Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

"Tự Do xa tít mù khơi,

Đêm về nằm mộng tới chơi một ngày,

Tỉnh ra vẫn thấy đi cày,

Nửa mơ nửa tỉnh giấc nồng thi nhân."

#drM


Câu 01: What is the supreme law of the land?

(Luật cao nhất của quốc gia là gì?)

Trả lời: The constitution (Hiến Pháp)

0983118101-1800969639-

Câu 02: What does the constitution do?

(Hiến pháp có mục đích gì?)

Trả lời:

  • set up the government - thiết lập chánh phủ.
  • defines the government - mô tả tổ chức chánh phủ.
  • protects basic rights of Americans - bảo vệ các quyền căn bản của công dân Hoa Kỳ.

Câu 03: The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words?

(Ý tưởng tự quản trị nằm trong 03 chữ đầu tiên của Hiến Pháp. Các chữ này là những chữ nào?)

Trả lời: We the People (Chúng tôi người dân)Xem tiếp tại đây:


0963758090-02746505254-0358536595-0353057495-02866531966-02838862688-02837950824-0937139840-0363997975-0795971104-1800969639-09175997299-0869958888-

Xem thêm [ Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm ]


Sưu tầm bởi #drM

hotline:0904065063-0961291214-18006086-19009485-1900633413-1800646448-18001299-0977722590-0903329682-02473080123-0916921419-02862858080-02437593225-0969126406-1900292970-02873083333-02367109649-0888671155-1900757568-0909312120-02838634022-02838632718-19006965-02839798797


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

TRANG LIÊN KẾT

Movieclips Trailers

Bài viết nổi bật