Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018


1. Napping - SE    file Doc || file Mp3

2. Seaweed - SE   file Doc || file Mp3

3. The Obesity Battle - SE   file Doc || file Mp3

4. World Water Day 2018 - NE    file Doc || file Mp3

5. Child Survival - NE    file Doc || file Mp3

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Thứ Hai, 19 tháng 3, 20181. Elephants in Myanmar - SE  file Doc || file Mp3

2. Rich Cities & Greenhouse Gases - SE   file Doc || file Mp3

3. Charity - SE   file Doc || file Mp3

4. The World's Happiest Country - SE  file Doc || file Mp3

5. Labor Day 2018 - NE  file Doc || file Mp3

6. LGBTI - NE  file Doc || file Mp3

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Thứ Hai, 12 tháng 3, 20181. Cambodian Rice – SE       file Mp3 || file Doc

2. Air Pollution – SE file Mp3 || file Doc

3. American Aircraft Carrier – SE file Mp3 || file Doc

4. Climate Change – NE       file Mp3 || file Doc

5. World Economic Forum – NE     file Mp3 || file Doc

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

Một thương đôi mắt nhung huyền,
Hai thương mái tóc thề ngang lưng trời,
Ba thương dáng dấp tuyệt vời,
Bốn thương thần thái rạng ngời Việt Nam.
#drM

Đố ai buộc hết cả trời,
Cho gió đừng thổi mây trời ngừng bay,
Đố ai nổi gió tóc mây,
Cho nàng duyên thắm nét người thanh tao.
#drM

Cơm gạo đâu đùa với khách thơ,
Tình nghèo đâu thể đẹp như mơ,
Đêm về ôm gối nằm lăn lóc,
Cơm ruốc chà bông với muối mè.
#drM


Thứ Hai, 5 tháng 3, 20181. Can Teachers Be Armed  file Mp3 || file Doc

2. Lucky Foods for The Lunar New Year – SE     file Mp3 || file Doc

3. A Strong America - Donald Trump - NE           file Mp3 || file Doc

4. Trafficking In Women And Girls – NE  file Mp3 || file Doc

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

Follow by Email

TRANG LIÊN KẾT

Bài viết nổi bật

Trailer Videos

Trailer Videos
DỊCH PHIM-Lophocanhvan.COM