Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

Hệ thống đẳng cấp quý tộc và hoàng gia Âu Châu

được cho là bắt đầu hình thành khoảng từ thời Hậu kỳ cổ đại đến thời Trung cổ,

sau khi Đế chế Tây La Mã bước vào quá trình sụp đổ và tan rã thành nhiều vùng lãnh thổ có mức độ chủ quyền khác nhau.

Theo dòng lịch sử, vị trí xếp hạng giữa các tước vị có thể thay đổi theo giai đoạn lịch sử và phạm vi lãnh thổ

(VD: tước vị Hoàng thân trong một số thời kỳ có thể xem như ngang với tước vị Đại công tước).

Dưới đây cung cấp một phân loại đối chiếu giữa các tước vị quý tộc và hoàng gia Âu Châu, nhằm so sánh tương đương cũng như những khác biệt giữa chúng.

Bá tước Monte Cristo
Hoàng Đế / Nữ Hoàng => Emperor / Empress

Quốc Vương / Vương Hậu => King / Queen

Phó Vương / Phó Nữ Vương => Viceroy / Vicereine

Đại Công Tước / Nữ Đại Công Tước => Grand Duke / Grand Duchess

Vương Công / Thân Vương => Prince / Princess

Công Tước / Nữ Công Tước => Duke / Duchess

Hầu Tước / Nữ Hầu Tước => Marquess / Marchioness

Bá Tước / Nữ Bá Tước => Earl(Count) / Countess

Tử Tước / Nữ Tử Tước => Viscount / Viscountess

Nam Tước / Nữ Nam Tước => Baron / Baroness

Tiếng AnhTiếng ĐứcTiếng NgaTiếng PhápTiếng LatinTiếng Việt
Emperor,
Empress
Kaiser,
Kaiserin
Император (Imperator),
Императрица (Imperatritsa)
Царь (Tsar),
Царица (Tsaritsa)
Empereur,
Imperatrice
Imperator Augustus,
Imperatrix Augusta
Hoàng đế,
Nữ hoàng/Hoàng hậu
King,
Queen
König,
Königin
Король (Korol),
Королева (Koroleva)
Roi,
Reine
Rex,
Regina
Quốc vương,
Nữ vương/Vương hậu
Viceroy,
Vicereine
Vizekönig,
Vizekönigin
Bице-Kороль/(Vitse-Koroléva),
вице Королева(Vitse- Koroleva)
Viceroi,
Vicereine
Prorex,
Proregina
Phó vương,
Phó nữ vương
Grand Duke,
Grand Duchess
Großherzog/Großfürst,
(Groß-)Herzogin/(Groß-)Fürstin
Великий Герцог (Velikiy Gertsog),
Великая Герцогиня (Velikaya Gertsoginya)
Grand Duc,
Grande Duchesse
Magnus Dux,
Magna Ducissa
Đại công tước/ Nữ Đại công tước
Prince,
Princess
Fürst,
Fürstin
Князь (Knyaz),
Княгиня (Kniaginya)
Prince,
Princesse
PrincepsVương công/Thân vương
Duke,
Duchess
Herzog,
Herzogin
Герцог (Gertsog),
Герцогиня (Gertsoginya)
Duc,
Duchesse
Dux
Ducissa
Công tước / Nữ công tước
Marquess,
Marchioness
Markgraf,
Markgräfin
Маркиз (Markiz),
Маркиза (Markiza)
Marquis,
Marquise
MarchioHầu tước / Nữ hầu tước
Earl/Count,
Countess
Graf,
Gräfin
Граф (Graf),
Графиня (Grafinya)
Comte,
Comtesse
Comes,
Comitissa
Bá tước / Nữ bá tước
Viscount,
Viscountess
Vizegraf,
Vizegräfin
Виконт (Vikont),
Виконтесса (Vikontessa)
Vicomte,
Vicomtesse
Vice comes,
Vice comitissa
Tử tước / Nữ tử tước
Baron,
Baroness
Freiherr,
Freifrau
Барон (Baron),
Баронесса (Baronessa)
Baron,
Baronne
BaroNam tước / Nữ nam tước
Các bạn xem thêm về các tước hiệu quý tộc Âu Châu tại đây.


Xem thông tin về quý tộc Anh tại đây.

Xem thêm Nói tiếng Anh chuẩn như người Mỹ tại đây.

Các bạn hãy bấm nút LIKE  SHARE để mình có thêm động lực viết thêm nhiều nhiều bài viết nữa.

P/S: các bạn hãy lưu tấm hình QR code này vào trong máy để khi cần học lấy ra cho tiện.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

TRANG LIÊN KẾT

Movieclips Trailers

Bài viết nổi bật