Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

I. BASIC LISTENING 
1. To Count Your Blessings (Basic)
2. Where to Find Working Women? Vietnam (Basic)
Facebook:  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/199628067863485/
Youtube:  https://youtu.be/btMbyDxcdJs
II. ADVANCED LISTENING
4.  Males Outnumber Females By 34 Million In China (CCTV News)
Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/200047741154851/
Youtube: https://youtu.be/KvXEEjtM61k
5. China's Growing Recycling Industry (Al-Jazeera)   
Facebook:  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/200046904488268/
Youtube: https://youtu.be/Aqk8UcMTsPs

Tải xuống tất cả tại đây

III. A SONG TO LEARN 
6. I DON'T LIKE TO SLEEP ALONE (Lời Dịch Anh Việt) Paul Anka + Odia Coates 
Youtube: https://youtu.be/tJkzVHMidP0
CÁC EM LẤY BÀI TRỰC TIẾP TẠI:
http://www.lophocanhvan.com/

THỜI KHÓA BIỂU
SÁNG 2-4-6
NGHE NÓI SÁNG: 08:00 đến 09:30 / ROOM: 12
VĂN PHẠM SÁNG: 10:00 đến 11:30 / ROOM: 12
CHIỀU TỐI 2-4-6
 VIẾT & DỊCH CHIỀU: 03:00 đến 04:30 / ROOM: 12 (MỚI MỞ LẠI)
VĂN PHẠM CHIỀU TỐI: 05:45 đến 07:15 / ROOM: 12
NGHE NÓI CHIỀU TỐI: 07:30 đến 09:00 / ROOM: 12
SÁNG 3-5-7
NGHE NÓI SÁNG: 08:00 đến 10:00 / ROOM: 12  (2 BUỔI THÚ BA & THỨ MĂM)
CHIỀU TỐI 3-5-7
NGHE NÓI CHIỀU TỐI: 05:45 đến 07:15 / ROOM: 12
NGHE NÓI CHIỀU TỐI: 07:30 đến 09:00 / ROOM: 12
For further information, contact us at the email address: lequocanspeaking@gmail.com .
Mọi chi tiết xin gửi về lequocanspeaking@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146
Các em nào chưa nói, nghe, hoặc viết chuẩn, Thầy mong các em làm lại phần văn phạm để có một nền tảng vững chắc cho các kỹ năng đó.
Any student who is not still very good at speaking, listening, or writing is expected to attend the grammar course to be able to lay a solid foundation for these skills.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

TRANG LIÊN KẾT

Movieclips Trailers

Bài viết nổi bật