Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019


VIẾT & DỊCH CHIỀU: 03:00 đến 04:30 / ROOM: 12 (MỚI MỞ LẠI)
1. Truck Deaths & Vietnamese Families (Basic)
2. Clean Up Oceans (Basic)
3. Clean Up Oceans (Basic)
4. Sustainable Farming (Advanced)
   GoogleDrive: https://drive.google.com/file/d/1GkqHh7yUq5qhDL5wZ5Lxusu_dNnxQGZA/view?usp=sharing
    Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/191219548704337/
5. Deforestation & Climate Change (Advanced)
    GoogleDrive: https://drive.google.com/file/d/1hcIL8xLzciYZfC3GlRkzsrGrqpuJvehG/view?usp=sharing
    Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/191216142038011/

Tải xuống tất cả tại đây

6. 3 NIGHTS (Lời Dịch Anh Việt) Dominic Fike   
     Youtube: https://youtu.be/TIfgXvAQdIA
6. THE ROOM AT THE TOP OF THE STAIRS (Lời Dịch Anh Việt) Eddie Rabbitt    
     Youtube: https://youtu.be/9h8OPQsfiwE
CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:
http://www.lophocanhvan.com/

THỜI KHÓA BIỂU
SÁNG 2-4-6
NGHE NÓI SÁNG: 08:00 đến 09:30 / ROOM: 12
VĂN PHẠM SÁNG: 10:00 đến 11:30 / ROOM: 12
CHIỀU TỐI 2-4-6
 VIẾT & DỊCH CHIỀU: 03:00 đến 04:30 / ROOM: 12 (MỚI MỞ LẠI)
VĂN PHẠM CHIỀU TỐI: 05:45 đến 07:15 / ROOM: 12
NGHE NÓI CHIỀU TỐI: 07:30 đến 09:00 / ROOM: 12
SÁNG 3-5-7
NGHE NÓI SÁNG: 08:00 đến 10:00 / ROOM: 12  (2 BUỔI THÚ BA & THỨ MĂM)
CHIỀU TỐI 3-5-7
NGHE NÓI CHIỀU TỐI: 05:45 đến 07:15 / ROOM: 12
NGHE NÓI CHIỀU TỐI: 07:30 đến 09:00 / ROOM: 12
For further information, contact us at the email address: lequocanspeaking@gmail.com .
Mọi chi tiết xin gửi về lequocanspeaking@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146
Các em nào chưa nói, nghe, hoặc viết chuẩn, Thầy mong các em làm lại phần văn phạm để có một nền tảng vững chắc cho các kỹ năng đó.
Any student who is not still very good at speaking, listening, or writing is expected to attend the grammar course to be able to lay a solid foundation for these skills.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

TRANG LIÊN KẾT

Movieclips Trailers

Bài viết nổi bật