Thứ Hai, 30 tháng 10, 20171. Smartphone Addiction – SE        file DOC  ||  file Mp3

2. Einstein’s Note on Happiness – SE          file DOC  ||  file Mp3

3. International Day of the Girl – SE          file DOC  ||  file Mp3

4. Chronic Hunger and Poverty – NE         file DOC  ||  file Mp3

5. Flood in Thailand – NE    file DOC  ||  file Mp3
 

Tải xuống tại đây

CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:


http://www.lophocanhvan.com/
THỜI KHÓA BIỂU


VĂN PHẠM SÁNG
2-4-6
10:00 F 11:30
 ROOM: 09
NGHE NÓI TỐI
2-4-6
19:30 F 21:00
ROOM: 09
VĂN PHẠM TỐI
2-4-6
17:30 F 19:00 
ROOM: 09
NGHE NÓI TỐI
3-5-7
19:30 F 21:00
ROOM: 09
VĂN PHẠM TỐI
3-5-7
17:30 F 19:00
ROOM: 09
VIẾT & DỊCH SÁNG
3-5-7
10:00 F 11:30
 ROOM: P2
NGHE NÓI SÁNG
2-4-6
08:00 F 09:30
ROOM: 09
NGHE NÓI CHIỀU
2-4-6
15:00 F 16:30
ROOM: 09
NGHE NÓI SÁNG
3-5-7
08:00 F 09:30
 ROOM: P2

For further information, contact us at the email address:lequocanspeaking@gmail.com .

Mọi chi tiết xin gửi về lequocanspeaking@gmail.com .

Các em nào chưa nói, nghe, hoặc viết chuẩn, Thầy mong các em làm lại phần văn phạm để có một nền tảng vững chắc cho các kỹ năng đó.

Any student who is not still very good at speaking, listening, or writing is expected to attend the grammar course to be able to lay a solid foundation for these skills.

VĂN PHẠM SÁNG & TỐI 2-4-6 - GIÁO TRÌNH GERUNDS & INFINITIVES TỪ CƠ BẢN, TRUNG, & CAO CẤP.

VĂN PHẠM TỐI 3-5-7 - GIÁO TRÌNH GERUNDS & INFINITIVES TỪ CƠ BẢN, TRUNG, & CAO CẤP.


THE SYLLABUS / GIÁO TRÌNH

GRAMMAR / VĂN PHẠM


NAME
ON
OFF
VERB TENSES – BOOK 2

THÌ ĐỘNG TỪ 2


GERUNDS & INFINITIVES

DANH ĐỘNG TỪ & NGUYÊN MẨU ĐỘNG TỪ


NOUNS & PRONOUNS

DANH TỪ & ĐẠI TỪ
ON 

ADJECTIVE CLAUSES

MỆNH ĐỀ TÍNH TỪ


ADVERB CLAUSES

MỆNH ĐỀ TRẠNG TỪ


MODALS & THE PASSIVE

KHIẾM KHUYẾT ĐỘNG TỪ & THỂ THỤ ĐỘNG


NOUN CLAUSES

MỆNH ĐỀ DANH TỪ


VERB TENSES – BOOK 1

THÌ ĐỘNG TỪ 1


TestPrep

ON
Half an hour of the class period

WRITING & TRANSLATION / VIẾT & DỊCH

1
Structure 1 - Success TOEFL


2
Structure 2 - Longman TOEFL
ON 

3
Structure 3 - Delta TOEFL


4
Structure 4 - Kaplan TOEFL


5
ON0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

TRANG LIÊN KẾT

Movieclips Trailers

Bài viết nổi bật