Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020


Hôm nay chúng ta sẽ dịch phần cuối.

Xem lại bài dịch các phần khác tại đây:
Các bạn tải xuống phụ đề phim "Đại gia Gatsby" full tại đây.

Xem thêm Nói tiếng Anh chuẩn như người Mỹ tại đây.

Các bạn hãy bấm nút LIKE và SHARE để mình có động lực viết thêm nhiều nhiều bài viết nữa.


<item>
<num>1008</num>
<time>00:52:12,964 --> 00:52:14,883</time>
<en>
I think they did a fine job, don't you?</en>
<vi>
Tôi nghĩ họ đã làm tốt nhỉ?
</vi>
</item>

<item><num>1009
</num><time>00:52:15,091 --> 00:52:16,343</time><en>
Beautiful.</en>
<vi>
Đẹp lắm.
</vi></item>
<item><num>1010
</num><time>00:52:16,718 --> 00:52:18,303</time><en>
You think it's too much?</en>
<vi>
Cậu nghĩ nhiều quá à?
</vi></item>
<item><num>1011
</num><time>00:52:18,845 --> 00:52:21,473</time><en>
Uh, I think it's what you want.</en>
<vi>
Ừ, tôi nghĩ đó là ý đồ của anh.
</vi></item>
<item><num>1012
</num><time>00:52:22,015 --> 00:52:23,767</time><en>
I think so too.</en>
<vi>
Tôi cũng nghĩ vậy.
</vi></item>
<item><num>1013
</num><time>00:52:45,664 --> 00:52:46,331</time><en>
I can't...</en>
<vi>
Tôi không thể...
</vi></item>
<item><num>1014
</num><time>00:52:46,539 --> 00:52:47,791</time><en>
wait all day.</en>
<vi>
chờ cả ngày được.
</vi></item>
<item><num>1015
</num><time>00:52:48,249 --> 00:52:49,292</time><en>
I'm leaving.</en>
<vi>
Tôi về đây.
</vi></item>
<item><num>1016
</num><time>00:52:49,501 --> 00:52:51,252</time><en>
Don't be silly. It's two minutes to 4.</en>
<vi>
Đừng hồ đồ thế. 02 phút nữa mới là 4h.
</vi></item>
<item><num>1017
</num><time>00:52:51,461 --> 00:52:52,861</time><en>
No one's coming to tea! It's too...</en>
<vi>
Chẳng ai đến uống trà đâu! Đã quá...
</vi></item>
<item><num>1018
</num><time>00:53:02,013 --> 00:53:03,264</time><en>
It's her!</en>
<vi>
Chị ấy đấy!
</vi></item>
<item><num>1019
</num><time>00:53:17,529 --> 00:53:20,156</time><en>
Is this absolutely where you live,
my dearest one?</en>
<vi>
Đây là nhà của em sao, em trai yêu quí?
</vi></item>
<item><num>1020
</num><time>00:53:20,365 --> 00:53:21,365</time><en><i>Yes, it suits me.</i></en>
<vi>
Vâng, rất hợp với em.
</vi></item>
<item><num>1021
</num><time>00:53:22,325 --> 00:53:23,325</time><en><i>Why did I have...</i></en>
<vi>
Sao chị phải...
</vi></item>
<item><num>1022
</num><time>00:53:23,368 --> 00:53:25,829</time><en>
to come alone? Are you in love with me?</en>
<vi>
đến 01 mình? Em yêu chị rồi à?
</vi></item>
<item><num>1023
</num><time>00:53:26,037 --> 00:53:28,123</time><en><i>Oh, it's the secret
of Carraway Castle.</i></en>
<vi>
À, đó là bí mật của lâu đài Carraway.
</vi></item>
<item><num>1024
</num><time>00:53:28,331 --> 00:53:31,084</time><en>
- Tell your chauffeur to go far away.
- Come back in an hour...</en>
<vi>
- Cứ bảo bác tài của chị đi đi.
- 01 tiếng nữa đến đón...
</vi></item>
<item><num>1025
</num><time>00:53:31,292 --> 00:53:32,419</time><en>
Ferdie.</en>
<vi>
Ferdie.
</vi></item>
<item><num>1026
</num><time>00:53:32,627 --> 00:53:33,962</time><en>
His name is Ferdie.</en>
<vi>
Tên ông ấy là Ferdie.
</vi></item>
<item><num>1027
</num><time>00:53:41,636 --> 00:53:42,804</time><en>
Oh.</en>
<vi>
Ồ.
</vi></item>
<item><num>1028
</num><time>00:53:46,307 --> 00:53:49,602</time><en>
Oh. My goodness.</en>
<vi>
Ôi trờ đất ơi.
</vi></item>
<item><num>1029
</num><time>00:53:49,811 --> 00:53:52,147</time><en>
I can't believe it.</en>
<vi>
Không thể tin được.
</vi></item>
<item><num>1030
</num><time>00:53:53,398 --> 00:53:57,110</time><en>
You... Did you ransack a greenhouse?</en>
<vi>
Em...đã cướp ở hiệu hoa à?
</vi></item>
<item><num>1031
</num><time>00:53:58,069 --> 00:54:00,238</time><en>
He is in love with me.</en>
<vi>
Nhóc yêu chị thật rồi.
</vi></item>
<item><num>1032
</num><time>00:54:14,377 --> 00:54:15,377</time><en>
Would you?</en>
<vi>
Treo giúp chị?
</vi></item>
<item><num>1033
</num><time>00:54:16,045 --> 00:54:17,045</time><en>
That's funny.</en>
<vi>
Thật buồn cười.
</vi></item>
<item><num>1034
</num><time>00:54:17,213 --> 00:54:18,506</time><en>
What's funny?</en>
<vi>
Chuyện gì buồn cười?
</vi></item>
<item><num>1035
</num><time>00:54:22,385 --> 00:54:23,386</time><en>
Ah.</en>
<vi>
À.
</vi></item>
<item><num>1036
</num><time>00:54:27,557 --> 00:54:28,557</time><en>
What are you doing?</en>
<vi>
Anh đang làm gì vậy?
</vi></item>
<item><num>1037
</num><time>00:55:19,651 --> 00:55:22,403</time><en>
I'm certainly glad to see you again.</en>
<vi>
Em rất vui khi được gặp lại anh.
</vi></item>
<item><num>1038
</num><time>00:55:24,739 --> 00:55:27,492</time><en>
Hi. I'm...</en>
<vi>
Chào em, anh...
</vi></item>

<item><num>1039
</num><time>00:55:27,659 --> 00:55:30,453</time><en>
I'm certainly glad to see you, as well.</en>
<vi>
Anh cũng rất vui vì được gặp lại em.
</vi></item>

<item><num>1040
</num><time>00:55:58,606 --> 00:56:00,525</time><en>
We've... We've...</en>
<vi>
Chúng tôi...chúng tôi...
</vi></item>

<item><num>1041
</num><time>00:56:01,442 --> 00:56:02,442</time><en>
We've met before.</en>
<vi>
Chúng tôi quen nhau từ trước.
</vi></item>

<item><num>1042
</num><time>00:56:06,155 --> 00:56:08,491</time><en>
I'll have someone come repair this...</en>
<vi>
Tôi sẽ cho người sửa nó...
</vi></item>

<item><num>1043
</num><time>00:56:08,700 --> 00:56:09,909</time><en>
immediately.</en>
<vi>
ngay lập tức.
</vi></item>

<item><num>1044
</num><time>00:56:26,217 --> 00:56:28,052</time><en>
Sorry about the clock.</en>
<vi>
Xin lỗi đã làm hỏng đồng hồ.
</vi></item>
<item><num>1045
</num><time>00:56:28,928 --> 00:56:30,722</time><en>
- That's an old clock.
- Lovely, though.</en>
<vi>
- Đồng hồ cũ thôi mà.
- Nhưng rất đẹp.
</vi></item>
<item><num>1046
</num><time>00:56:30,930 --> 00:56:32,390</time><en>
- A lovely clock.
- Yes.</en>
<vi>
- Nó rất đẹp.
- Đúng vậy.
</vi></item>
<item><num>1047
</num><time>00:56:34,559 --> 00:56:36,060</time><en>
We haven't met for many years.</en>
<vi>
Nhiều năm rồi chúng ta không gặp.
</vi></item>
<item><num>1048
<time>00:56:36,269 --> 00:56:37,896</time><en>
Five years next November.</en>
<vi>
Đến tháng 11 này là 05 năm.
</vi></item>
<item><num>1049
</num><time>00:56:40,857 --> 00:56:41,857</time><en>
Tea?</en>
<vi>
Trà nhé?
</vi></item>
<item><num>1050
</num><time>00:56:42,025 --> 00:56:43,943</time><en>
- Yes, thank you, old sport.
- Thank you.</en>
<vi>
- Phải, cảm ơn bằng hữu.
- Cảm ơn em.
</vi></item>
<item><num>1051
</num><time>00:56:44,193 --> 00:56:45,778</time><en>
- Lemon or sugar?
- Neither.</en>
<vi>
- Chanh hay đường?
- Không.
</vi></item>
<item><num>1052
</num><time>00:56:46,029 --> 00:56:47,530</time><en>
Plain. Thank you.</en>
<vi>
Nguyên chất thôi. Cảm ơn.
</vi></item>
<item><num>1053
</num><time>00:57:06,215 --> 00:57:07,216</time><en>
I just have to pop...</en>
<vi>
Tôi phải vào...
</vi></item>
<item><num>1054
</num><time>00:57:07,383 --> 00:57:08,383</time><en>
- into town.
- Town?</en>
<vi>
- thành phố đây.
- thành phố à.
</vi></item>
<item><num>1055
</num><time>00:57:08,509 --> 00:57:09,509</time><en>
I'll be right back.</en>
<vi>
Tôi sẽ về ngay.
</vi></item>
<item><num>1056
</num><time>00:57:09,594 --> 00:57:10,594</time><en>
Nick, I've...</en>
<vi>
Nick, tôi...
</vi></item>
<item><num>1057
</num><time>00:57:10,720 --> 00:57:11,600</time><en>
gotta speak to you.</en>
<vi>
phải nói chuyện với cậu 01 chút.
</vi></item>
<item><num>1058
</num><time>00:57:11,679 --> 00:57:14,182</time><en>
- Yes. I'll be right back.
- God.</en>
<vi>
- Vâng. Tôi về ngay.
- Chúa ơi.
</vi></item>
<item><num>1059
</num><time>00:57:14,390 --> 00:57:17,018</time><en>
This was a mistake.
This was a terrible, terrible mistake.</en>
<vi>
Thật sai lầm. 01 sai lầm khủng khiếp.
</vi></item>
<item><num>1060
</num><time>00:57:17,226 --> 00:57:19,146</time><en>
You're just embarrassed.
Daisy's embarrassed too.</en>
<vi>
Anh thấy ngại thôi. Daisy cũng vậy.
</vi></item>
<item><num>1061
</num><time>00:57:21,773 --> 00:57:23,441</time><en>
- She's embarrassed?
- Yes.</en>
<vi>
- Cô ấy cũng ngại à?
- Vâng.
</vi></item>
<item><num>1062
</num><time>00:57:23,650 --> 00:57:24,400</time><en>
Just as much as you are.</en>
<vi>
Cũng nhiều như anh.
</vi></item>
<item><num>1063
</num><time>00:57:24,609 --> 00:57:25,860</time><en>
- Don't talk so loud.
- Hey.</en>
<vi>
- Đừng có lớn tiếng thế.
- Này.
</vi></item>
<item><num>1064
</num><time>00:57:26,069 --> 00:57:28,905</time><en>
You're acting like a little boy.
You're being rude. Daisy's...</en>
<vi>
Anh cư xử như 01 đứa trẻ con vậy.
Thật bất lịch sự. Daisy...
</vi></item>
<item><num>1065
</num><time>00:57:29,113 --> 00:57:30,865</time><en>
- in there all alone and you're...
- Shh.</en>
<vi>
- đang ở trong đó 01 mình...
- Suỵt.
</vi></item>
<item><num>1066
</num><time>00:58:06,317 --> 00:58:08,820</time><en><i>Looking over my story so far...</i></en>
<vi>
Giờ mới ngẫm lại câu chuyện của tôi...
</vi></item>
<item><num>1067
</num><time>00:58:08,987 --> 00:58:13,324</time><en><i>I'm reminded that for the second time that summer...</i></en>
<vi>
Đây là lần thứ 02 trong mùa hè đó...
</vi></item>
<item><num>1068
</num><time>00:58:13,491 --> 00:58:16,619</time><en><i>I was guarding other people's secrets.</i></en>
<vi>
Tôi phải đi giữ bí mật cho người khác.
</vi></item>
<item><num>1069
</num><time>00:58:17,870 --> 00:58:20,873</time><en><i>Once again, I was within...</i></en>
<vi>
01 lần nữa tôi ở bên trong...
</vi></item>
<item><num>1070
</num><time>00:58:21,582 --> 00:58:23,209</time><en><i>and without.</i></en>
<vi>
và cả bên ngoài.
</vi></item>
<item><num>1071
</num><time>00:58:48,359 --> 00:58:49,610</time><en>
Ahem!</en>
<vi>
Này!
</vi></item>
<item><num>1072
</num><time>00:58:51,446 --> 00:58:52,989</time><en>
It's stopped raining.</en>
<vi>
Tạnh mưa rồi.
</vi></item>
<item><num>1073
</num><time>00:58:56,826 --> 00:58:57,952</time><en>
Yes.</en>
<vi>
Phải.
</vi></item>
<item><num>1074
</num><time>00:58:58,327 --> 00:58:59,787</time><en>
It has, hasn't it?</en>
<vi>
Tạnh rồi nhỉ?
</vi></item>
<item><num>1075
</num><time>00:59:12,216 --> 00:59:14,093</time><en>
What do you think of that, Daisy?</en>
<vi>
Em thấy nó thế nào, Daisy?
</vi></item>
<item><num>1076</num>
<time>00:59:16,345 --> 00:59:17,388</time><en>
Come look.</en>
<vi>
Nhìn xem.
</vi>
</item>
<item><num>1077
</num><time>00:59:17,889 --> 00:59:20,016</time><en>
Oh, Nicky. How funny.</en>
<vi>
Ồ Nicky. Thật khôi hài.
</vi></item>
<item><num>1078</num>
<time>00:59:21,642 --> 00:59:23,853</time>
<en>Look, it's my house.</en>
<vi>
Nhìn kìa, đó là nhà em.
</vi></item>
<item><num>1079
</num><time>00:59:26,773 --> 00:59:28,858</time><en>
Just there across the bay.</en>
<vi>
Đối diện bên bờ vịnh.
</vi></item>
<item><num>1080
</num><time>00:59:35,031 --> 00:59:36,365</time><en>
I know.</en>
<vi>
Anh biết.
</vi></item>
<item><num>1081
</num><time>00:59:38,034 --> 00:59:40,620</time><en>
I have the same view from my place.</en>
<vi>
Từ nhà anh cũng nhìn ra như vậy.
</vi></item>
<item><num>1082
</num><time>00:59:42,205 --> 00:59:43,331</time><en>
Where's your place?</en>
<vi>
Nhà anh ở đâu?
</vi></item>
<item><num>1083
</num><time>00:59:46,417 --> 00:59:47,417</time><en>
Nick...</en>
<vi>
Nick...
</vi>
</item>
<item><num>1084
</num><time>00:59:48,586 --> 00:59:52,215</time><en>
I want you and Daisy to come over
to my house. I'd like to show her around.</en>
<vi>
Tôi muốn cậu và Daisy đến nhà tôi. Tôi sẽ dẫn cô ấy đi tham quan.
</vi></item>
<item><num>1085
</num><time>00:59:52,423 --> 00:59:53,883</time><en>
You sure you want me to come?</en>
<vi>
Anh chắc muốn tôi đi cùng chứ?
</vi></item>
<item><num>1086
</num><time>00:59:54,092 --> 00:59:56,260</time><en>
Absolutely, old sport.</en>
<vi>
Tất nhiên rồi, bằng hữu.
</vi></item>
<item><num>1087
</num><time>00:59:56,719 --> 00:59:58,387</time><en>
Absolutely.</en>
<vi>
Tất nhiên rồi.
</vi></item>
<item><num>1088
</num><time>00:59:59,931 --> 01:00:01,349</time><en>
Ladner, open the gates.</en>
<vi>
Ladner, mở cổng.
</vi></item>
<item><num>1089
</num><time>01:00:01,557 --> 01:00:02,558</time><en>
Open the gates!</en>
<vi>
Mau mở cổng!
</vi></item>
<item><num>1090
</num><time>01:00:02,767 --> 01:00:05,186</time><en>
I had the gates brought in from a castle in Normandy.</en>
<vi>
Anh lấy cái cổng này từ 01 lâu đài ở bên Normandy.
</vi></item>
<item><num>1091
</num><time>01:00:08,106 --> 01:00:08,773</time><en>
Oh, Jay.</en>
<vi>
Ôi, Jay.
</vi></item>
<item><num>1092
</num><time>01:00:08,981 --> 01:00:10,691</time><en>
- It's so grand.
- You like it?</en>
<vi>
- Kỳ vĩ quá.
- Em ưng chứ?
</vi></item>
<item><num>1093
</num><time>01:00:12,819 --> 01:00:13,819</time><en>
I love it.</en>
<vi>
Đẹp quá.
</vi></item>
<item><num>1094
</num><time>01:00:14,737 --> 01:00:16,030</time><en>
But how do you live here...</en>
<vi>
Nhưng sao anh có thể sống ở đây...
</vi></item>
<item><num>1095
</num><time>01:00:16,239 --> 01:00:18,157</time><en>
- all alone?
- Well, I don't.</en>
<vi>
- 01 mình?
- À, không.
</vi></item>
<item><num>1096
</num><time>01:00:18,366 --> 01:00:22,703</time><en>
I keep it always full of interesting, celebrated people.</en>
<vi>
Anh luôn mời về đây rất nhiều người thú vị và nổi tiếng.
</vi></item>
<item><num>1097
</num><time>01:00:23,746 --> 01:00:25,206</time><en>
Come with me.</en>
<vi>
Đi cùng anh.
</vi></item>
<item><num>1098
</num><time>01:00:30,211 --> 01:00:31,796</time><en>
The house looks well, doesn't it?</en>
<vi>
Tòa nhà rất đẹp, đúng không?
</vi></item>
<item><num>1099
</num><time>01:00:32,004 --> 01:00:34,205</time><en>
See the way the whole front catches the light like that?</en>
<vi>
Cậu thấy tòa nhà bắt sáng thế nào?
</vi></item>
<item><num>1100
</num><time>01:00:34,215 --> 01:00:35,716</time><en>
Oh, it's splendid.</en>
<vi>
Ồ, thật tráng lệ.
</vi></item>
<item><num>1101
</num><time>01:00:39,137 --> 01:00:40,680</time><en>
Come on, you two. I want...</en>
<vi>
Đi nào, 02 người. Em muốn...
</vi></item>
<item><num>1102
</num><time>01:00:40,847 --> 01:00:41,567</time><en>
the royal tour.</en>
<vi>
tham quan hoàng tộc.
</vi></item>
<item><num>1103
</num><time>01:00:41,681 --> 01:00:44,433</time><en>
You must understand that I like all things
that are modern. Presses the orange...</en>
<vi>
Em phải hiểu là anh thích mọi thứ hiện đại. Ép trái cam...
</vi></item>
<item><num>1104</num>
<time>01:00:44,642 --> 01:00:46,477</time><en>
it all comes out there.</en>
<vi>
và nước sẽ ra từ đó.
</vi></item>
<item><num>1105
</num><time>01:00:53,901 --> 01:00:55,403</time><en>
Yay!</en>
<vi>
Yay!
</vi></item>
<item><num>1106
</num><time>01:00:55,945 --> 01:00:57,385</time><en>
Anyone for a round of golf?</en>
<vi>
Ai muốn chơi gôn nào?
</vi></item>
<item><num>1107
</num><time>01:00:57,405 --> 01:01:00,867</time><en>
- You do know I'm a champion golfer?
- Great!</en>
<vi>
- Có biết em là gôn thủ vô địch không?
- Tuyệt!
</vi></item>
<item><num>1108
</num><time>01:01:01,075 --> 01:01:02,201</time><en>
Well, go on.</en>
<vi>
Cứ đánh tiếp đi.
</vi></item>
<item><num>1109
</num><time>01:01:02,368 --> 01:01:03,368</time><en>
I thought we could...</en>
<vi>
Em tưởng chúng ta...
</vi></item>
<item><num>1110
</num><time>01:01:03,452 --> 01:01:05,332</time><en>
Remarkable little camera. Latest design.</en>
<vi>
Máy quay mini loại đặc biệt. Mẫu mới nhất.
</vi></item>
<item><num>1111
</num><time>01:01:05,538 --> 01:01:06,978</time><en>
I'll show you how it's done.</en>
<vi>
Em sẽ chỉ cho anh cách chơi.
</vi></item>
<item><num>1112
</num><time>01:01:07,165 --> 01:01:08,485</time><en>
- Nick, keep filming.
- All right.</en>
<vi>
- Nick, cứ quay đi.
- Được rồi.
</vi></item>
<item><num>1113
</num><time>01:01:08,666 --> 01:01:09,542</time><en>
- She's gonna take a swing.
- I'm ready.</en>
<vi>
- Cô ấy vung gậy.
- Tôi sẵn sàng.
</vi></item>
<item><num>1114
</num><time>01:01:09,750 --> 01:01:11,127</time><en>
Aim. Fore!</en>
<vi>
Nhắm. Đánh!
</vi></item>
<item><num>1115
</num><time>01:01:14,088 --> 01:01:15,088</time><en>
I'm such a brute.</en>
<vi>
Em ác quá đi.
</vi></item>
<item><num>1116
</num><time>01:01:15,256 --> 01:01:17,341</time><en>
- You ready for your close-up?
- I don't want to forget...</en>
<vi>
- Quay cận cảnh cặp đôi nào?
- Tôi không muốn bỏ lỡ...
</vi></item>
<item><num>1117
</num><time>01:01:17,508 --> 01:01:18,593</time><en>
- a single moment.
- You're shimmering.</en>
<vi>
- 01 giây phút nào.
- Trông mờ ảo lắm.
</vi></item>
<item><num>1118
</num><time>01:01:18,801 --> 01:01:20,761</time><en>
She looks like she could be on the cover of Vogue.</en>
<vi>
Cô ấy trông như người mẫu trên bìa Vogue đấy nhỉ.
</vi></item>
<item><num>1119
</num><time>01:01:20,928 --> 01:01:22,009</time><en>
Turn on the camera!</en>
<vi>
Bật máy quay lên!
</vi></item>
<item><num>1120
</num><time>01:01:23,973 --> 01:01:26,267</time><en>
- Where did you go?
- Slow down.</en>
<vi>
- Anh đi đâu vậy?
- Từ từ thôi.
</vi></item>
<item><num>1121
</num><time>01:01:26,893 --> 01:01:27,894</time><en>
Slow down.</en>
<vi>
Từ từ.
</vi></item>
<item><num>1122
</num><time>01:01:32,481 --> 01:01:33,816</time><en>
Ahh.</en>
<vi>

</vi></item>
<item><num>1123
</num><time>01:01:34,400 --> 01:01:35,400</time><en>
It's beautiful.</en>
<vi>
Đẹp quá.
</vi></item>
<item><num>1124
</num><time>01:01:35,651 --> 01:01:37,731</time><en>
- It's a custom Wurlitzer.
- Can anyone...</en>
<vi>
- Đàn Wurlitzer đặc chế đấy.
- Có ai...
</vi></item>
<item><num>1125
</num><time>01:01:37,737 --> 01:01:38,779</time><en>
play that?</en>
<vi>
chơi nó không?
</vi></item>
<item><num>1126
</num><time>01:01:38,946 --> 01:01:40,426</time><en>
Klipspringer can. Someone wake Ewing.</en>
<vi>
Có Klipspringer. Mau gọi Ewing dậy.
</vi></item>
<item><num>1127
</num><time>01:01:40,531 --> 01:01:42,617</time><en>
- Of course, sir.
- Music!</en>
<vi>
- Vâng, thưa ngài.
- Âm nhạc!
</vi></item>
<item><num>1128
</num><time>01:01:42,825 --> 01:01:43,825</time><en>
And then we can dance...</en>
<vi>
Rồi ta có thể nhảy...
</vi></item>
<item><num>1129
</num><time>01:01:43,826 --> 01:01:46,162</time><en>
- all night.
- Ewing's a genius, plays anything.</en>
<vi>
- cả đêm.
- Ewing là thiên tài, chơi đủ thứ.
</vi></item>
<item><num>1130
</num><time>01:01:46,579 --> 01:01:49,099</time><en>
- Then I demand a Charleston.
- She makes it look so splendid...</en>
<vi>
- Vậy cho em điệu Charleston.
- Cô ấy làm cho nó trở nên lộng lẫy...
</vi></item>
<item><num>1131
</num><time>01:01:49,290 --> 01:01:50,917</time><en>
don't you think, old sport?</en>
<vi>
đúng không, bằng hữu?
</vi></item>
<item><num>1132
</num><time>01:01:53,294 --> 01:01:54,694</time><en>
I have a man in England...</en>
<vi>
Anh có ông bạn ở bên Anh quốc...
</vi></item>
<item><num>1133
</num><time>01:01:54,712 --> 01:01:56,130</time><en>
who buys me clothes.</en>
<vi>
hay mua quần áo giúp.
</vi></item>
<item><num>1134
</num><time>01:01:56,422 --> 01:01:58,062</time><en>
I've never seen anything like it.</en>
<vi>
Em chưa từng thấy gì thế này.
</vi></item>
<item><num>1135
</num><time>01:01:58,174 --> 01:01:59,217</time><en>
Something for the lady.</en>
<vi>
Có đồ cho quí cô này.
</vi></item>
<item><num>1136
</num><time>01:02:00,218 --> 01:02:01,719</time><en>
He sends over a selection at...</en>
<vi>
Anh ta gửi đồ chọn lọc vào...
</vi></item>
<item><num>1137
</num><time>01:02:01,928 --> 01:02:03,208</time><en>
the beginning of each season.</en>
<vi>
mỗi đầu mùa.
</vi></item>
<item><num>1138
</num><time>01:02:04,805 --> 01:02:05,556</time><en>
These are silk.</en>
<vi>
Đồ tơ lụa đấy.
</vi></item>
<item><num>1139
</num><time>01:02:05,765 --> 01:02:07,600</time><en>
- Jay!
- These are flannel.</en>
<vi>
- Jay!
- Đây là vải Flannel.
</vi></item>
<item><num>1140
</num><time>01:02:07,767 --> 01:02:09,352</time><en>
They're so beautiful!</en>
<vi>
Chúng đẹp quá!
</vi></item>
<item><num>1141
</num><time>01:02:09,560 --> 01:02:10,481</time><en>
Indian cotton.</en>
<vi>
Vải cotton Ấn Độ.
</vi></item>
<item><num>1142
</num><time>01:02:10,519 --> 01:02:12,146</time><en>
Stop it. Jay!</en>
<vi>
Đừng thả nữa. Jay!
</vi></item>
<item><num>1143
</num><time>01:02:12,355 --> 01:02:13,606</time><en>
Linen.</en>
<vi>
Vải lanh.
</vi></item>
<item><num>1144
</num><time>01:02:14,023 --> 01:02:14,690</time><en>
Nicky...</en>
<vi>
Nicky...
</vi></item>
<item><num>1145
</num><time>01:02:14,857 --> 01:02:16,458</time><en>
- he's a madman!
- I can't help you!</en>
<vi>
- anh ấy điên rồi!
- Tôi đâu giúp chị được!
</vi></item>
<item><num>1146
</num><time>01:02:16,734 --> 01:02:17,415</time><en>
Flannel!</en>
<vi>
flannel!
</vi></item>
<item><num>1147
</num><time>01:02:17,652 --> 01:02:18,972</time><en>
You're going to have to refold...</en>
<vi>
Anh sẽ phải gấp lại đấy...
</vi></item>
<item><num>1148
</num><time>01:02:19,111 --> 01:02:20,232</time><en>
every single one of them.</en>
<vi>
từng cái một.
</vi></item>
<item><num>1149
</num><time>01:02:21,239 --> 01:02:22,239</time><en>
You'll ruin them!</en>
<vi>
Anh làm hỏng hết đấy!
</vi></item>
<item><num>1150
</num><time>01:02:26,035 --> 01:02:27,035</time><en>
Jay! Stop it.</en>
<vi>
Jay! Thôi nào.
</vi></item>
<item><num>1151
</num><time>01:02:27,870 --> 01:02:29,030</time><en>
- Right here!
- No!</en>
<vi>
- Bên này!
- Không!
</vi></item>
<item><num>1152
</num><time>01:02:29,205 --> 01:02:30,289</time><en>
Jay!</en>
<vi>
Jay!
</vi></item>
<item><num>1153
</num><time>01:02:47,223 --> 01:02:48,307</time><en>
What is it?</en>
<vi>
Chuyện gì vậy?
</vi></item>
<item><num>1154
</num><time>01:02:50,977 --> 01:02:53,729</time><en>
Daisy, Daisy, darling, what is it?</en>
<vi>
Daisy yêu dấu, có chuyện gì vậy?
</vi></item>
<item><num>1155
</num><time>01:02:58,609 --> 01:03:00,444</time><en>
It makes me sad.</en>
<vi>
Nó làm em buồn.
</vi></item>
<item><num>1156
</num><time>01:03:02,655 --> 01:03:03,655</time><en>
Why?</en>
<vi>
Tại sao?
</vi></item>
<item><num>1157
</num><time>01:03:03,948 --> 01:03:05,491</time><en>
Because...</en>
<vi>
Bởi vì...
</vi></item>
<item><num>1158
</num><time>01:03:09,078 --> 01:03:11,205</time><en><i>Five lost years...</i></en>
05 năm trời mất mát...
<vi>

</vi></item>
<item><num>1159
</num><time>01:03:11,414 --> 01:03:13,874</time><en><i>struggled on Daisy's lips.</i></en>
giằng xé trên bờ môi Daisy.
<vi>

</vi></item>
<item><num>1160
</num><time>01:03:15,126 --> 01:03:18,004</time>
<en><i>But all she could manage was:</i></en>
Nhưng những gì cô ấy có thể gắng gượng là:
<vi>

</vi></item>
<item><num>1161
</num><time>01:03:20,464 --> 01:03:21,757</time><en>
Why?</en>
Tại sao?
<vi>

</vi></item>
<item><num>1162
</num><time>01:03:23,968 --> 01:03:26,721</time><en>
Because I've never seen such beautiful shirts before.</en>
<vi>
Em chưa từng thấy cái áo nào đẹp đến vậy.
</vi></item>
<item><num>1163
</num><time>01:03:48,367 --> 01:03:50,619</time><en>
If it wasn't for the mist...</en>
<vi>
Giá màn sương kia chẳng còn...
</vi></item>
<item><num>1164
</num><time>01:03:51,203 --> 01:03:53,497</time><en>
we could see the green light.</en>
<vi>
đôi ta có thể thấy tia sáng xanh.
</vi></item>
<item><num>1165
</num><time>01:03:59,086 --> 01:04:00,963</time><en>
What green light?</en>
<vi>
Tia sáng xanh nào?
</vi></item>
<item><num>1166
</num><time>01:04:02,173 --> 01:04:03,716</time><en>
The one that burns all night...</en>
<vi>
Tia sáng chiếu rọi màn đêm...
</vi></item>
<item><num>1167
</num><time>01:04:03,924 --> 01:04:05,801</time><en>
at the end of your dock.</en>
<vi>
ở phía cuối bến thuyền nhà em.
</vi></item>
<item><num>1168
</num><time>01:04:09,013 --> 01:04:09,722</time>
<en><i>Possibly...</i></en>
<vi>
Có lẽ...
</vi></item>
<item><num>1169
</num><time>01:04:09,930 --> 01:04:12,099</time>
<en><i>it had occurred to Gatsby that...</i></en>
<vi>
Gatsby chợt nghĩ rằng...
</vi></item>
<item><num>1170
</num><time>01:04:12,308 --> 01:04:14,518</time>
<en><i>the colossal significance of that light...</i></en>
<vi>
ý nghĩa lớn lao của tia sáng đó...
</vi></item>
<item><num>1171
</num><time>01:04:14,727 --> 01:04:16,771</time>
<en><i>had vanished forever.</i></en>
<vi>
đã tan biến mãi mãi.
</vi></item>
<item><num>1172
</num><time>01:04:17,605 --> 01:04:19,648</time>
<en><i>Now it was once again...</i></en>
<vi>
Giờ đây nó chỉ đơn thuần...
</vi></item>
<item><num>1173
</num><time>01:04:19,857 --> 01:04:21,137</time>
<en><i>just a green light on a dock.</i></en>
<vi>
chỉ là tia sáng xanh trên bến thuyền.
</vi></item>
<item><num>1174
</num><time>01:04:21,150 --> 01:04:25,571</time>
<en><i>And his count of enchanted objects had diminished by one.</i></en>
<vi>
Và những thứ mê hoặc anh giờ đã bớt đi một.
</vi></item>
<item><num>1175
</num><time>01:04:27,448 --> 01:04:28,115</time><en>
Who's this?</en>
<vi>
Ai đấy à?
</vi></item>
<item><num>1176
</num><time>01:04:28,324 --> 01:04:29,700</time><en>
- Your father?
- Oh, no.</en>
<vi>
- Cha anh à?
- Ồ, không.
</vi></item>
<item><num>1177
</num><time>01:04:29,909 --> 01:04:31,702</time><en>
That's Mr. Dan Cody, old sport.</en>
<vi>
Đó là ngài Dan Cody, bằng hữu ạ.
</vi></item>
<item><num>1178
</num><time>01:04:33,079 --> 01:04:34,413</time>
<en>He's dead now.</en>
<vi>
Ông ấy mất lâu rồi.
</vi></item>
<item><num>1179
</num><time>01:04:34,622 --> 01:04:37,041</time><en>
He used to be my best friend many years ago.</en>
<vi>
Người bạn thân nhất thủa xa xưa.
</vi></item>
<item><num>1180
</num><time>01:04:37,958 --> 01:04:39,079</time>
<en>
You never told me...</en>
<vi>
Anh chưa từng kể...
</vi></item>
<item><num>1181
</num><time>01:04:39,085 --> 01:04:40,920</time><en>
you had a pompadour. Or a yacht.</en>
<vi>
rằng anh thường để tóc hất ngược. Hay đi du thuyền.
</vi></item>
<item><num>1182
</num><time>01:04:41,379 --> 01:04:42,838</time><en>
I wanna show you something.</en>
<vi>
Anh muốn cho em xem vật này.
</vi></item>
<item><num>1183
</num><time>01:04:44,840 --> 01:04:46,258</time><en>
Have a seat.</en>
<vi>
Ngồi đi.
</vi></item>
<item><num>1184
</num><time>01:04:46,967 --> 01:04:48,886</time><en>
These are a lot of clippings I collected.</en>
<vi>
Anh sưu tầm rất nhiều bài báo.
</vi></item>
<item><num>1185
</num><time>01:04:50,262 --> 01:04:51,680</time><en>
About you.</en>
<vi>
Về em.
</vi></item>
<item><num>1186
</num><time>01:04:55,142 --> 01:04:56,519</time><en>
You saved my letters.</en>
<vi>
Anh giữ lại thư từ gửi cho em.
</vi></item>
<item><num>1187
</num><time>01:04:58,062 --> 01:04:59,438</time><en>
This was my first...</en>
<vi>
Đây là bức ảnh đầu tiên...
</vi></item>
<item><num>1188
</num><time>01:04:59,647 --> 01:05:00,856</time><en>
photo of you.</en>
<vi>
của em.
</vi></item>
<item><num>1189
</num><time>01:05:02,358 --> 01:05:03,025</time><en>
You remember...</en>
<vi>
Em còn nhớ...
</vi></item>
<item><num>1190
</num><time>01:05:03,192 --> 01:05:05,403</time><en>
- this letter here?
<i>- We can't lose each other...</i></en>
<vi>
- lá thư này không?
- Chúng ta không thể mất nhau...
</vi></item>
<item><num>1191
</num><time>01:05:05,569 --> 01:05:06,612</time>
<en><i>and let all this...</i></en>
<vi>
và hãy để...
</vi></item>
<item><num>1192
</num><time>01:05:06,779 --> 01:05:07,779</time>
<en><i>glorious love...</i></en>
<vi>
cuộc tình đẹp này...
</vi></item>
<item><num>1193
</num><time>01:05:07,780 --> 01:05:09,615</time>
<en><i>end in nothing. Come home.</i></en>
<vi>
chết trong vô vọng. Về đây với em.
</vi></item>
<item><num>1194
</num><time>01:05:10,324 --> 01:05:11,826</time>
<en><i>I'll be here waiting and hoping...</i></en>
<vi>
Em sẽ đợi chờ và cầu mong...
</vi></item>
<item><num>1195
</num><time>01:05:12,743 --> 01:05:13,411</time>
<en><i>for every...</i></en>
<vi>
cho từng...
</vi></item>
<item><num>1196
</num><time>01:05:13,577 --> 01:05:15,788</time>
<en><i>long dream of you to come true.</i></en>
<vi>
giấc mơ về anh trở thành sự thật.
</vi></item>
<item><num>1197
</num><time>01:05:19,750 --> 01:05:21,210</time><en>
Excuse me.</en>
<vi>
Thứ lỗi.
</vi></item>
<item><num>1198
</num><time>01:05:28,467 --> 01:05:32,388</time><en>
<i>- Sir, Slagle's in Detroit.</i>
- I can't talk now, old sport.</en>
<vi>
- Thưa ngài Slagel đang ở Detroit.
- Tôi không thể nói chuyện lúc này được, bằng hữu.
</vi></item>
<item><num>1199
</num><time>01:05:34,598 --> 01:05:37,560</time><en>
He must know what a small town is.</en>
<vi>
Ông ta phải biết thành phố nhỏ ra sao chứ.
</vi></item>
<item><num>1200
</num><time>01:05:37,768 --> 01:05:39,895</time><en>
No, you listen to me. Listen to me.</en>
<vi>
Không, anh nghe đây.
</vi></item>
<item><num>1201
</num><time>01:05:43,607 --> 01:05:45,609</time>
<en>
I said a small town.</en>
<vi>
Tôi đã nói là 01 thành phố nhỏ.
</vi></item>
<item><num>1202
</num><time>01:05:46,444 --> 01:05:47,611</time><en>
He must know what a small...</en>
<vi>
Anh ta phải biết là...
</vi></item>
<item><num>1203
</num><time>01:05:47,820 --> 01:05:48,820</time><en>
town is.</en>
<vi>
thành phố nhỏ ra sao chứ.
</vi></item>
<item><num>1204
</num><time>01:05:52,741 --> 01:05:55,744</time><en>
Listen to me, he's of no use to us if Detroit is his idea...</en>
<vi>
Nghe đây, ông ta sẽ mãi là kẻ vô dụng nếu cứ nghĩ Detroit...
</vi></item>
1205
</num><time>01:05:55,953 --> 01:05:57,872</time><en>
of a small town, you understand?</en>
<vi>
là 01 thành phố nhỏ, hiểu chứ?
</vi></item>
<item><num>1206
</num><time>01:06:03,627 --> 01:06:05,546</time><en>
We'll chat later, old sport.</en>
<vi>
Ta bàn sau nhé, bằng hữu.
</vi></item>
<item><num>1207
</num><time>01:06:06,714 --> 01:06:08,090</time><en>
All right.</en>
<vi>
Được rồi.
</vi></item>
<item><num>1208
</num><time>01:06:11,802 --> 01:06:12,802</time>
<en>
Klipspringer.</en>
<vi>
Klipspringer.
</vi></item>
<item><num>1209
</num><time>01:06:14,680 --> 01:06:15,806</time><en>
He must be awake.</en>
<vi>
Anh ta dậy rồi.
</vi></item>
<item><num>1210
</num><time>01:06:19,059 --> 01:06:20,269</time><en>
Shall we?</en>
<vi>
Ta đi chứ?
</vi></item>
<item><num>1211
</num><time>01:06:28,235 --> 01:06:29,235</time><en>
Whoo!</en>
<vi>
oa!
</vi></item>
<item><num>1212
</num><time>01:06:29,904 --> 01:06:30,904</time><en>
Ho!</en>
<vi>
Ồ!
</vi></item>
<item><num>1213
</num><time>01:07:12,071 --> 01:07:15,658</time><en>
I wish I'd done everything on earth with you.</en>
<vi>
Em ước gì đôi ta có thể chia ngọt sẻ bùi cùng nhau.
</vi></item>
<item><num>1214
</num><time>01:07:22,122 --> 01:07:23,832</time><en>
All my life.</en>
<vi>
Trọn kiếp này.
</vi></item>
<item><num>1215
</num><time>01:07:26,627 --> 01:07:29,213</time><en>
I wish it could always be like this.</en>
<vi>
Ước gì cứ luôn như vậy.
</vi></item>
<item><num>1216
</num><time>01:07:36,470 --> 01:07:38,264</time><en>
It will be.</en>
<vi>
Sẽ như vậy.
</vi></item>
<item><num>1217
</num><time>01:07:42,184 --> 01:07:45,479</time>
<en><i>If only it had been enough for Gatsby...</i></en>
<vi>
Giá mà chỉ cần ôm Daisy...
</vi></item>
<item><num>1218
</num><time>01:07:45,688 --> 01:07:47,523</time>
<en><i>just to hold Daisy.</i></en>
<vi>
đã là đủ với Gatsby.
</vi></item>
<item><num>1219
</num><time>01:07:47,690 --> 01:07:52,570</time>
<en><i>But he had a grand vision for his life and Daisy's part in it.</i></en>
<vi>
Nhưng anh ta vốn có cái nhìn vĩ đại về 01 cuộc sống có Daisy kề bên.
</vi></item>
<item><num>1220
</num><time>01:07:54,196 --> 01:07:56,907</time>
<en><i>It wasn't until the end of that summer...</i></en>
<vi>
Chuyện chưa tỏ cho đến cuối mùa hè...
</vi></item>
<item><num>1221
</num><time>01:07:57,116 --> 01:08:00,452</time>
<en><i>on the last night I saw Gatsby...</i></en>
<vi>
vào đêm cuối cùng tôi gặp Gatsby...
</vi></item>
<item><num>1222
</num><time>01:08:00,619 --> 01:08:04,206</time>
<en><i>that he told me of the life he had dreamed for himself since...</i></en>
<vi>
anh kể cho tôi về cuộc sống mơ ước cho riêng mình từ khi...
</vi></item>
<item><num>1223
</num><time>01:08:04,415 --> 01:08:05,791</time>
<en><i>he was a boy.</i></en>
<vi>
còn là cậu bé.
</vi></item>
<item><num>1224
</num><time>01:08:06,000 --> 01:08:07,543</time>
<en><i>You see, doctor...</i></en>
<vi>
Bác sĩ, ông biết đấy...
</vi></item>
<item><num>1225
</num><time>01:08:08,210 --> 01:08:10,963</time>
<en>
Gatsby's real name was...</en>
<vi>
Tên thật của Gatsby là...
</vi></item>
<item><num>1226
</num><time>01:08:12,423 --> 01:08:14,133</time><en>
James Gatz.</en>
<vi>
James Gatz.
</vi></item>
<item><num>1227
</num><time>01:08:15,175 --> 01:08:19,888</time>
<en><i>His parents were dirt-poor farmers from North Dakota.</i></en>
<vi>
Bố mẹ anh ta là những nông dân nghèo khổ vùng Bắc Dakota.
</vi></item>
<item><num>1228
</num><time>01:08:20,264 --> 01:08:23,559</time>
<en><i>But he never accepted them as his parents at all.</i></en>
<vi>
Nhưng anh không chấp nhận đó là bố mẹ mình.
</vi></item>
<item><num>1229
</num><time>01:08:24,268 --> 01:08:28,188</time>
<en><i>In his own imagination, he was a son of God...</i></en>
<vi>
Trong trí tưởng tượng, mình là con của Chúa...
</vi></item>
<item><num>1230
</num><time>01:08:29,481 --> 01:08:30,733</time>
<en><i>destined for...</i></en>
<vi>
mang định mệnh của...
</vi></item>
<item><num>1231
</num><time>01:08:30,941 --> 01:08:32,443</time>
<en><i>future glory.</i></en>
<vi>
01 tương lai huy hoàng.
</vi></item>
<item><num>1232
</num><time>01:08:33,235 --> 01:08:38,574</time>
<en><i>Chasing this destiny, a 16-year-old Gatz ran far, far away.</i></en>
<vi>
Để theo đuổi số mệnh, chàng Gatz 16 tuổi đã bỏ đi thật xa.
</vi></item>
<item><num>1233
</num><time>01:08:39,033 --> 01:08:43,287</time>
<en><i>One afternoon, off the coast of Lake Superior, he spotted a yacht in peril.</i></en>
<vi>
01 buổi chiều bên bờ hồ Superior, anh ta phát hiện 01 du thuyền gặp nạn.
</vi></item>
<item><num>1234
</num><time>01:08:44,079 --> 01:08:45,914</time>
<en><i>He rowed out and rescued the vessel...</i></en>
<vi>
Anh liền chèo đến cứu thuyền...
</vi></item>
<item><num>1235
</num><time>01:08:46,123 --> 01:08:49,918</time>
<en><i>and its captain, alcoholic millionaire Dan Cody.</i></en>
<vi>
và thuyền trưởng là nhà triệu phú nát rượu Dan Cody.
</vi></item>
<item><num>1236
</num><time>01:08:50,502 --> 01:08:51,502</time><en>
Where's the boat?</en>
<vi>
Thuyền đâu?
</vi></item>
<item><num>1237
</num><time>01:08:52,463 --> 01:08:53,903</time><en>
You're gonna hit the shoal!</en>
<vi>
Ông sẽ đâm vào đá ngầm mất!
</vi></item>
<item><num>1238
</num><time>01:08:53,922 --> 01:08:55,257</time><en>
We're gonna hit the shoal!</en>
<vi>
Ta sẽ đâm vào đá ngầm mất!
</vi></item>
<item><num>1239
</num><time>01:08:55,466 --> 01:08:56,666</time><en>
What the hell are you doing...</en>
<vi>
Cậu làm cái quái gì thế...
</vi></item>
<item><num>1240
</num><time>01:08:58,135 --> 01:09:00,554</time>
<en>
- old sport?
<i>- This was...</i></en>
<vi>
- bằng hữu...
- Đây chính là...
</vi></item>
<item><num>1241
</num><time>01:09:00,763 --> 01:09:03,098</time>
<en><i>his opportunity and he seized it.</i></en>
<vi>
cơ hội và anh đã chớp lấy.
</vi></item>
<item><num>1242
</num><time>01:09:03,265 --> 01:09:04,265</time>
<en><i>And I decided...</i></en>
<vi>
Và tôi đã quyết định...
</vi></item>
<item><num>1243
</num><time>01:09:04,350 --> 01:09:07,436</time>
<en>
right then and there to call myself Jay Gatsby.</en>
<vi>
ngay sau đó sẽ gọi mình là Jay Gatsby.
</vi></item>
<item><num>1244
</num><time>01:09:07,645 --> 01:09:09,085</time>
<en><i>He sailed the yacht out of danger...</i></en>
<vi>
Anh lái thuyền vượt hiểm nguy...
</vi></item>
<item><num>1245
</num><time>01:09:09,229 --> 01:09:11,523</time>
<en><i>and into his future.</i></en>
<vi>
và vươn tới tương lai của mình.
</vi></item>
<item><num>1246
</num><time>01:09:12,524 --> 01:09:14,693</time>
<en><i>Gatsby showed skill and ambition.</i></en>
<vi>
Gatsby đã bộc lộ kỹ năng cũng như tham vọng.
</vi></item>
<item><num>1247
</num><time>01:09:14,902 --> 01:09:17,529</time>
<en><i>And for five years, they sailed the world.</i></en>
<vi>
Và trong 05 năm họ đã đi khắp thế giới.
</vi></item>
<item><num>1248
</num><time>01:09:17,738 --> 01:09:19,198</time>
<en><i>He was all right, old Dan.</i></en>
<vi>
Ông Dan già rất tốt.
</vi></item>
<item><num>1249
</num><time>01:09:19,698 --> 01:09:20,991</time><en>
He taught me everything.</en>
<vi>
Ông dạy tôi mọi thứ.
</vi></item>
<item><num>1250
</num><time>01:09:21,200 --> 01:09:23,202</time>
<en><i>How to dress, act and speak like a gentleman.</i></en>
<vi>
Cách ăn mặc, cư xử và nói năng như 01 quí ông.
</vi></item>
<item>
<item><num>1251
</num><time>01:09:23,369 --> 01:09:25,329</time><en>
Gatsby. Jay Gatsby.</en>
<vi>
Gatsby. Jay Gatsby.
</vi></item>
<item><num>
1252
</num><time>01:09:25,537 --> 01:09:27,206</time><en>
She looks well, doesn't she...</en>
<vi>
Nó rất ổn phải không...
</vi></item>
<item><num>
1253
</num><time>01:09:27,498 --> 01:09:29,375</time>
<en><i>Gatsby hoped to inherit Cody's fortune.</i></en>
<vi>
Gatsby mong được thừa kế gia tài của Cody.
</vi></item>
<item><num>
1254
</num><time>01:09:29,583 --> 01:09:31,585</time>
<en><i>- old sport?
- But when Cody died...</i></en>
<vi>
- bằng hữu?
- Nhưng khi Cody mất...
</vi></item>
<item><num>
1255
</num><time>01:09:31,794 --> 01:09:35,506</time>
<en><i>Gatsby was cheated of his inheritance by Cody's family.</i></en>
<vi>
Gia đình Cody đã lừa Gatsby và cướp quyền thừa kế.
</vi></item>
<item><num>
1256
</num><time>01:09:35,714 --> 01:09:38,926</time>
<en><i>He'd been left with the ability to play the gentleman...</i></en>
<vi>
Thứ anh ta được thừa hưởng là cách xử sự như 01 quí ông...
</vi></item>
<item><num>
1257
</num><time>01:09:39,134 --> 01:09:42,513</time>
<en><i>but he was once again dirt-poor.</i></en>
<vi>
song 01 lần nữa anh lại trắng tay.
</vi></item>
<item><num>
1258
</num><time>01:09:44,973 --> 01:09:50,104</time>
<en><i>By midsummer, Gatsby was from' page news.</i></en>
<vi>
Đến giữa hè. Gatsby xuất hiện trên trang nhất của các báo.
</vi></item>
<item><num>
1259
</num><time>01:10:01,532 --> 01:10:03,992</time>
<en><i>Where did the money come from?</i></en>
<vi>
Tiền từ đâu mà có?
</vi></item>
<item><num>
1260
</num><time>01:10:17,297 --> 01:10:18,674</time>
<en><i>That's what all of New York...</i></en>
<vi>
Đó là điều toàn bộ NY...
</vi></item>
<item><num>
1261
</num><time>01:10:18,841 --> 01:10:20,426</time>
<en><i>wanted to know.</i></en>
<vi>
đều muốn biết.
</vi></item>
<item><num>
1262
</num><time>01:10:20,592 --> 01:10:23,846</time>
<en><i>And it was the same question on Tom's mind...</i></en>
<vi>
Và câu hỏi tương tự hiện lên trong đầu Tom...
</vi></item>
<item><num>
1263
</num><time>01:10:24,012 --> 01:10:29,351</time>
<en><i>when he accompanied Daisy to one of Gatsby's glittering parties.</i></en>
<vi>
khi anh ta hộ tống Daisy đến 01 bữa tiệc tráng lệ của Gatsby.
</vi></item>
<item><num>
1264
</num><time>01:10:30,853 --> 01:10:32,187</time><en>
I'll be right back.</en>
<vi>
Tôi sẽ quay lại ngay.
</vi></item>
<item><num>
1265
</num><time>01:10:32,938 --> 01:10:34,019</time><en>
You know, a lot of these...</en>
<vi>
Cậu biết không, rất nhiều kẻ...
</vi></item>
<item><num>
1266
</num><time>01:10:34,148 --> 01:10:35,691</time><en>
newly rich people are just...</en>
<vi>
giàu có mới nổi nhờ...
</vi></item>
<item><num>
1267
</num><time>01:10:35,858 --> 01:10:37,860</time><en>
- filthy bootleggers.
- Not Gatsby.</en>
<vi>
- bán rượu lậu bẩn thỉu.
- Gatsby không thế đâu.
</vi></item>
<item><num>
1268
</num><time>01:10:38,026 --> 01:10:40,112</time><en>
He's a businessman.
He owned a lot of drugstores.</en>
<vi>
Anh ấy là doanh nhân. Sở hữu rất nhiều hiệu thuốc.
</vi></item>
<item><num>
1269
</num><time>01:10:40,279 --> 01:10:41,279</time><en>
Businessman!</en>
<vi>
Doanh nhân!
</vi></item>
<item><num>
1270
</num><time>01:10:41,321 --> 01:10:43,907</time><en>
May I introduce Senator Gulick? This is...</en>
<vi>
Xin phép được giới thiệu thượng nghị sỹ Gulick? Đây là...
</vi></item>
<item><num>
1271
</num><time>01:10:44,074 --> 01:10:45,325</time><en>
- Mr. Carraway.
- Senator.</en>
<vi>
- Anh Carraway.
- Thượng nghị sỹ.
</vi></item>
<item><num>
1272
</num><time>01:10:46,577 --> 01:10:48,829</time><en>
- Mrs. Buchanan.
- Charmed.</en>
<vi>
- Cô Buchanan.
- Rất hấp dẫn.
</vi></item>
<item><num>
1273
</num><time>01:10:48,996 --> 01:10:50,539</time>
<en>
Delighted.</en>
<vi>
Hân hạnh.
</vi></item>
<item><num>
1274
</num><time>01:10:50,706 --> 01:10:51,790</time><en>
Oh, and Mr. Buchanan...</en>
<vi>
À, và anh Buchanan...
</vi></item>
<item><num>
1275
</num><time>01:10:51,957 --> 01:10:53,792</time>
<en>
the polo player.</en>
<vi>
cầu thủ mã cầu.
</vi></item>
<item><num>
1276
</num><time>01:10:55,711 --> 01:10:57,379</time>
<en>
- No, not me.
- Always a pleasure...</en>
<vi>
- Không phải tôi.
- Rất hân hạnh...
</vi></item>
<item><num>
1277
</num><time>01:10:57,546 --> 01:10:58,756</time>
<en>
to meet a Buchanan.</en>
<vi>
được gặp nhà Buchanan.
</vi></item>
<item><num>
1278
</num><time>01:10:58,922 --> 01:11:00,758</time>
<en>
- Likewise.
- I'll catch up with you later.</en>
<vi>
- Tôi cũng vậy.
- Ta nói chuyện sau nhé.
</vi></item>
<item><num>
1279
</num><time>01:11:00,924 --> 01:11:04,011</time>
<en>
- Perhaps at the craps table.
- I'd rather not be the polo player.</en>
<vi>
- Có thể trên bàn đánh bạc.
- Tôi không muốn làm cầu thủ mã cầu.
</vi></item>
<item><num>
1280
</num><time>01:11:04,178 --> 01:11:07,598</time>
<en>
Tom. You should be proud of your achievements.</en>
<vi>
Tom. Anh nên tự hào về những thành tựu của mình.
</vi></item>
<item><num>
1281
</num><time>01:11:09,516 --> 01:11:11,351</time>
<en>
May I show you around?</en>
<vi>
Tôi dẫn mọi người đi tham quan nhé?
</vi></item>
<item><num>
1282
</num><time>01:11:11,518 --> 01:11:12,770</time>
<en>
Sure.</en>
<vi>
Vâng.
</vi></item>
<item><num>
1283
</num><time>01:11:14,980 --> 01:11:16,020</time><en>
You must know the faces...</en>
<vi>
Mọi người cần biết mặt...
</vi></item>
<item><num>
1284
</num><time>01:11:16,148 --> 01:11:18,228</time><en>
- of many people you've heard of!
- Absolutely.</en>
<vi>
- rất nhiều người nổi tiếng!
- Vâng.
</vi></item>
<item><num>
1285
</num><time>01:11:18,233 --> 01:11:21,069</time><en>
We don't go around very much.
I don't think I recognize...</en>
<vi>
Chúng tôi không đi nhiều.
Tôi nghĩ chả nhận ra...
</vi></item>
<item><num>
1286
</num><time>01:11:21,236 --> 01:11:23,197</time>
<en>
- a single person.
- Is that so?</en>
<vi>
- được ai đâu.
- Vậy à?
</vi></item>
<item><num>
1287
</num><time>01:11:23,363 --> 01:11:24,740</time>
<en>
Perhaps you know that lady...</en>
<vi>
Có lẽ cô biết quí cô đằng kia...
</vi></item>
<item><num>
1288
</num><time>01:11:24,907 --> 01:11:28,368</time><en>
It's Marlene Moon.
I adore her pictures.</en>
<vi>
Đó là Marlene Moon.
Tôi thích ảnh của cô ấy lắm.
</vi></item>
<item><num>
1289
</num><time>01:11:28,535 --> 01:11:30,662</time><en>
Would you like me to introduce you?</en>
<vi>
Tôi giới thiệu cô với cô ấy nhé?
</vi></item>
<item><num>
1290
</num><time>01:11:32,581 --> 01:11:35,125</time>
<en>
I'd really rather not be the polo player.</en>
<vi>
Thực sự anh không muốn làm cầu thủ mã cầu.
</vi></item>
<item><num>
1291
</num><time>01:11:41,799 --> 01:11:43,675</time>
<en>
These things excite me so.</en>
<vi>
Những chiêu trò này thật khiến chị thích thú.
</vi></item>
<item><num>
1292
</num><time>01:11:44,593 --> 01:11:45,593</time>
<en>
Nice little dance.</en>
<vi>
Nhảy hay lắm.
</vi></item>
<item><num>
1293
</num><time>01:11:49,807 --> 01:11:51,934</time><en>
I believe we've met before, Mr. Buchanan.</en>
<vi>
Tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau anh Buchanan.
</vi></item>
<item><num>
1294
</num><time>01:11:52,100 --> 01:11:53,811</time><en>
About a month ago.</en>
<vi>
Khoảng 01 tháng trước.
</vi></item>
<item><num>
1295
</num><time>01:11:56,438 --> 01:11:58,273</time><en>
That's right.</en>
<vi>
Phải rồi.
</vi></item>
<item><num>
1296
</num><time>01:11:58,482 --> 01:11:59,983</time><en>
And you were with Nick here.</en>
<vi>
Và anh đi cùng với Nick đây.
</vi></item>
<item><num>
1297
</num><time>01:12:00,150 --> 01:12:02,110</time><en>
- At the barbershop.
- No, thank you.</en>
<vi>
- Ở tiệm cắt tóc.
- Không cảm ơn.
</vi></item>
<item><num>
1298
</num><time>01:12:02,736 --> 01:12:04,029</time><en>
That's right.</en>
<vi>
Đúng vậy.
</vi></item>
<item><num>
1299
</num><time>01:12:04,571 --> 01:12:06,365</time><en>
See, I know your wife.</en>
<vi>
Tôi có quen vợ anh.
</vi></item>
<item><num>
1300
</num><time>01:12:08,867 --> 01:12:09,910</time><en>
That so?</en>
<vi>
Vậy à?
</vi></item>
<item><num>
1301
</num><time>01:12:10,536 --> 01:12:11,537</time><en>
Yes.</en>
<vi>
Vâng.
</vi></item>
<item><num>
1302
</num><time>01:12:15,791 --> 01:12:17,334</time><en>
Mr. Gatsby, sir.</en>
<vi>
Thưa ngài Gatsby.
</vi></item>
<item><num>
1303
</num><time>01:12:18,585 --> 01:12:20,879</time><en>
- Mr. Slagle is here.
- Not now. Not now.</en>
<vi>
- Ngài Slagle đã đến.
- Không, không phải lúc này.
</vi></item>
<item><num>
1304
</num><time>01:12:21,046 --> 01:12:23,048</time>
<en>
And Guitars with:
<vi>
Và nhóm Guitars cùng:
</vi></item>
<item><num>
1305
</num><time>01:12:23,215 --> 01:12:25,259</time>
<en>
"The Foxtrot."
<vi>
"The Foxtrot."
</vi></item>
<item><num>
1306
</num><time>01:12:39,273 --> 01:12:40,774</time>
<en>
Mr. Buchanan.</en>
<vi>
Anh Buchanan.
</vi></item>
<item><num>
1307
</num><time>01:12:42,401 --> 01:12:44,069</time>
<en>
Would you mind terribly?</en>
<vi>
Anh có thấy phiền không?
</vi></item>
<item><num>
1308
</num><time>01:12:46,822 --> 01:12:48,073</time><en>
Of course not.</en>
<vi>
Tất nhiên là không.
</vi></item>
<item><num>
1309
</num><time>01:12:52,286 --> 01:12:53,912</time><en>
I think I can keep myself amused.</en>
<vi>
Tôi có thể tự tìm thú vui.
</vi></item>
<item><num>
1310
</num><time>01:12:55,914 --> 01:12:58,750</time><en>
In case you need to take down any addresses.</en>
<vi>
Đề phòng anh cần ghi lại địa chỉ.
</vi></item>
<item><num>
1311
</num><time>01:13:11,722 --> 01:13:14,224</time><en>
Please move aside. Excuse me.</en>
<vi>
Phiền anh tránh sang. Xin thứ lỗi.
</vi></item>
<item><num>
1312
</num><time>01:13:18,020 --> 01:13:19,479</time><en>
Another swell party, Jay.</en>
<vi>
Lại 01 bữa tiệc tuyệt vời, Jay.
</vi></item>
<item><num>
1313
</num><time>01:13:19,646 --> 01:13:22,274</time><en>
Be careful for the snake charmer, Mr. McLennehan.</en>
<vi>
Đề phòng mấy người đẹp nham hiểm nhé ông McLennehan.
</vi></item>
<item><num>
1314
</num><time>01:13:23,025 --> 01:13:24,465</time><en>
Is all this made entirely...</en>
<vi>
Toàn bộ chuyện này...
</vi></item>
<item><num>
1315
</num><time>01:13:24,526 --> 01:13:26,737</time><en>
from your own imagination?</en>
<vi>
đều trong trí tưởng tượng của anh sao?
</vi></item>
<item><num>
1316
</num><time>01:13:27,738 --> 01:13:28,822</time><en>
No.</en>
<vi>
Không.
</vi></item>
<item><num>
1317
</num><time>01:13:30,157 --> 01:13:32,451</time><en>
You see, you were there all along...</en>
<vi>
Là em, em ở trong đó ngay từ đầu...
</vi></item>
<item><num>
1318
</num><time>01:13:33,160 --> 01:13:35,078</time><en>
in every idea...</en>
<vi>
trong từng suy nghĩ...
</vi></item>
<item><num>
1319
</num><time>01:13:35,787 --> 01:13:37,414</time><en>
in every decision.</en>
<vi>
từng quyết định của anh.
</vi></item>
<item><num>
1320
</num><time>01:13:38,457 --> 01:13:40,626</time><en>
Of course, if anything is not to your liking...</en>
<vi>
Tất nhiên, nếu có thứ gì em không thích...
</vi></item>
<item><num>
1321
</num><time>01:13:40,792 --> 01:13:42,169</time><en>
I'll change it.</en>
<vi>
Anh sẽ thay hết.
</vi></item>
<item><num>
1322
</num><time>01:13:45,213 --> 01:13:46,673</time><en>
It's perfect.</en>
<vi>
Nó thật hoàn hảo.
</vi></item>
<item><num>
1323
</num><time>01:13:47,758 --> 01:13:49,301</time><en>
From your perfect...</en>
<vi>
Trong trí tưởng tượng...
</vi></item>
<item><num>
1324
</num><time>01:13:49,468 --> 01:13:51,595</time><en>
irresistible imagination.</en>
<vi>
tuyệt vời không thể cưỡng lại của anh.
</vi></item>
<item><num>
1325
</num><time>01:13:56,266 --> 01:13:57,017</time><en>
I wonder...</en>
<vi>
Không hiểu...
</vi></item>
<item><num>
1326
</num><time>01:13:57,184 --> 01:13:59,186</time><en>
where the devil he met Daisy.</en>
<vi>
thằng ranh đó gặp Daisy ở đâu.
</vi></item>
<item><num>
1327
</num><time>01:14:07,778 --> 01:14:10,280</time><en>
- I'll find you.
- All right.</en>
<vi>
- Anh sẽ tìm chú sau.
- Vâng.
</vi></item>
<item><num>
1328
</num><time>01:14:14,576 --> 01:14:15,953</time><en>
Come with me.</en>
<vi>
Đi với anh.
</vi></item>
<item><num>
1329
</num><time>01:14:18,830 --> 01:14:19,830</time><en>
Coming through, please.</en>
<vi>
Mọi người cho đi nhờ.
</vi></item>
<item><num>
1330
</num><time>01:14:19,957 --> 01:14:21,124</time><en>
Pardon me.</en>
<vi>
Xin thứ lỗi.
</vi></item>
<item><num>
1331
</num><time>01:14:24,252 --> 01:14:25,587</time><en>
Thank you.</en>
<vi>
Cảm ơn.
</vi></item>
<item><num>
1332
</num><time>01:15:45,292 --> 01:15:47,711</time>
<en><i>♪ There's a man There's a man. ♪</i></en>
<vi>
"Có 01 người đàn ông"
</vi></item>
<item><num>
1333
</num><time>01:15:48,378 --> 01:15:50,088</time><en>
Have you seen my wife?</en>
<vi>
Chú có thấy vợ anh không?
</vi></item>
<item><num>
1334
</num><time>01:15:52,716 --> 01:15:53,967</time>
<en>
No.</en>
<vi>
Không ạ.
</vi></item>
<item><num>
1335
</num><time>01:15:54,593 --> 01:15:55,927</time><en>
Not for a while.</en>
<vi>
Không thấy từ nãy rồi.
</vi></item>
<item><num>
1336
</num><time>01:15:59,389 --> 01:16:00,640</time><en>
Whiskey.</en>
<vi>
Whisky.
</vi></item>
<item><num>
1337
</num><time>01:16:01,016 --> 01:16:03,602</time>
<en>
It's funny, the senator just saw her down here.</en>
<vi>
Hay thật ngài thượng nghị sỹ vừa mới thấy cô ấy ở dưới này.
</vi></item>
<item><num>
1338
</num><time>01:16:07,981 --> 01:16:10,609</time><en>
I wish we could just run away.</en>
<vi>
Em ước chúng ta có thể bỏ trốn.
</vi></item>
<item><num>
1339
</num><time>01:16:20,077 --> 01:16:21,078</time><en>
Run away?</en>
<vi>
Bỏ trốn ư?
</vi></item>
<item><num>
1340
</num><time>01:16:21,870 --> 01:16:22,871</time>
<en>
No.</en>
<vi>
Không.
</vi></item>
<item><num>
1341
</num><time>01:16:23,497 --> 01:16:25,415</time><en>
Daisy, darling, that...</en>
<vi>
Daisy, em yêu ạ...
</vi></item>
<item><num>
1342
</num><time>01:16:25,582 --> 01:16:28,168</time>
<en>
- That wouldn't be respectable.
<i>- You live...</i></en>
<vi>
- Như thế thật không đứng đắn.
- Chú sống...
</vi></item>
<item><num>
1343
</num><time>01:16:28,335 --> 01:16:29,335</time><en>
around here, Nick?</en>
<vi>
quanh đây à, Nick?
</vi></item>
<item><num>
1344
</num><time>01:16:32,005 --> 01:16:33,256</time><en>
Just next door.</en>
<vi>
Ngay kế bên thôi.
</vi></item>
<item><num>
1345
</num><time>01:16:34,341 --> 01:16:36,051</time><en>
Is that so?</en>
<vi>
Thế à?
</vi></item>
<item><num>
1346
</num><time>01:16:39,471 --> 01:16:41,056</time>
<en><i>We're gonna live here...</i></en>
<vi>
Chúng ta sẽ sống ở đây...
</vi></item>
<item><num>
1347
</num><time>01:16:41,431 --> 01:16:42,724</time>
<en>
in this house.</en>
<vi>
trong tòa nhà này.
</vi></item>
<item><num>
1348
</num><time>01:16:43,391 --> 01:16:44,391</time><en>
You...</en>
<vi>
Em...
</vi></item>
<item><num>
1349
</num><time>01:16:44,643 --> 01:16:46,144</time><en>
and me.</en>
<vi>
và anh.
</vi></item>
<item><num>
1350
</num><time>01:16:49,439 --> 01:16:50,607</time><en>
Darling...</en>
<vi>
Em yêu...
</vi></item>
<item><num>
1351
</num><time>01:16:53,026 --> 01:16:54,402</time>
<en>
it's time to tell Tom.</en>
<vi>
đã đến lúc nói với Tom.
</vi></item>
<item><num>
1352
</num><time>01:16:57,614 --> 01:16:58,614</time>
<en>
Come on, boys.</en>
<vi>
Nhanh nào các cậu.
</vi></item>
<item><num>
1353
</num><time>01:16:58,698 --> 01:16:59,698</time><en>
Scram!</en>
<vi>
Cút đi!
</vi></item>
<item><num>
1354
</num><time>01:17:00,575 --> 01:17:01,701</time><en>
Good night, gentlemen.</en>
<vi>
Ngủ ngon, các quí ông.
</vi></item>
<item><num>
1355
</num><time>01:17:03,495 --> 01:17:04,621</time><en>
What a circus.</en>
<vi>
Thật đúng là huyên náo.
</vi></item>
<item><num>
1356
</num><time>01:17:08,667 --> 01:17:09,376</time><en>
Well...</en>
<vi>
À...
</vi></item>
<item><num>
1357
</num><time>01:17:09,543 --> 01:17:11,545</time><en>
if you see her...</en>
<vi>
nếu chú thấy cô ấy...
</vi></item>
<item><num>
1358
</num><time>01:17:12,295 --> 01:17:14,256</time><en>
I'll be looking for her.</en>
<vi>
Anh đi tìm cô ấy đây.
</vi></item>
<item><num>
1359
</num><time>01:17:14,422 --> 01:17:15,507</time><en>
You tell her.</en>
<vi>
Nói cho cô ấy biết nhé.
</vi></item>
<item><num>
1360
</num><time>01:17:16,800 --> 01:17:18,218</time><en>
Remember how much fun we had?</en>
<vi>
Nhớ ta từng vui vẻ nhiều thế nào chứ?
</vi></item>
<item><num>
1361
</num><time>01:17:18,385 --> 01:17:20,887</time><en>
I don't know why we can't just have fun like that again.</en>
<vi>
Em không biết tại sao ta không thể có những lúc vui vẻ như thế nữa.
</vi></item>
<item><num>
1362
</num><time>01:17:21,054 --> 01:17:22,055</time><en>
Hello?</en>
<vi>
Chào?
</vi></item>
<item><num>
1363
</num><time>01:17:25,267 --> 01:17:26,601</time><en>
Hello, Nicky.</en>
<vi>
Chào, Nicky.
</vi></item>
<item><num>
1364
</num><time>01:17:26,768 --> 01:17:28,103</time><en>
We're having a row.</en>
<vi>
Bọn chị đang tranh luận.
</vi></item>
<item><num>
1365
</num><time>01:17:28,270 --> 01:17:30,105</time><en>
- What about?
- About...</en>
<vi>
- Về cái gì?
- Về...
</vi></item>
<item><num>
1366
</num><time>01:17:30,272 --> 01:17:31,314</time><en>
things.</en>
<vi>
nhiều thứ.
</vi></item>
<item><num>
1367
</num><time>01:17:32,732 --> 01:17:34,359</time><en>
About the future.</en>
<vi>
Về tương lai.
</vi></item>
<item><num>
1368
</num><time>01:17:36,027 --> 01:17:37,027</time><en>
The future of...</en>
<vi>
Tương lai của...
</vi></item>
<item><num>
1369
</num><time>01:17:37,112 --> 01:17:38,572</time><en>
the colored empires.</en>
<vi>
đế quốc đa sắc tộc.
</vi></item>
<item><num>
1370
</num><time>01:17:40,031 --> 01:17:41,031</time><en>
It's Tom.</en>
<vi>
Là Tom đấy.
</vi></item>
<item><num>
1371
</num><time>01:17:41,158 --> 01:17:42,991</time><en>
He's wandering around the party looking...</en>
<vi>
Ông ấy đang tìm khắp bữa tiệc...
</vi></item>
<item><num>
1372
</num><time>01:17:43,003 --> 01:17:43,618</time><en>
Sir.</en>
<vi>
Thưa ngài.
</vi></item>
<item><num>
1373
</num><time>01:17:44,828 --> 01:17:45,828</time><en>
Mr. Gatsby, sir.</en>
<vi>
Ngài Gatsby.
</vi></item>
<item><num>
1374
</num><time>01:17:46,121 --> 01:17:49,583</time><en>
It's Mr. Slagle. He's quite emotional.</en>
<vi>
Ông Slagle tới. Ông ấy khá là bị xúc động.
</vi></item>
<item><num>
1375
</num><time>01:17:50,750 --> 01:17:52,210</time><en>
Excuse me.</en>
<vi>
Xin lỗi.
</vi></item>
<item><num>
1376
</num><time>01:17:56,006 --> 01:17:58,675</time><en>
Nick. Would you mind terribly?</en>
<vi>
Nick. Cậu không phiền chứ?
</vi></item>
<item><num>
1377
</num><time>01:17:58,842 --> 01:18:00,385</time><en>
Of course.</en>
<vi>
Dĩ nhiên rồi.
</vi></item>
<item><num>
1378
</num><time>01:18:03,847 --> 01:18:05,182</time>
<en><i>Gatsby disappeared...</i></en>
<vi>
Gatsby biến mất...
</vi></item>
<item><num>
1379
</num><time>01:18:05,348 --> 01:18:08,602</time>
<en><i>to deal with a dispute of some sort.</i></en>
<vi>
để giải quyết chuyện bất đồng gì đó.
</vi></item>
<item><num>
1380
</num><time>01:18:09,936 --> 01:18:11,980</time>
<en><i>Daisy waited...</i></en>
<vi>
Daisy đã chờ...
</vi></item>
<item><num>
1381
</num><time>01:18:15,317 --> 01:18:18,445</time>
<en><i>but Gatsby was unable to return.</i></en>
<vi>
song Gatsby đã không thể quay lại.
</vi></item>
<item><num>
1382
</num><time>01:18:21,031 --> 01:18:24,242</time>
<en>
With these hot-headed types in here, I rely on you.</en>
<vi>
Với cái lũ bộp chộp ở đây, tôi tin tưởng vào cậu.
</vi></item>
<item><num>
1383
</num><time>01:18:24,409 --> 01:18:26,995</time><en>
But you were not available. A scene was made.</en>
<vi>
Thế mà cậu không có mặt. Hiện trường đã được dựng.
</vi></item>
<item><num>
1384
</num><time>01:18:27,954 --> 01:18:29,289</time><en>
What's going on with you, Jay?</en>
<vi>
Cậu bị sao thế Jay?
</vi></item>
<item><num>
1385
</num><time>01:18:32,626 --> 01:18:33,793</time>
<en>
Where were you?</en>
<vi>
Em đã ở đâu?
</vi></item>
<item><num>
1386
</num><time>01:18:33,960 --> 01:18:37,047</time><en>
With Nicky. Mr. Gatsby was showing us the grounds.</en>
<vi>
Đi với Nicky. Gatsby đã dẫn bọn em xem đất đai vườn tược.
</vi></item>
<item><num>
1387
</num><time>01:18:37,881 --> 01:18:39,121</time><en>
He certainly must have...</en>
<vi>
Hẳn là anh ta...
</vi></item>
<item><num>
1388
</num><time>01:18:39,132 --> 01:18:41,509</time><en>
strained himself to get this menagerie together.</en>
<vi>
đã cố gắng lắm mới tập hợp được bầy thú này.
</vi></item>
<item><num>
1389
</num><time>01:18:44,137 --> 01:18:47,974</time>
<en>
I'd like to know who he is and what he does.</en>
<vi>
Anh rất muốn biết anh ta là ai, làm gì.
</vi></item>
<item><num>
1390
</num><time>01:18:48,767 --> 01:18:51,770</time><en>
And I think I'll make a point of finding out.</en>
<vi>
Và anh nghĩ mình sẽ cố hết sức để tìm ra.
</vi></item>
<item><num>
1391
</num><time>01:19:09,120 --> 01:19:11,881</time><en>
- I'm not sure. Ask them in the kitchen.
- To the left.</en>
<vi>
- Tôi không rõ. Hỏi họ ở trong bếp ấy.
- Sang bên trái.
</vi></item>
<item><num>
1392
</num><time>01:19:12,832 --> 01:19:13,592</time><en>
Yeah...</en>
<vi>
Được...
</vi></item>
<item><num>
1393
</num><time>01:19:13,667 --> 01:19:16,962</time><en>
we'll pile that stuff in the garage, it's going back to town.</en>
<vi>
chất thứ đó vào gara, tôi sẽ mang trả lại thành phố.
</vi></item>
<item><num>
1394
</num><time>01:19:30,100 --> 01:19:30,767</time>
<en><i>Well...</i></en>
<vi>
À...
</vi></item>
<item><num>
1395
</num><time>01:19:30,934 --> 01:19:32,894</time><en>
there you are. Daisy just left.</en>
<vi>
anh đây rồi. Daisy vừa về.
</vi></item>
<item><num>
1396
</num><time>01:19:33,061 --> 01:19:34,521</time><en>
She asked me to tell you...</en>
<vi>
Chị ấy nhờ tôi chuyển lời...
</vi></item>
<item><num>
1397
</num><time>01:19:34,688 --> 01:19:35,814</time><en>
she had a wonderful time.</en>
<vi>
rằng mình đã có 01 đêm tuyệt vời.
</vi></item>
<item><num>
1398
</num><time>01:19:36,398 --> 01:19:37,565</time><en>
She didn't like it.</en>
<vi>
Cô ấy đâu có thích.
</vi></item>
<item><num>
1399
</num><time>01:19:37,732 --> 01:19:38,858</time><en>
Of course she did.</en>
<vi>
dĩ nhiên thích mà.
</vi></item>
<item><num>
1400
</num><time>01:19:39,150 --> 01:19:40,610</time><en>
No, no, no.</en>
<vi>
Không không.
</vi></item>
<item><num>
1401
</num><time>01:19:41,486 --> 01:19:45,031</time>
<en>
No, she didn't like it. She did not have a good time.</en>
<vi>
Cô ấy không hề thích. Và cũng chẳng có nhã hứng gì.
</vi></item>
<item><num>
1402
</num><time>01:19:45,782 --> 01:19:46,491</time><en>
I feel so far...</en>
<vi>
Giờ tôi cảm thấy...
</vi></item>
<item><num>
1403
</num><time>01:19:46,658 --> 01:19:47,659</time><en>
away from her now.</en>
<vi>
mình thật xa rời cô ấy.
</vi></item>
<item><num>
1404
</num><time>01:19:47,826 --> 01:19:49,703</time><en>
It's so hard to make her understand.</en>
<vi>
Thật khó để khiến cô ấy hiểu.
</vi></item>
<item><num>
1405
</num><time>01:19:49,869 --> 01:19:51,162</time><en>
You mean about the party?</en>
<vi>
Hiểu về bữa tiệc?
</vi></item>
<item><num>
1406
</num><time>01:19:51,329 --> 01:19:52,330</time><en>
The party?</en>
<vi>
Bữa tiệc à?
</vi></item>
<item><num>
1407
</num><time>01:19:54,624 --> 01:19:57,043</time><en>
I couldn't care less about the parties.</en>
<vi>
Tôi chẳng quan tâm gì đến các bữa tiệc.
</vi></item>
<item><num>
1408
</num><time>01:19:57,210 --> 01:19:58,878</time><en>
That'll be all for now, gentlemen.</en>
<vi>
Tới đây là được rồi đấy các vị.
</vi></item>
<item><num>
1409
</num><time>01:19:59,045 --> 01:20:00,565</time><en>
- Thank you.
- Thank you, sir.</en>
<vi>
- Cảm ơn.
- Cảm ơn ngài.
</vi></item>
<item><num>
1410
</num><time>01:20:01,172 --> 01:20:02,172</time><en>
You see...</en>
<vi>
Cấy thấy đấy...
</vi></item>
<item><num>
1411
</num><time>01:20:04,342 --> 01:20:07,429</time><en>
she has to tell Tom that she never loved him.</en>
<vi>
cô ấy cần cho Tom biết rằng mình chưa từng yêu anh ta.
</vi></item>
<item><num>
1412
</num><time>01:20:07,595 --> 01:20:08,595</time><en>
What?</en>
<vi>
Sao?
</vi></item>
<item><num>
1413
</num><time>01:20:08,596 --> 01:20:09,764</time><en>
Yes.</en>
<vi>
Phải.
</vi></item>
<item><num>
1414
</num><time>01:20:09,931 --> 01:20:12,976</time>
<en>
Then we can go back to Louisville to her parents' house.</en>
<vi>
Rồi chúng tôi có thể quay lại Louisville tới thăm nhà bố mẹ cô ấy.
</vi></item>
<item><num>
1415
</num><time>01:20:13,601 --> 01:20:16,771</time><en>
Her parents are lovely people, old sport. We'll be...</en>
<vi>
Bố mẹ cô ấy thật dễ mến, bằng hữu ạ. Chúng tôi sẽ...
</vi></item>
<item><num>
1416
</num><time>01:20:16,938 --> 01:20:17,939</time><en>
married there.</en>
<vi>
Kết hôn tại đó.
</vi></item>
<item><num>
1417
</num><time>01:20:19,149 --> 01:20:20,150</time><en>
See...</en>
<vi>
Thấy đấy...
</vi></item>
<item><num>
1418
</num><time>01:20:20,817 --> 01:20:24,404</time><en>
See, Daisy and I are gonna start over just as if it were five years ago.</en>
<vi>
Daisy và tôi sẽ bắt đầu lại như hồi 05 năm trước.
</vi></item>
<item><num>
1419
</num><time>01:20:24,571 --> 01:20:26,156</time><en>
I wouldn't ask too much of her.</en>
<vi>
Tôi sẽ không đòi hỏi cô ấy quá nhiều.
</vi></item>
<item><num>
1420
</num><time>01:20:26,323 --> 01:20:27,615</time><en>
Wouldn't ask too much?</en>
<vi>
Không đòi hỏi quá nhiều?
</vi></item>
<item><num>
1421
</num><time>01:20:27,782 --> 01:20:28,825</time><en>
No.</en>
<vi>
Không.
</vi></item>
<item><num>
1422
</num><time>01:20:33,121 --> 01:20:35,332</time><en>
I beg your pardon, old sport. It's just...</en>
<vi>
Thứ lỗi nhé, bằng hữu. Chỉ là...
</vi></item>
<item><num>
1423
</num><time>01:20:36,291 --> 01:20:38,418</time><en>
It's so sad, because it's so hard to make her...</en>
<vi>
Thật đáng buồn, vì quá khó để khiến cô ấy...
</vi></item>
<item><num>
1424
</num><time>01:20:38,585 --> 01:20:40,253</time><en>
understand.</en>
<vi>
thấu hiểu được.
</vi></item>
<item><num>
1425
</num><time>01:20:40,587 --> 01:20:43,465</time><en>
It's so hard to make her understand.</en>
<vi>
Quá khó để khiến cô ấy hiểu.
</vi></item>
<item><num>
1426
</num><time>01:20:43,673 --> 01:20:49,012</time><en>
I've gotten all these things for her,
and now she just wants to run away.</en>
<vi>
Tôi dành những thứ này cho cô ấy, thế mà giờ đây nàng chỉ muốn bỏ trốn.
</vi></item>
<item><num>
1427
</num><time>01:20:50,347 --> 01:20:51,139</time><en>
She even wants...</en>
<vi>
Cô ấy thậm chí muốn...
</vi></item>
<item><num>
1428
</num><time>01:20:51,306 --> 01:20:52,849</time><en>
- to leave that.
- Jay.</en>
<vi>
- rời bỏ thứ kia.
- Jay.
</vi></item>
<item><num>
1429
</num><time>01:20:54,059 --> 01:20:56,269</time>
<en>
You can't repeat the past.</en>
<vi>
Anh không thể lặp lại quá khứ.
</vi></item>
<item><num>
1430
</num><time>01:20:57,645 --> 01:20:59,564</time><en>
Can't repeat the past?</en>
<vi>
Không thể lặp lại quá khứ ư?
</vi></item>
<item><num>
1431
</num><time>01:20:59,773 --> 01:21:01,024</time>
<en>
No.</en>
<vi>
Không.
</vi></item>
<item><num>
1432
</num><time>01:21:02,192 --> 01:21:04,194</time>
<en>
Why, of course you can.</en>
<vi>
Tại sao lại không.
</vi></item>
<item><num>
1433
</num><time>01:21:04,903 --> 01:21:06,571</time><en>
Of course you can.</en>
<vi>
Dĩ nhiên ta có thể.
</vi></item>
<item><num>
1434
</num><time>01:21:07,906 --> 01:21:09,032</time><en>
I'm gonna fix things...</en>
<vi>
Tôi sẽ sửa lại mọi chuyện...
</vi></item>
<item><num>
1435
</num><time>01:21:09,199 --> 01:21:11,076</time><en>
just the way they were before.</en>
<vi>
theo đúng như nó đã từng.
</vi></item>
<item><num>
1436
</num><time>01:21:11,618 --> 01:21:16,247</time><en>
Everything's been so confused since then. I...</en>
<vi>
Mọi thứ thật xáo trộn kể từ đó. Tôi...
</vi></item>
<item><num>
1437
</num><time>01:21:17,374 --> 01:21:20,043</time>
<en><i>He talked a lot about the past...</i></en>
<vi>
Anh ta đã nhắc rất nhiều về quá khứ...
</vi></item>
<item><num>
1438
</num><time>01:21:20,585 --> 01:21:22,629</time>
<en><i>as if he wanted to recover something.</i></en>
<vi>
cứ như thể anh ta muốn lấy lại thứ gì đó.
</vi></item>
<item><num>
1439
</num><time>01:21:23,254 --> 01:21:28,051</time><en>
If I could just get back to the start...</en>
<vi>
Giá như tôi có thể quay lại từ đầu...
</vi></item>
<item><num>
1440
</num><time>01:21:29,552 --> 01:21:31,721</time>
<en>
If I could just get back to the start...</en>
<vi>
Giá tôi có thể quay lại từ đầu...
</vi></item>
<item><num>
1441
</num><time>01:21:31,888 --> 01:21:33,890</time><en>
I could find it again.</en>
<vi>
Tôi có thể tìm ra nó.
</vi></item>
<item><num>
1442
</num><time>01:21:34,182 --> 01:21:35,642</time>
<en><i>Some vision...</i></en>
<vi>
Những ảo mộng..
</vi></item>
<item><num>
1443
</num><time>01:21:35,809 --> 01:21:39,604</time>
<en><i>of himself that he had put into loving Daisy.</i></en>
<vi>
của anh về những ngày đầu yêu Daisy.
</vi></item>
<item><num>
1444
</num><time>01:21:40,772 --> 01:21:44,567</time>
<en><i>One night in Louisville, five years ago...</i></en>
<vi>
Đêm hôm đó ở Louisville, 05 năm trước...
</vi></item>
<item><num>
1445
</num><time>01:21:44,734 --> 01:21:50,073</time>
<en><i>Gatsby found himself at Daisy's house by colossal accident.</i></en>
<vi>
Gatsby tình cờ tới dinh thự nhà Daisy như 01 định mệnh.
</vi></item>
<item><num>
1446
</num><time>01:21:50,448 --> 01:21:54,160</time>
<en><i>I went to her house first with some of the officers from Camp Taylor.</i></en>
<vi>
Lần đầu tôi tới nhà cô ấy cùng vài sỹ quan ở trại Taylor.
</vi></item>
<item><num>
1447
</num><time>01:21:54,577 --> 01:21:56,538</time>
<en><i>I'd never been in such a beautiful house.</i></en>
<vi>
Tôi chưa từng tới dinh thự nào đẹp như vậy.
</vi></item>
<item><num>
1448
</num><time>01:21:56,704 --> 01:21:58,206</time>
<en>
May I save the next dance?</en>
<vi>
Điệu tới tôi mời nhảy được chứ?
</vi></item>
<item><num>
1449
</num><time>01:21:58,373 --> 01:21:59,916</time>
<en><i>His uniform hid...</i></en>
<vi>
Bộ quân phục che dấu...
</vi></item>
<item><num>
1450
</num><time>01:22:00,083 --> 01:22:01,626</time>
<en><i>the truth that he</i></en> was...</en>
<vi>
sự thật là anh ấy chỉ là...
</vi></item>
<item><num>
1451
</num><time>01:22:01,793 --> 01:22:03,253</time>
<en><i>a penniless young man...</i></en>
<vi>
01 gã trai trẻ nghèo rớt mồng tơi...
</vi></item>
<item><num>
1452
</num><time>01:22:03,878 --> 01:22:04,921</time>
<en><i>with only that...</i></en>
<vi>
chỉ có mỗi...
</vi></item>
<item><num>
1453
</num><time>01:22:05,088 --> 01:22:07,257</time>
<en><i>grand vision of himself.</i></en>
<vi>
cái nhìn vĩ đại về bản thân mình.
</vi></item>
<item><num>
1454
</num><time>01:22:07,424 --> 01:22:09,384</time>
<en>
- Daisy, don't scamper.
- I was not, Mother.</en>
<vi>
- Daisy, đừng có vội vàng.
- Con đâu có vội, mẹ ơi.
</vi></item>
<item><num>
1455
</num><time>01:22:09,551 --> 01:22:11,678</time><en>
So many dashing young officers here.</en>
<vi>
Rất nhiều sỹ quan trẻ bảnh bao đang ở đây.
</vi></item>
<item><num>
1456
</num><time>01:22:11,845 --> 01:22:14,222</time><en>
And from such illustrious families.</en>
<vi>
họ đều xuất thân từ các gia đình có tiếng.
</vi></item>
<item><num>
1457
</num><time>01:22:14,389 --> 01:22:16,891</time>
<en><i>I always knew that I could climb.</i></en>
<vi>
Tôi đã luôn biết rằng mình có thể vươn lên.
</vi></item>
<item><num>
1458
</num><time>01:22:17,392 --> 01:22:18,393</time>
<en><i>But I could only climb...</i></en>
<vi>
Nhưng chỉ có thể...
</vi></item>
<item><num>
1459
</num><time>01:22:18,560 --> 01:22:20,937</time>
<en><i>if I climbed alone.</i></en>
<vi>
nếu tôi vươn lên 01 mình.
</vi></item>
<item><num>
1460
</num><time>01:22:24,274 --> 01:22:24,941</time>
<en><i>I knew...</i></en>
<vi>
Tôi biết rằng...
</vi></item>
<item><num>
1461
</num><time>01:22:25,108 --> 01:22:26,693</time><en>
that when I...</en>
<vi>
khi tôi...
</vi></item>
<item><num>
1462
</num><time>01:22:27,026 --> 01:22:28,903</time><en>
kissed this girl...</en>
<vi>
hôn cô gái này...
</vi></item>
<item><num>
1463
</num><time>01:22:30,613 --> 01:22:31,364</time><en>
I would be...</en>
<vi>
Tôi sẽ...
</vi></item>
<item><num>
1464
</num><time>01:22:31,531 --> 01:22:33,533</time><en>
forever wed to her.</en>
<vi>
lấy nàng làm vợ mãi mãi.
</vi></item>
<item><num>
1465
</num><time>01:22:37,704 --> 01:22:39,539</time><en>
So I stopped.</en>
<vi>
Nên tôi đã ngừng lại.
</vi></item>
<item><num>
1466
</num><time>01:22:41,833 --> 01:22:43,460</time><en>
I stopped and I...</en>
<vi>
Tôi ngừng lại và...
</vi></item>
<item><num>
1467
</num><time>01:22:44,377 --> 01:22:45,837</time><en>
I waited.</en>
<vi>
chờ đợi.
</vi></item>
<item><num>
1468
</num><time>01:22:47,297 --> 01:22:47,964</time>
<en><i>I waited...</i></en>
<vi>
Tôi đã chờ...
</vi></item>
<item><num>
1469
</num><time>01:22:48,131 --> 01:22:49,883</time>
<en><i>for a moment longer.</i></en>
<vi>
một khoảnh khắc lâu hơn.
</vi></item>
<item><num>
1470
</num><time>01:22:50,049 --> 01:22:51,342</time><en><i>He knew...</i></en>
<vi>
Anh ta đã biết...
</vi></item>
<item><num>
1471
</num><time>01:22:51,509 --> 01:22:56,473</time>
<en>
his mind would never again be free to romp like...</en>
<vi>
rằng tâm trí của anh ta sẽ không thể nào lại thanh thản như...
</vi></item>
<item><num>
1472
</num><time>01:22:57,515 --> 01:22:59,642</time>
<en><i>the mind of God.</i></en>
<vi>
tâm trí của Chúa nữa.
</vi></item>
<item><num>
1473
</num><time>01:23:02,562 --> 01:23:04,189</time>
<en><i>That falling in love...</i></en>
<vi>
Rằng tình yêu với nàng...
</vi></item>
<item><num>
1474
</num><time>01:23:04,355 --> 01:23:06,608</time>
<en><i>would change his destiny...</i></en>
<vi>
sẽ thay đổi định mệnh của anh ta...
</vi></item>
<item><num>
1475
</num><time>01:23:07,609 --> 01:23:08,985</time>
<en><i>forever.</i></en>
<vi>
mãi mãi.
</vi></item>
<item><num>
1476
</num><time>01:23:13,072 --> 01:23:15,617</time>
<en>
And then I just let myself go.</en>
<vi>
Và rồi tôi đã nghe theo tiếng gọi của con tim.
</vi></item>
<item><num>
1477
</num><time>01:23:24,209 --> 01:23:27,337</time>
<en><i>She blossomed for him like a flower...</i></en>
<vi>
Nàng như nụ hoa hé mở chào đón chàng...
</vi></item>
<item><num>
1478
</num><time>01:23:29,881 --> 01:23:32,300</time>
<en><i>and the incarnation was complete.</i></en>
<vi>
và sự hóa thân đã thành trọn vẹn.
</vi></item>
<item><num>
1479
</num><time>01:23:42,227 --> 01:23:46,272</time>
<en>
I knew it was a great mistake for a man like me to fall in love.</en>
<vi>
Tôi biết đó là sai lầm lớn với 01 người như tôi khi yêu cô ấy.
</vi></item>
<item><num>
1480
</num><time>01:23:46,689 --> 01:23:50,235</time><en>
I'm only 32. I might still be a great man
if I could forget that I once...</en>
<vi>
Tôi mới có 32. Tôi vẫn có thể trở thành người vĩ đại nếu tôi quên rằng tôi từng...
</vi></item>
<item><num>
1481
</num><time>01:23:50,401 --> 01:23:51,861</time><en>
lost Daisy, but...</en>
<vi>
mất Daisy, nhưng...
</vi></item>
<item><num>
1482
</num><time>01:23:52,820 --> 01:23:55,406</time><en>
my life, old sport, my life...</en>
<vi>
cuộc đời tôi, bằng hữu ạ, cuộc đời tôi...
</vi></item>
<item><num>
1483
</num><time>01:23:55,865 --> 01:23:57,909</time><en>
My life has got to be like this.</en>
<vi>
Cuộc đời tôi phải như thế này.
</vi></item>
<item><num>
1484
</num><time>01:24:02,247 --> 01:24:03,581</time><en>
It's got to keep going up.</en>
<vi>
Phải tiếp tục vươn lên.
</vi></item>
<item><num>
1485
</num><time>01:24:10,588 --> 01:24:12,840</time><en>
She has to go to Tom...</en>
<vi>
Cô ấy cần gặp Tom...
</vi></item>
<item><num>
1486
</num><time>01:24:13,550 --> 01:24:16,427</time><en>
and tell him that she never loved him.</en>
<vi>
và cho hắn biết rằng cô ấy chưa từng yêu hắn.
</vi></item>
<item><num>
1487
</num><time>01:24:21,474 --> 01:24:24,227</time><en>
I just need to give her more time, old sport.</en>
<vi>
Tôi chỉ cần cho cô ấy thêm thời gian, bằng hữu ạ.
</vi></item>
<item><num>
1488
</num><time>01:24:24,394 --> 01:24:25,937</time><en>
More time.</en>
<vi>
Thêm thời gian.
</vi></item>
<item><num>
1489
</num><time>01:24:32,193 --> 01:24:34,988</time><en>
Don't worry, old sport. Don't worry.</en>
<vi>
Đừng lo, bằng hữu. Đừng lo.
</vi></item>
<item><num>
1490
</num><time>01:24:35,154 --> 01:24:37,073</time><en>
I can protect her here.</en>
<vi>
Ở đây tôi có thể bảo vệ cô ấy.
</vi></item>
<item><num>
1491
</num><time>01:24:39,367 --> 01:24:41,035</time><en>
Good night, old sport.</en>
<vi>
Ngủ ngon nhé.
</vi></item>
<item><num>
1492
</num><time>01:24:49,127 --> 01:24:50,878</time><en>
You're wrong about the past, old sport.</en>
<vi>
Cậu nghĩ sai về quá khứ rồi, bằng hữu.
</vi></item>
<item><num>
1493
</num><time>01:24:54,173 --> 01:24:55,675</time><en>
You're wrong.</en>
<vi>
Cậu đã sai.
</vi></item>
<item><num>
1494
</num><time>01:25:20,116 --> 01:25:21,996</time>
<en><i>There had been music from my neighbor's...</i></en>
<vi>
Hàng xóm tôi đã mở nhạc nhẽo...
</vi></item>
<item><num>
1495
</num><time>01:25:22,160 --> 01:25:23,161</time><en>
all summer.</en>
<vi>
suốt cả mùa hè.
</vi></item>
<item><num>
1496
</num><time>01:25:23,328 --> 01:25:26,164</time>
<en>
In his blue gardens, men and girls came and went like moths...</en>
<vi>
Trong khu vườn lộng lẫy của anh ta, trai gái ra vào như sâu bướm...
</vi></item>
<item><num>
1497
</num><time>01:25:26,331 --> 01:25:30,001</time>
<en>
among the whisperings and the laughter and the stars.</en>
<vi>
tiếng xì xào cười đùa và những nhân vật nổi tiếng.
</vi></item>
<item><num>
1498
</num><time>01:25:30,501 --> 01:25:31,753</time>
<en>
Breakfast.</en>
<vi>
Bữa sáng.
</vi></item>
<item><num>
1499
</num><time>01:25:31,919 --> 01:25:32,920</time>
<en>
Yes.</en>
<vi>
Vâng.
</vi></item>
<item><num>
1500
</num><time>01:25:33,087 --> 01:25:34,672</time>
<en>
Thank you, thank you.</en>
<vi>
Cảm ơn, cảm ơn.
</vi></item>
<item><num>
1501
</num><time>01:25:35,548 --> 01:25:36,924</time><en>
Laughter.</en>
<vi>
Tiếng cười.
</vi></item>
<item><num>
1502
</num><time>01:25:37,842 --> 01:25:39,093</time>
<en>
Thank you.</en>
<vi>
Cảm ơn.
</vi></item>
<item><num>
1503
</num><time>01:25:40,011 --> 01:25:43,556</time>
<en>
No. The whisperings and the champagne and the stars.</en>
<vi>
À không. Là những tiếng xì xào, sâm banh và những nhân vật nổi tiếng.
</vi></item>
<item><num>
1504
</num><time>01:25:45,099 --> 01:25:46,142</time>
<en>
But...</en>
<vi>
Nhưng...
</vi></item>
<item><num>
1505
</num><time>01:25:47,477 --> 01:25:50,271</time>
<en>
after Tom and Daisy's visit...</en>
<vi>
kể từ sau lần ghé thăm của Tom và Daisy...
</vi></item>
<item><num>
1506
</num><time>01:25:51,105 --> 01:25:54,150</time>
<en><i>Gatsby's lights went out one by one.</i></en>
<vi>
Đèn nhà Gatsby lần lượt tắt.
</vi></item>
<item><num>
1507
</num><time>01:25:54,901 --> 01:25:56,944</time>
<en><i>There were no more parties.</i></en>
<vi>
Không còn những buổi tiệc.
</vi></item>
<item><num>
1508
</num><time>01:25:59,405 --> 01:26:01,616</time>
<en><i>Daisy visited discreetly.</i></en>
<vi>
Daisy đã kín đáo ghé thăm.
</vi></item>
<item><num>
1509
</num><time>01:26:05,286 --> 01:26:08,039</time>
<en><i>For the very same fame that had all summer...</i></en>
<vi>
Cũng chính sự nổi tiếng vốn mang lại sự thỏa mãn suốt mùa hè...
</vi></item>
<item><num>
1510
</num><time>01:26:08,206 --> 01:26:11,751</time>
<en><i>been a source of satisfaction
to Jay Gatsby...</i></en>
<vi>
cho Jay Gatsby...
</vi></item>
<item><num>
1511
</num><time>01:26:12,502 --> 01:26:14,253</time>
<en><i>had become a threat.</i></en>
<vi>
nay đã trở thành mối đe dọa.
</vi></item>
<item><num>
1512
</num><time>01:26:43,658 --> 01:26:45,827</time>
<en>
I don't wanna go home.</en>
<vi>
Em không muốn về nhà.
</vi></item>
<item><num>
1513
</num><time>01:26:48,705 --> 01:26:51,708</time>
<en><i>I hear you fired all your servants.</i></en>
<vi>
Tôi nghe nói anh đã sa thải hết người hầu.
</vi></item>
<item><num>
1514
</num><time>01:26:51,874 --> 01:26:54,961</time>
<en>
Daisy comes over sometimes in the afternoon.</en>
<vi>
Thỉnh thoảng Daisy sang chơi vào chiều tối.
</vi></item>
<item><num>
1515
</num><time>01:26:55,128 --> 01:27:00,341</time><en>
I wanted people who wouldn't gossip until we decide what we're going to do.</en>
<vi>
Tôi cần những người biết giữ miệng tới khi chúng tôi quyết định sẽ làm gì.
</vi></item>
<item><num>
1516
</num><time>01:27:00,967 --> 01:27:01,968</time><en>
You see, these towns...</en>
<vi>
Cậu biết đấy, các thành phố...
</vi></item>
<item><num>
1517
</num><time>01:27:02,135 --> 01:27:05,304</time>
<en><i>are very close together, old sport...</i></en>
<vi>
rất gần nhau, bằng hữu...
</vi></item>
<item><num>
1518
</num><time>01:27:05,471 --> 01:27:07,932</time>
<en>
and, well, it gets in the papers, you understand.</en>
<vi>
và chuyện lên mặt báo, cậu hiểu đấy.
</vi></item>
<item><num>
1519
</num><time>01:27:08,099 --> 01:27:10,893</time>
<en>
They're all people Wolfshiem wanted to do something for.</en>
<vi>
Họ đều là những người Wolfshiem muốn giúp.
</vi></item>
<item><num>
1520
</num><time>01:27:11,436 --> 01:27:13,646</time>
<en><i>What's the difference as long as they can cook...</i></en>
<vi>
Có gì khác đâu miễn là họ có thể nấu ăn...
</vi></item>
<item><num>
1521
</num><time>01:27:13,813 --> 01:27:14,939</time>
<en>
and make beds, right?</en>
<vi>
và dọn giường nhỉ?
</vi></item>
<item><num>
1522
</num><time>01:27:19,235 --> 01:27:20,235</time>
<en>
Nick...</en>
<vi>
Nick này...
</vi></item>
<item><num>
1523
</num><time>01:27:20,236 --> 01:27:22,780</time>
<en><i>Daisy's ready. She's ready.</i></en>
<vi>
Daisy đã sẵn sàng.Cô ấy đã sẵn sàng.
</vi></item>
<item><num>
1524
</num><time>01:27:22,947 --> 01:27:24,699</time>
<en>
There's just one thing.</en>
<vi>
Chỉ có 01 điều thôi.
</vi></item>
<item><num>
1525
</num><time>01:27:24,866 --> 01:27:30,204</time>
<en>
She's requested that you and Miss Baker be there for lunch tomorrow at her house.</en>
<vi>
Cô ấy yêu cầu cậu và cô Baker trưa mai tới nhà cô ấy dùng bữa.
</vi></item>
<item><num>
1526
</num><time>01:27:31,664 --> 01:27:33,458</time>
<en>
Will you come, old sport?</en>
<vi>
Cậu sẽ tới chứ bằng hữu?
</vi></item>
<item><num>
1527
</num><time>01:27:34,459 --> 01:27:36,043</time>
<en><i>Daisy needs you.</i></en>
<vi>
Daisy cần cậu.
</vi></item>
<item><num>
1528
</num><time>01:27:37,962 --> 01:27:39,422</time>
<en>
I...</en>
<vi>
Tôi...
</vi></item>
<item><num>
1529
</num><time>01:27:39,922 --> 01:27:41,507</time>
<en>
We need you.</en>
<vi>
Chúng tôi cần cậu.
</vi></item>
<item><num>
1530
</num><time>01:27:48,473 --> 01:27:50,266</time>
<en>
Can you come, old sport?</en>
<vi>
Cậu có thể tới chứ?
</vi></item>
<item><num>
1531
</num><time>01:28:07,658 --> 01:28:09,285</time>
<en>
You know, I read somewhere...</en>
<vi>
Tôi đọc ở đâu đó...
</vi></item>
<item><num>
1532
</num><time>01:28:09,494 --> 01:28:12,288</time>
<en>
that the sun is getting hotter every year.</en>
<vi>
là mỗi năm mặt trời lại nóng hơn.
</vi></item>
<item><num>
1533
</num><time>01:28:13,581 --> 01:28:14,581</time>
<en>
Wait a minute.</en>
<vi>
Chờ chút.
</vi></item>
<item><num>
1534
</num><time>01:28:15,124 --> 01:28:16,375</time>
<en>
It's the opposite.</en>
<vi>
Ngược lại mới phải.
</vi></item>
<item><num>
1535
</num><time>01:28:16,751 --> 01:28:17,877</time>
<en>
Sun is getting colder...</en>
<vi>
Mặt trời đang trở nên lạnh hơn...
</vi></item>
<item><num>
1536
</num><time>01:28:18,044 --> 01:28:19,295</time>
<en>
every year.</en>
<vi>
mỗi năm.
</vi></item>
<item><num>
1537
</num><time>01:28:21,297 --> 01:28:23,424</time>
<en>
Oh, I would like to be out...</en>
<vi>
À, hôm nay tôi muốn ra ngoài...
</vi></item>
<item><num>
1538
</num><time>01:28:23,591 --> 01:28:25,176</time>
<en>
on that bay today.</en>
<vi>
vịnh kia.
</vi></item>
<item><num>
1539
</num><time>01:28:28,429 --> 01:28:30,223</time>
<en>
I'm right across from you.</en>
<vi>
Tôi ở ngay bên kia nhà anh.
</vi></item>
<item><num>
1540
</num><time>01:28:33,643 --> 01:28:34,894</time>
<en>
Right there.</en>
<vi>
Ngay chỗ kia.
</vi></item>
<item><num>
1541
</num><time>01:28:38,523 --> 01:28:39,941</time>
<en>
Oh.</en>
<vi>
Ồ.
</vi></item>
<item><num>
1542
</num><time>01:28:40,525 --> 01:28:42,109</time>
<en>
So you are.</en>
<vi>
Ra là anh ở đó.
</vi></item>
<item><num>
1543
</num><time>01:28:47,532 --> 01:28:48,574</time>
<en>
You see...</en>
<vi>
Anh biết đấy...
</vi></item>
<item><num>
1544
</num><time>01:28:49,033 --> 01:28:49,742</time>
<en>
every night...</en>
<vi>
hằng đêm...
</vi></item>
<item><num>
1545
</num><time>01:28:49,909 --> 01:28:51,077</time>
<en>
I can see...</en>
<vi>
Tôi có thể thấy...
</vi></item>
<item><num>
1546
</num><time>01:28:51,786 --> 01:28:53,329</time>
<en>
that light...</en>
<vi>
ánh đèn đó...
</vi></item>
<item><num>
1547
</num><time>01:28:53,955 --> 01:28:55,706</time>
<en>
at the end of your dock blinking.</en>
<vi>
nhấp nháy ở cuối bến thuyền nhà anh.
</vi></item>
<item><num>
1548
</num><time>01:28:57,166 --> 01:28:58,417</time>
<en>
What light?</en>
<vi>
Ánh đèn nào?
</vi></item>
<item><num>
1549
</num><time>01:29:06,759 --> 01:29:08,080</time>
<en>
You see, Mr. Buchanan...</en>
<vi>
Anh Buchanan này...
</vi></item>
<item><num>
1550
</num><time>01:29:08,094 --> 01:29:09,094</time>
<en>
I wanted to be close.</en>
<vi>
Tôi đã muốn lại gần.
</vi></item>
<item><num>
1551
</num><time>01:29:15,685 --> 01:29:17,286</time>
<en>
- Daisy and I have both...
- It's so hot!</en>
<vi>
- Daisy và tôi đều có...
- Nóng quá!
</vi></item>
<item><num>
1552
</num><time>01:29:17,395 --> 01:29:18,104</time>
<en>
Everything's...</en>
<vi>
Mọi thứ...
</vi></item>
<item><num>
1553
</num><time>01:29:18,271 --> 01:29:19,355</time>
<en>
so confused.</en>
<vi>
rối tung cả lên.
</vi></item>
<item><num>
1554
</num><time>01:29:19,522 --> 01:29:21,023</time>
<en>
What'll we do this afternoon...</en>
<vi>
Trưa nay...
</vi></item>
<item><num>
1555
</num><time>01:29:21,899 --> 01:29:23,899</time>
<en>
or the day after that, or for the next 30 years?</en>
<vi>
hoặc ngày mai, hay thậm chí 30 năm nữa chúng ta sẽ làm gì?
</vi></item>
<item><num>
1556
</num><time>01:29:23,943 --> 01:29:24,943</time>
<en>
Oh, don't be morbid.</en>
<vi>
Ồ đừng nghĩ quẩn.
</vi></item>
<item><num>
1557
</num><time>01:29:25,653 --> 01:29:27,363</time>
<en>
Let's go to town. Who wants to go to town?</en>
<vi>
Vào thành phố đi. Ai muốn đi nào?
</vi></item>
<item><num>
1558
</num><time>01:29:27,530 --> 01:29:28,530</time><en>
Town?</en>
<vi>
Thành phố à?
</vi></item>
<item><num>
1559
</num><time>01:29:30,074 --> 01:29:31,367</time><en>
Women get these...</en>
<vi>
Phụ nữ lại có...
</vi></item>
<item><num>
1560
</num><time>01:29:31,534 --> 01:29:32,534</time><en>
notions.</en>
<vi>
quan điểm này.
</vi></item>
<item><num>
1561
</num><time>01:29:51,512 --> 01:29:52,722</time><en>
Daisy.</en>
<vi>
Daisy.
</vi></item>
<item><num>
1562
</num><time>01:29:58,394 --> 01:29:59,854</time><en>
You look so cool.</en>
<vi>
Trông anh rất bảnh.
</vi></item>
<item><num>
1563
</num><time>01:30:02,899 --> 01:30:05,359</time><en>
You always look so cool...</en>
<vi>
Lúc nào trông anh cũng rất bảnh...
</vi></item>
<item><num>
1564
</num><time>01:30:05,526 --> 01:30:06,652</time><en>
like the advertisement...</en>
<vi>
như hình quảng cáo...
</vi></item>
<item><num>
1565
</num><time>01:30:06,819 --> 01:30:08,279</time><en>
of the man in Times Square.</en>
<vi>
của anh chàng ở Quảng Trường Thời Đại.
</vi></item>
<item><num>
1566
</num><time>01:30:10,489 --> 01:30:11,157</time><en>
The man...</en>
<vi>
Anh chàng...
</vi></item>
<item><num>
1567
</num><time>01:30:11,324 --> 01:30:13,492</time><en>
in the cool, beautiful shirts.</en>
<vi>
mặc áo sơ mi rất đẹp đó.
</vi></item>
<item><num>
1568
</num><time>01:30:19,916 --> 01:30:20,958</time>
<en><i>She had told...</i></en>
<vi>
Cô ta đã bảo...
</vi></item>
<item><num>
1569
</num><time>01:30:21,125 --> 01:30:22,418</time>
<en><i>Gatsby that she loved him...</i></en>
<vi>
với Gatsby rằng mình yêu anh ta...
</vi></item>
<item><num>
1570
</num><time>01:30:24,045 --> 01:30:24,712</time>
<en><i>and Tom...</i></en>
<vi>
và Tom...
</vi></item>
<item><num>
1571
</num><time>01:30:24,879 --> 01:30:26,213</time>
<en><i>had seen.</i></en>
<vi>
đã trông thấy.
</vi></item>
<item><num>
1572
</num><time>01:30:27,340 --> 01:30:28,340</time>
<en>
Let's go to town.</en>
<vi>
Ta vào thành phố thôi.
</vi></item>
<item><num>
1573
</num><time>01:30:28,883 --> 01:30:30,134</time>
<en>
I'm perfectly willing.</en>
<vi>
Anh hoàn toàn đồng ý.
</vi></item>
<item><num>
1574
</num><time>01:30:30,301 --> 01:30:31,385</time>
<en>
It's a marvelous idea.</en>
<vi>
Ý tưởng đó thật tuyệt.
</vi></item>
<item><num>
1575
</num><time>01:30:31,552 --> 01:30:32,552</time>
<en>
Henri! Have the car...</en>
<vi>
Henri! Đưa xe...
</vi></item>
<item><num>
1576
</num><time>01:30:32,553 --> 01:30:33,554</time><en>
brought around now.</en>
<vi>
tới đây ngay.
</vi></item>
<item><num>
1577
</num><time>01:30:33,721 --> 01:30:34,889</time><en>
Can't anyone at least have...</en>
<vi>
Không để mọi người hút xong...
</vi></item>
<item><num>
1578
</num><time>01:30:35,056 --> 01:30:36,976</time><en>
- a cigarette first?
- We smoked through lunch.</en>
<vi>
- điếu thuốc ư?
- Chúng ta đã hút trong bữa trưa rồi.
</vi></item>
<item><num>
1579
</num><time>01:30:37,016 --> 01:30:39,894</time>
<en>
Come on, let's have fun.
It's too hot to fuss.</en>
<vi>
Thôi nào, vui vẻ lên đi.
Nóng thế này mà cứ làm ầm cả lên.
</vi></item>
<item><num>
1580
</num><time>01:30:40,061 --> 01:30:41,604</time>
<en>
Daisy, it was your great idea.</en>
<vi>
Daisy, ý tưởng đó rất tuyệt mà.
</vi></item>
<item><num>
1581
</num><time>01:30:41,771 --> 01:30:43,314</time><en>
Why don't we? Let's all go to town.</en>
<vi>
Sao lại không chứ? Tất cả vào thành phố nào.
</vi></item>
<item><num>
1582
</num><time>01:30:43,564 --> 01:30:45,900</time>
<en>
I changed my mind, you brute.</en>
<vi>
Em đã đổi ý anh à.
</vi></item>
<item><num>
1583
</num><time>01:30:46,067 --> 01:30:47,107</time>
<en>
Come on. We'll get...</en>
<vi>
Thôi nào. Ta sẽ kiếm...
</vi></item>
<item><num>
1584
</num><time>01:30:47,109 --> 01:30:49,195</time>
<en>
a great big room at the Plaza...</en>
<vi>
01 phòng lớn trong trung tâm thương mại...
</vi></item>
<item><num>
1585
</num><time>01:30:49,362 --> 01:30:50,488</time>
<en>
a bucket of ice...</en>
<vi>
01 thùng đá mát...
</vi></item>
<item><num>
1586
</num><time>01:30:50,780 --> 01:30:51,948</time>
<en>
a bottle of whiskey...</en>
<vi>
01 chai whisky...
</vi></item>
<item><num>
1587
</num><time>01:30:52,114 --> 01:30:54,158</time>
<en>
and it will be fun.</en>
<vi>
và sẽ vui tới bến.
</vi></item>
<item><num>
1588
</num><time>01:30:54,325 --> 01:30:55,326</time>
<en>
Come on.</en>
<vi>
Nhanh nào.
</vi></item>
<item><num>
1589
</num><time>01:30:55,701 --> 01:30:56,994</time>
<en>
It was your idea.</en>
<vi>
Chính em nghĩ ra mà.
</vi></item>
<item><num>
1590
</num><time>01:30:58,871 --> 01:31:00,790</time>
<en>
Fine. Have it your own way, Tom.</en>
<vi>
Thôi được theo ý anh vậy Tom.
</vi></item>
<item><num>
1591
</num><time>01:31:00,957 --> 01:31:02,208</time>
<en>
Come on, Jordan.</en>
<vi>
Đi nào, Jordan.
</vi></item>
<item><num>
1592
</num><time>01:31:07,421 --> 01:31:09,632</time>
<en>
Will you join us, Mr. Gatsby?</en>
<vi>
Tham gia với chúng tôi chứ, anh Gatsby?
</vi></item>
<item><num>
1593
</num><time>01:31:10,716 --> 01:31:12,476</time>
<en>
Two bottles of whiskey. Wrap them in a towel.</en>
<vi>
Mang 02 chai whisky. Quấn chúng vào khăn.
</vi></item>
<item><num>
1594
</num><time>01:31:12,802 --> 01:31:13,802</time>
<en>
Come on, Nick!</en>
<vi>
Nhanh nào, Nick!
</vi></item>
<item><num>
1595
</num><time>01:31:18,849 --> 01:31:19,934</time>
<en>
Mr. Gatsby...</en>
<vi>
Gatsby này...
</vi></item>
<item><num>
1596
</num><time>01:31:20,851 --> 01:31:22,436</time>
<en>
would you be good enough to take...</en>
<vi>
anh không phiền nếu...
</vi></item>
<item><num>
1597
</num><time>01:31:22,603 --> 01:31:24,438</time>
<en>
my coupe, and I'll drive everyone else...</en>
<vi>
đi con xe 02 cửa của tôi, và tôi sẽ chở mọi người...
</vi></item>
<item><num>
1598
</num><time>01:31:24,605 --> 01:31:25,856</time><en>
- in your circus wagon.
- I don't think...</en>
<vi>
- trên xe của anh.
- Không còn...
</vi></item>
<item><num>
1599
</num><time>01:31:26,023 --> 01:31:27,775</time>
<en>
there's much gas, old sport.</en>
<vi>
nhiều xăng đâu bằng hữu.
</vi></item>
<item><num>
1600
</num><time>01:31:28,025 --> 01:31:29,235</time>
<en>
No, plenty of gas.</en>
<vi>
Không còn nhiều mà.
</vi></item>
<item><num>
1601
</num><time>01:31:30,027 --> 01:31:31,320</time>
<en>
Well, if I run out, I'll stop...</en>
<vi>
Kể cả hết xăng, tôi sẽ dừng...
</vi></item>
<item><num>
1602
</num><time>01:31:31,487 --> 01:31:33,030</time>
<en>
at a drugstore. I hear you can...</en>
<vi>
tại hiệu thuốc. Nghe nói anh có thể...
</vi></item>
<item><num>
1603
</num><time>01:31:33,197 --> 01:31:34,758</time>
<en>
buy anything at a drugstore nowadays.</en>
<vi>
mua mọi thứ tại hiệu thuốc thời nay mà.
</vi></item>
<item><num>
1604
</num><time>01:31:36,575 --> 01:31:37,576</time>
<en>
You take Nick and Jordan.</en>
<vi>
Anh chở Nick và Jordan.
</vi></item>
<item><num>
1605
</num><time>01:31:37,743 --> 01:31:38,903</time>
<en>
I suppose you can...</en>
<vi>
Tôi nghĩ anh có thể...
</vi></item>
<item><num>
1606
</num><time>01:31:39,036 --> 01:31:42,081</time>
<en>
- yes.
- We'll meet you at the Plaza.</en>
<vi>
- đúng đấy.
- Hẹn gặp ở trung tâm thương mại.
</vi></item>
<item><num>
1607
</num><time>01:31:42,248 --> 01:31:43,165</time>
<en>
I'll be the man on the corner...</en>
<vi>
Em sẽ chờ ở góc phố...
</vi></item>
<item><num>
1608
</num><time>01:31:43,332 --> 01:31:45,084</time>
<en>
smoking two cigarettes!</en>
<vi>
và đứng hút 02 điếu thuốc!
</vi></item>
<item><num>
1609
</num><time>01:31:52,008 --> 01:31:54,093</time>
<en>
You must think I'm pretty dumb, don't you?</en>
<vi>
Chắc chú nghĩ anh hơi ngu, đúng không?
</vi></item>
<item><num>
1610
</num><time>01:31:54,260 --> 01:31:57,013</time>
<en>
Well, I have a second sight sometimes that tells me what to do.</en>
<vi>
Đôi khi linh cảm mách bảo anh làm gì.
</vi></item>
<item><num>
1611
</num><time>01:31:57,346 --> 01:31:59,266</time>
<en>
I've made a small investigation into this fellow.</en>
<vi>
Anh đã điều tra chút ít về thằng cha này.
</vi></item>
<item><num>
1612
</num><time>01:31:59,432 --> 01:32:00,632</time>
<en>
And you found he was...</en>
<vi>
Và phát hiện ra anh ta là...
</vi></item>
<item><num>
1613
</num><time>01:32:00,641 --> 01:32:02,351</time>
<en>
- an Oxford man?
- Oxford, New Mexico.</en>
<vi>
- người Oxford chứ?
- Oxford , New Mexico.
</vi></item>
<item><num>
1614
</num><time>01:32:02,518 --> 01:32:04,478</time>
<en>
He wears a pink suit, for chrissake.</en>
<vi>
Hắn ta mặc bộ vest hồng, thật kinh tởm.
</vi></item>
<item><num>
1615
</num>
<time>01:32:29,003 --> 01:32:31,464</time>
<en>
Tom, we're almost out of gas.</en>
<vi>
Tom, ta sắp hết xăng rồi.
</vi></item>
<item><num>
1616
</num><time>01:32:38,304 --> 01:32:39,304</time>
<en>
Wilson!</en>
<vi>
Wilson!
</vi></item>
<item><num>
1617
</num><time>01:32:39,805 --> 01:32:40,473</time>
<en>
Wilson!</en>
<vi>
Wilson!
</vi></item>
<item><num>
1618
</num><time>01:32:40,765 --> 01:32:41,766</time>
<en>
What are you waiting for?</en>
<vi>
Còn chờ gì nữa?
</vi></item>
<item><num>
1619
</num><time>01:32:41,932 --> 01:32:43,768</time><en>
- Let's have some gas!
- Uhh.</en>
<vi>
- Cho ít xăng đi!
- Ừ.
</vi></item>
<item><num>
1620
</num><time>01:32:44,310 --> 01:32:45,561</time>
<en>
Do I have to do it myself?</en>
<vi>
Có cần ta phải tự làm không?
</vi></item>
<item><num>
1621
</num><time>01:32:46,020 --> 01:32:47,621</time>
<en>
You think I come here to admire the view?</en>
<vi>
Mày nghĩ tao tới đây để ngắm nhìn chắc?
</vi></item>
<item><num>
1622
</num><time>01:32:47,772 --> 01:32:50,191</time>
<en>
- I'm sorry, I'm sick.
- Why?</en>
<vi>
- Xin lỗi, tôi hơi bị mệt.
- Tại sao?
</vi></item>
<item><num>
1623
</num><time>01:32:51,358 --> 01:32:53,199</time>
<en>
- Why, what's the matter?
- I don't know.</en>
<vi>
- Sao, có chuyện gì?
- Tôi chịu.
</vi></item>
<item><num>
1624
</num><time>01:32:53,652 --> 01:32:54,652</time>
<en>
I'm all run down.</en>
<vi>
Tôi khánh kiệt rồi.
</vi></item>
<item><num>
1625
</num><time>01:32:55,321 --> 01:32:56,030</time>
<en>
I need money...</en>
<vi>
Tôi rất cần tiền...
</vi></item>
<item><num>
1626
</num><time>01:32:56,197 --> 01:32:57,615</time>
<en>
- real bad.
- What?</en>
<vi>
- Cái gì?
</vi></item>
<item><num>
1627
</num><time>01:32:57,782 --> 01:32:59,492</time>
<en>
My wife and I, we wanna go West.</en>
<vi>
Vợ chồng tôi muốn tới miền Tây.
</vi></item>
<item><num>
1628
</num>
<time>01:33:01,744 --> 01:33:02,745</time>
<en>
Oh, your wife does?</en>
<vi>
Ồ, vợ mày muốn à?
</vi></item>
<item><num>
1629
</num>
<time>01:33:04,371 --> 01:33:05,498</time>
<en><i>Tom was feeling...</i></en>
<vi>
Tom đã cảm thấy...
</vi></item>
<item><num>
1630
</num><time>01:33:05,664 --> 01:33:08,709</time>
<en><i>the hot whips of panic. His mistress...</i></en>
<vi>
như hứng chịu đòn roi. Tình nhân...
</vi></item>
<item><num>
1631
</num><time>01:33:08,876 --> 01:33:09,919</time>
<en><i>and wife...</i></en>
<vi>
lẫn vợ anh ta...
</vi></item>
<item><num>
1632
</num><time>01:33:10,086 --> 01:33:11,712</time>
<en><i>an hour ago so secure...</i></en>
<vi>
còn rất an toàn 01h trước...
</vi></item>
<item><num>
1633
</num><time>01:33:12,505 --> 01:33:14,757</time>
<en><i>were both slipping from his control.</i></en>
<vi>
mà nay cả 02 sắp vuột khỏi tầm tay của anh ta.
</vi></item>
<item><num>
1634
</num><time>01:33:15,674 --> 01:33:16,801</time>
<en>
I wised up to something...</en>
<vi>
Tôi mới được biết...
</vi></item>
<item><num>
1635
</num><time>01:33:16,967 --> 01:33:18,344</time>
<en>
funny these last two days.</en>
<vi>
01 chuyện rất hài 02 ngày trước.
</vi></item>
<item><num>
1636
</num><time>01:33:19,845 --> 01:33:20,846</time>
<en>
Yeah, she's going West...</en>
<vi>
Cô ta sẽ tới miền Tây...
</vi></item>
<item><num>
1637
</num><time>01:33:21,013 --> 01:33:22,723</time>
<en>
whether she wants to or not.</en>
<vi>
cho dù có muốn hay không.
</vi></item>
<item><num>
1638
</num><time>01:33:24,809 --> 01:33:25,601</time>
<en>
What do I owe you?</en>
<vi>
Tôi nợ anh bao nhiêu?
</vi></item>
<item><num>
1639
</num><time>01:33:25,768 --> 01:33:26,768</time>
<en>
A dollar.</en>
<vi>
01 đô.
</vi></item>
<item><num>
1640
</num><time>01:33:26,852 --> 01:33:28,938</time>
<en>
- $1.20.
- You can have the car.</en>
<vi>
- 1.2 đô.
- Anh có thể lấy xe.
</vi></item>
<item><num>
1641
</num><time>01:33:29,105 --> 01:33:30,272</time>
<en>
I'll send it over tomorrow!</en>
<vi>
Sáng mai tôi sẽ gửi qua!
</vi></item>
<item><num>
1642
</num><time>01:34:25,035 --> 01:34:26,787</time>
<en>
Okay, fine, fine, fine.</en>
<vi>
Được rồi, được rồi.
</vi></item>
<item><num>
1643
</num><time>01:34:28,706 --> 01:34:30,332</time>
<en>
Open another window.</en>
<vi>
Mở thêm cửa sổ đi.
</vi></item>
<item><num>
1644
</num><time>01:34:30,499 --> 01:34:31,542</time>
<en>
There aren't any more.</en>
<vi>
Làm gì còn cửa nữa.
</vi></item>
<item><num>
1645
</num><time>01:34:31,709 --> 01:34:32,709</time>
<en>
Then telephone...</en>
<vi>
Tôi đã điện bảo...
</vi></item>
<item><num>
1646
</num><time>01:34:32,793 --> 01:34:34,170</time>
<en>
for an ax.</en>
<vi>
người mang rìu đến phá.
</vi></item>
<item><num>
1647
</num><time>01:34:34,336 --> 01:34:36,005</time>
<en>
Will you forget about the heat?</en>
<vi>
Quên cái nóng đi được chứ?
</vi></item>
<item><num>
1648
</num><time>01:34:36,422 --> 01:34:38,090</time>
<en>
You make it worse by crabbing about it.</en>
<vi>
Cứ càu nhàu thì càng nóng thêm thôi.
</vi></item>
<item><num>
1649
</num><time>01:34:38,257 --> 01:34:39,717</time>
<en>
Why not let her alone, old sport?</en>
<vi>
Sao không để cô ấy yên hả, bằng hữu?
</vi></item>
<item><num>
1650
</num><time>01:34:42,761 --> 01:34:44,180</time>
<en>
That's a great expression...</en>
<vi>
Đó là cụm từ yêu thích...
</vi></item>
<item><num>
1651
</num><time>01:34:44,346 --> 01:34:45,681</time><en>
of yours, isn't it?</en>
<vi>
của anh đấy à?
</vi></item>
<item><num>
1652
</num><time>01:34:45,848 --> 01:34:46,974</time><en>
What is?</en>
<vi>
Gì chứ?
</vi></item>
<item><num>
1653
</num><time>01:34:47,516 --> 01:34:49,143</time><en>
"Old sport."
<vi>
"bằng hữu." ấy.
</vi></item>
<item><num>
1654
</num><time>01:34:49,310 --> 01:34:50,811</time>
<en>
- Where'd you pick it up?
- See here.</en>
<vi>
- Anh học từ đó ở đâu thế?
- Các anh nghe này.
</vi></item>
<item><num>
1655
</num><time>01:34:50,978 --> 01:34:52,521</time>
<en>
If you're going to make personal remarks...</en>
<vi>
Nếu các anh còn phê phán lẫn nhau thì...
</vi></item>
<item><num>
1656
</num><time>01:34:52,688 --> 01:34:54,398</time>
<en>
I won't stay here a minute.</en>
<vi>
tôi không ở lại đây nữa đâu.
</vi></item>
<item><num>
1657
</num><time>01:34:54,565 --> 01:34:56,233</time>
<en>
Mr. Gatsby...</en>
<vi>

</vi></item>
<item><num>
1658
</num><time>01:34:56,734 --> 01:34:58,414</time><en>
I understand that you're an Oxford man.</en>
<vi>
Tôi hiểu rằng anh là dân Oxford.
</vi></item>
<item><num>
1659
</num><time>01:35:03,032 --> 01:35:04,283</time><en>
No, not exactly, no.</en>
<vi>
À không, không hẳn.
</vi></item>
<item><num>
1660
</num><time>01:35:04,450 --> 01:35:05,743</time><en>
Oh, yes, I understand that...</en>
<vi>
Ồ, vâng, tôi biết...
</vi></item>
<item><num>
1661
</num><time>01:35:05,910 --> 01:35:07,077</time><en>
you went to Oxford.</en>
<vi>
anh từng đến Oxford.
</vi></item>
<item><num>
1662
</num><time>01:35:09,288 --> 01:35:11,332</time>
<en>
- Well, yes, I went there.
- Sure.</en>
<vi>
- Đúng rồi, tôi từng tới đó.
- Chắc rồi.
</vi></item>
<item><num>
1663
</num><time>01:35:12,166 --> 01:35:14,710</time>
<en>
- The man in the pink suit went to Oxford.
- Tom.</en>
<vi>
- Anh chàng bận đồ hồng nuôi mộng tới Oxford.
- Tom.
</vi></item>
<item><num>
1664
</num><time>01:35:15,836 --> 01:35:17,463</time>
<en>
I said I went there, didn't I?</en>
<vi>
Tôi đã bảo mình tới đó rồi, đúng không?
</vi></item>
<item><num>
1665
</num><time>01:35:17,630 --> 01:35:18,797</time>
<en>
Oh, I heard you.</en>
<vi>
Tôi đã nghe mà.
</vi></item>
<item><num>
1666
</num><time>01:35:19,089 --> 01:35:21,050</time>
<en>
I'd like to know when.</en>
<vi>
Tôi muốn biết là hồi nào cơ.
</vi></item>
<item><num>
1667
</num><time>01:35:21,675 --> 01:35:23,427</time>
<en>
You'd like to know when.</en>
<vi>
Anh muốn biết lúc nào.
</vi></item>
<item><num>
1668
</num><time>01:35:33,896 --> 01:35:35,189</time><en>
Well, Mr. Gatsby?</en>
<vi>
Sao nhỉ, anh Gatsby?
</vi></item>
<item><num>
1669
</num><time>01:35:38,150 --> 01:35:40,736</time>
<en>
It was in 1919.
I only stayed there five months.</en>
<vi>
Đó là vào năm 1919.
Tôi chỉ ở đó trong 05 tháng.
</vi></item>
<item><num>
1670
</num><time>01:35:40,903 --> 01:35:43,030</time>
<en>
That's why I can't exactly call myself...</en>
<vi>
Đó là lí do không hẳn tôi gọi mình...
</vi></item>
<item><num>
1671
</num><time>01:35:43,197 --> 01:35:44,615</time><en>
an Oxford man.</en>
<vi>
là người Oxford.
</vi></item>
<item><num>
1672
</num><time>01:35:44,782 --> 01:35:47,618</time>
<en>
You see, it was an opportunity they gave to some of us officers...</en>
<vi>
Anh biết đấy, họ trao cơ hội đó cho những sĩ quan chúng tôi...
</vi></item>
<item><num>
1673
</num><time>01:35:47,785 --> 01:35:49,203</time><en>
who fought in the war.</en>
<vi>
đã tham chiến.
</vi></item>
<item><num>
1674
</num><time>01:35:51,372 --> 01:35:52,581</time>
<en><i>I wanted to get up and slap...</i></en>
<vi>
Tôi muốn đứng lên và khen ngợi...
</vi></item>
<item><num>
1675
</num><time>01:35:52,748 --> 01:35:54,124</time>
<en><i>Gatsby on the back.</i></en>
<vi>
Gatsby.
</vi></item>
<item><num>
1676
</num><time>01:35:54,291 --> 01:35:55,691</time>
<en>
I'll make you a drink, Tom.</en>
<vi>
Để em pha nước cho anh, Tom.
</vi></item>
<item><num>
1677
</num><time>01:35:56,502 --> 01:35:58,319</time>
<en>
Then you won't seem so stupid to yourself.</en>
<vi>
Rồi anh sẽ không ngốc thế nữa.
</vi></item>
<item><num>
1678
</num><time>01:35:58,331 --> 01:35:59,022</time>
<en>
Wait a minute.</en>
<vi>
Chờ chút.
</vi></item>
<item><num>
1679
</num><time>01:35:59,713 --> 01:36:02,424</time><en>
I want to ask Mr. Gatsby one more question.</en>
<vi>
Anh muốn hỏi anh Gatsby đây thêm 01 câu nữa.
</vi></item>
<item><num>
1680
</num><time>01:36:02,591 --> 01:36:05,261</time><en>
Oh, please, please, go on, Mr. Buchanan. Go on.</en>
<vi>
Ồ, xin mời cứ tiếp đi anh Buchanan.
</vi></item>
<item><num>
1681
</num><time>01:36:05,761 --> 01:36:09,640</time><en>
What kind of a row are you trying to cause in my house anyhow?</en>
<vi>
Anh đang cố gây chuyện gì cho gia đình của tôi thế?
</vi></item>
<item><num>
1682
</num><time>01:36:10,182 --> 01:36:14,186</time>
<en>
He isn't causing a row, you're causing a row. Please have a little self-control.</en>
<vi>
Anh ấy không gây chuyện, mà là anh đấy. Làm ơn kềm chế chút đi.
</vi></item>
<item><num>
1683
</num><time>01:36:14,353 --> 01:36:15,771</time>
<en>
Self-control?</en>
<vi>
Kềm chế à?
</vi></item>
<item><num>
1684
</num><time>01:36:16,689 --> 01:36:17,481</time>
<en>
Oh, I suppose...</en>
<vi>
Ồ, anh nghĩ...
</vi></item>
<item><num>
1685
</num><time>01:36:17,648 --> 01:36:19,692</time>
<en>
the latest thing is to sit back...</en>
<vi>
điều cuối cùng anh làm là ngồi yên...
</vi></item>
<item><num>
1686
</num><time>01:36:19,858 --> 01:36:22,236</time><en>
and let Mr. Nobody From Nowhere...</en>
<vi>
và để anh chàng Vô Danh Không Rõ Nguồn Gốc...
</vi></item>
<item><num>
1687
</num><time>01:36:22,403 --> 01:36:23,904</time><en>
make love to your wife.</en>
<vi>
làm tình với vợ mình.
</vi></item>
<item><num>
1688
</num><time>01:36:24,071 --> 01:36:25,614</time><en>
Well, if that's the idea...</en>
<vi>
Được, nếu em nghĩ thế...
</vi></item>
<item><num>
1689
</num><time>01:36:25,781 --> 01:36:26,949</time>
<en>
you can count me out.</en>
<vi>
thì có thể xem như không có anh.
</vi></item>
<item><num>
1690
</num><time>01:36:27,116 --> 01:36:28,116</time>
<en>
See, nowadays people...</en>
<vi>
Thời buổi này mọi người...
</vi></item>
<item><num>
1691
</num><time>01:36:28,242 --> 01:36:29,242</time><en>
begin by sneering...</en>
<vi>
bắt đầu chế nhạo...
</vi></item>
<item><num>
1692
</num><time>01:36:29,243 --> 01:36:31,370</time><en>
at family life and family institutions...</en>
<vi>
cuộc sống của các thể chế gia đình...
</vi></item>
<item><num>
1693
</num><time>01:36:32,037 --> 01:36:33,517</time><en>
and the next you'll know, we'll...</en>
<vi>
và tiếp theo sẽ thấy, ta sẽ...
</vi></item>
<item><num>
1694
</num><time>01:36:33,664 --> 01:36:35,416</time><en>
throw everything overboard, we'll have intermarriage...</en>
<vi>
vứt hết mọi thứ, chúng ta sẽ kết hôn khác chủng tộc...
</vi></item>
<item><num>
1695
</num><time>01:36:35,582 --> 01:36:36,959</time><en>
between black and white!</en>
<vi>
giữa người da đen và da trắng!
</vi></item>
<item><num>
1696
</num><time>01:36:37,126 --> 01:36:38,566</time><en>
Your wife doesn't love you.</en>
<vi>
Vợ anh không yêu anh.
</vi></item>
<item><num>
1697
</num><time>01:36:44,258 --> 01:36:44,925</time><en>
She never...</en>
<vi>
Cô ấy chưa từng...
</vi></item>
<item><num>
1698
</num><time>01:36:45,092 --> 01:36:46,092</time><en>
loved you.</en>
<vi>
yêu anh.
</vi></item>
<item><num>
1699
</num><time>01:36:46,218 --> 01:36:47,553</time><en>
You see, she loves me.</en>
<vi>
Anh thấy đấy, cô ấy yêu tôi.
</vi></item>
<item><num>
1700
</num><time>01:36:52,433 --> 01:36:53,434</time><en>
You must be crazy.</en>
<vi>
Anh điên thật rồi.
</vi></item>
<item><num>
1701
</num><time>01:36:53,892 --> 01:36:55,728</time>
<en>
No, old sport.</en>
<vi>
Không, bằng hữu ạ.
</vi></item>
<item><num>
1702
</num><time>01:36:55,978 --> 01:36:59,273</time>
<en>
No, you see, she never loved you.</en>
<vi>
Anh thấy đấy, cô ấy chưa từng yêu anh.
</vi></item>
<item><num>
1703
</num><time>01:36:59,648 --> 01:37:01,358</time>
<en>
She only married you because I was poor...</en>
<vi>
Cô ấy cưới anh chỉ vì hồi đó tôi nghèo...
</vi></item>
<item><num>
1704
</num><time>01:37:01,525 --> 01:37:03,605</time><en>
and she was tired of waiting. It was a terrible...</en>
<vi>
và cô ấy thì mệt mỏi vì chờ đợi. Đó quả thật là...
</vi></item>
<item><num>
1705
</num><time>01:37:04,278 --> 01:37:07,072</time><en>
terrible mistake, but in her heart...</en>
<vi>
01 sai lầm kinh khủng, song trong tim cô ấy...
</vi></item>
<item><num>
1706
</num><time>01:37:07,239 --> 01:37:08,657</time>
<en>
In her heart, she never loved...</en>
<vi>
Tận sâu trong tim cô ấy chưa từng yêu...
</vi></item>
<item><num>
1707
</num><time>01:37:08,824 --> 01:37:10,117</time><en>
anyone but me.</en>
<vi>
01 ai cả ngoại trừ tôi.
</vi></item>
<item><num>
1708
</num><time>01:37:10,284 --> 01:37:11,785</time><en>
- We should go.
- Let's all go home.</en>
<vi>
- Chúng ta nên đi thôi.
- Về nhà hết nào.
</vi></item>
<item><num>
1709
</num><time>01:37:11,952 --> 01:37:13,829</time>
<en>
- Sit down, Daisy!
- Please.</en>
<vi>
- Ngồi xuống, Daisy!
- Làm ơn.
</vi></item>
<item><num>
1710
</num><time>01:37:14,663 --> 01:37:15,663</time>
<en>
Please, take a seat.</en>
<vi>
Xin hãy ngồi xuống.
</vi></item>
<item><num>
1711
</num><time>01:37:16,707 --> 01:37:18,125</time>
<en>
Go on, Daisy.</en>
<vi>
Ngồi đi Daisy.
</vi></item>
<item><num>
1712
</num><time>01:37:19,835 --> 01:37:21,128</time><en>
Daisy...</en>
<vi>
Daisy...
</vi></item>
<item><num>
1713
</num><time>01:37:22,504 --> 01:37:23,589</time>
<en>
what's been going on?</en>
<vi>
đã có chuyện gì?
</vi></item>
<item><num>
1714
</num><time>01:37:23,756 --> 01:37:25,957</time>
<en>
- I want to hear about it.
- I told you what's going on.</en>
<vi>
- Anh muốn nghe.
- Tôi đã nói với anh rồi.
</vi></item>
<item><num>
1715
</num><time>01:37:26,050 --> 01:37:27,760</time>
<en>
It's been going on for five years.</en>
<vi>
Chuyện đã diễn ra trong suốt 05 năm trời.
</vi></item>
<item><num>
1716
</num><time>01:37:28,052 --> 01:37:29,803</time>
<en>
You've been seeing him...</en>
<vi>
Cô đã gặp hắn...
</vi></item>
<item><num>
1717
</num><time>01:37:31,055 --> 01:37:32,348</time>
<en>
for five years?</en>
<vi>
trong 05 năm trời ư?
</vi></item>
<item><num>
1718
</num><time>01:37:32,514 --> 01:37:35,809</time>
<en>
No, no, no, not seeing.
Not seeing, we couldn't. But...</en>
<vi>
không, không phải gặp.
chúng tôi đâu có gặp được. Nhưng...
</vi></item>
<item><num>
1719
</num><time>01:37:35,976 --> 01:37:38,979</time><en>
both of us loved each other all that time. Didn't we?</en>
<vi>
chúng tôi đều yêu nhau suốt từ dạo đấy. Đúng không?
</vi></item>
<item><num>
1720
</num><time>01:37:39,355 --> 01:37:40,356</time>
<en>
Oh, that's all.</en>
<vi>
Ồ, tất cả là vậy đấy.
</vi></item>
<item><num>
1721
</num><time>01:37:41,398 --> 01:37:43,108</time>
<en>
Ha-ha-ha! You're crazy!</en>
<vi>
Ha-ha-ha!Anh điên mất rồi!
</vi></item>
<item><num>
1722
</num><time>01:37:43,734 --> 01:37:44,734</time><en>
I can't speak about...</en>
<vi>
Tôi không thể nói gì về...
</vi></item>
<item><num>
1723
</num><time>01:37:44,735 --> 01:37:48,113</time><en>
what happened five years ago because I didn't know Daisy then.</en>
<vi>
chuyện xảy ra 05 năm trước bởi vì khi đó tôi đâu biết Daisy.
</vi></item>
<item><num>
1724
</num><time>01:37:48,280 --> 01:37:51,241</time><en>
And I'll be damned if I see how you got within a mile of her...</en>
<vi>
Và tôi sẽ sốc nặng nếu anh lại gần cô ấy trong 01 dặm...
</vi></item>
<item><num>
1725
</num><time>01:37:51,408 --> 01:37:54,161</time>
<en>
unless you brought the groceries to the back door.</en>
<vi>
trừ phi anh là người mang tạp phẩm qua cửa hậu.
</vi></item>
<item><num>
1726
</num><time>01:37:54,370 --> 01:37:55,579</time>
<en>
But all the rest of that...</en>
<vi>
Tất cả những điều còn lại...
</vi></item>
<item><num>
1727
</num><time>01:37:55,746 --> 01:37:57,122</time>
<en>
is a goddamn lie.</en>
<vi>
đều là sự dối trá.
</vi></item>
<item><num>
1728
</num><time>01:37:57,289 --> 01:37:57,998</time>
<en>
Daisy loved me...</en>
<vi>
Daisy đã yêu tôi...
</vi></item>
<item><num>
1729
</num><time>01:37:58,165 --> 01:37:59,792</time><en>
when she married me...</en>
<vi>
khi cô ấy cưới tôi...
</vi></item>
<item><num>
1730
</num><time>01:38:00,209 --> 01:38:01,627</time>
<en>
- and she loves me now.
- No.</en>
<vi>
- và bây giờ cô ấy cũng yêu tôi.
- Không.
</vi></item>
<item><num>
1731
</num><time>01:38:01,794 --> 01:38:04,314</time>
<en>
- No. I'm sorry, Mr. Buchanan, no.
- She does! She does, though.</en>
<vi>
- Không hề. Tôi rất tiếc anh Buchanan, không.
- Có đấy! Cô ấy yêu tôi.
</vi></item>
<item><num>
1732
</num><time>01:38:04,380 --> 01:38:05,380</time><en>
No, she does, though.</en>
<vi>
Không, cô ấy yêu tôi.
</vi></item>
<item><num>
1733
</num><time>01:38:05,422 --> 01:38:08,008</time>
<en>
She does. And what's more, I love Daisy too.</en>
<vi>
Cô ấy yêu tôi. Và thêm nữa, tôi cũng yêu Daisy.
</vi></item>
<item><num>
1734
</num><time>01:38:09,301 --> 01:38:10,301</time>
<en>
No.</en>
<vi>
Không.
</vi></item>
<item><num>
1735
</num><time>01:38:11,387 --> 01:38:12,388</time>
<en>
I love you, Daisy.</en>
<vi>
Anh yêu em, Daisy.
</vi></item>
<item><num>
1736
</num><time>01:38:13,472 --> 01:38:14,556</time>
<en>
Now, once in a while...</en>
<vi>
Đôi khi...
</vi></item>
<item><num>
1737
</num><time>01:38:14,723 --> 01:38:17,184</time>
<en>
I go off on a spree. I always come back.</en>
<vi>
Anh có hay la cà nhậu nhẹt. Nhưng anh luôn quay về.
</vi></item>
<item><num>
1738
</num><time>01:38:17,351 --> 01:38:19,853</time><en>
And in my heart I love her all the time.</en>
<vi>
Lúc nào tôi cũng yêu cô ấy.
</vi></item>
<item><num>
1739
</num><time>01:38:20,020 --> 01:38:21,355</time>
<en>
You're revolting.</en>
<vi>
Anh đang khiến tôi ghê tởm.
</vi></item>
<item><num>
1740
</num><time>01:38:21,522 --> 01:38:22,522</time>
<en>
You know why we left...</en>
<vi>
Anh biết tại sao chúng ta rời...
</vi></item>
<item><num>
1741
</num><time>01:38:22,564 --> 01:38:24,566</time>
<en>
Chicago? I'm surprised they didn't treat you...</en>
<vi>
Chicago không? Hồi đó anh không đi chơi bời...
</vi></item>
<item><num>
1742
</num><time>01:38:24,733 --> 01:38:26,276</time><en>
to the story of that little spree!</en>
<vi>
thì tôi cũng thấy ngạc nhiên đấy!
</vi></item>
<item><num>
1743
</num><time>01:38:26,443 --> 01:38:29,446</time><en>
That's all over now, Daisy, darling. That's all over.</en>
<vi>
Mọi chuyện qua hết rồi, Daisy yêu dấu. Qua hết rồi.
</vi></item>
<item><num>
1744
</num><time>01:38:29,613 --> 01:38:31,156</time><en>
Just tell him the truth. Go on.</en>
<vi>
Nói cho anh ta biết sự thật đi. Nói đi.
</vi></item>
<item><num>
1745
</num><time>01:38:31,323 --> 01:38:35,202</time>
<en>
That you never loved him and this will all be wiped out forever.</en>
<vi>
Rằng em chưa từng yêu anh ta rồi chuyện này sẽ chấm dứt.
</vi></item>
<item><num>
1746
</num><time>01:38:35,369 --> 01:38:36,495</time>
<en>
How could I love him...</en>
<vi>
Làm sao em có thể yêu anh ta...
</vi></item>
<item><num>
1747
</num><time>01:38:36,662 --> 01:38:38,831</time><en>
- possibly?
- Remember our plans.</en>
<vi>
- chứ?
- Hãy nhớ kế hoạch của chúng ta.
</vi></item>
<item><num>
1748
</num><time>01:38:38,997 --> 01:38:40,877</time><en>
You tell him that you never loved him and all...</en>
<vi>
Hãy nói anh ta biết em chưa từng yêu anh ta và tất cả...
</vi></item>
<item><num>
1749
</num><time>01:38:41,041 --> 01:38:42,668</time><en>
this pain will be wiped out...</en>
<vi>
nỗi đau này sẽ tan biến...
</vi></item>
<item><num>
1750
</num><time>01:38:42,835 --> 01:38:43,835</time>
<en>
forever.</en>
<vi>
mãi mãi.
</vi></item>
<item><num>
1751
</num><time>01:38:44,670 --> 01:38:45,796</time>
<en>
Daisy.</en>
<vi>
Daisy.
</vi></item>
<item><num>
1752
</num><time>01:38:47,423 --> 01:38:49,466</time>
<en>
Daisy, tell him.</en>
<vi>
Daisy, nói đi.
</vi></item>
<item><num>
1753
</num><time>01:38:49,675 --> 01:38:51,009</time>
<en>
I never loved him.</en>
<vi>
Em chưa từng yêu anh ấy.
</vi></item>
<item><num>
1754
</num><time>01:38:52,719 --> 01:38:53,846</time>
<en>
Never?</en>
<vi>
Chưa từng ư?
</vi></item>
<item><num>
1755
</num><time>01:38:54,179 --> 01:38:56,056</time>
<en>
- No.
- No.</en>
<vi>
- Chưa.
- Chưa.
</vi></item>
<item><num>
1756
</num><time>01:38:57,349 --> 01:38:59,059</time>
<en>
Not at Kapiolani?</en>
<vi>
Cả ở Kapiolani ư?
</vi></item>
<item><num>
1757
</num><time>01:39:02,896 --> 01:39:06,108</time>
<en>
Not that day I carried you down from
the Punch Bowl to keep your shoes dry?</en>
<vi>
Cái hôm anh bế em xuống từ quán Punch Bowl để em khỏi ướt giày ư?
</vi></item>
<item><num>
1758
</num><time>01:39:11,071 --> 01:39:12,071</time><en>
Never?</en>
<vi>
Chưa từng ư?
</vi></item>
<item><num>
1759
</num><time>01:39:12,865 --> 01:39:14,616</time><en>
Please don't.</en>
<vi>
Xin đừng.
</vi></item>
<item><num>
1760
</num><time>01:39:15,242 --> 01:39:16,410</time><en>
Daisy.</en>
<vi>
Daisy.
</vi></item>
<item><num>
1761
</num><time>01:39:17,703 --> 01:39:19,413</time>
<en>
There, Jay.</en>
<vi>
Rồi đấy, Jay.
</vi></item>
<item><num>
1762
</num><time>01:39:20,038 --> 01:39:21,248</time>
<en>
You want too much.</en>
<vi>
Anh đòi hỏi quá nhiều.
</vi></item>
<item><num>
1763
</num><time>01:39:21,707 --> 01:39:22,708</time>
<en>
I love you now...</en>
<vi>
Hiện tại em yêu anh...
</vi></item>
<item><num>
1764
</num><time>01:39:22,875 --> 01:39:24,355</time>
<en>
isn't that enough? I can't help...</en>
<vi>
là không đủ ư? Em không thể thay đổi...
</vi></item>
<item><num>
1765
</num><time>01:39:24,501 --> 01:39:25,669</time><en>
what's past.</en>
<vi>
những gì đã trải qua.
</vi></item>
<item><num>
1766
</num><time>01:39:25,836 --> 01:39:28,255</time>
<en>
I did love him once, but I loved you too.</en>
<vi>
Em đã từng yêu anh ấy và yêu cả anh nữa.
</vi></item>
<item><num>
1767
</num><time>01:39:31,049 --> 01:39:33,427</time>
<en>
You loved me too?</en>
<vi>
Em cũng đã yêu anh ư?
</vi></item>
<item><num>
1768
</num><time>01:39:33,594 --> 01:39:34,803</time>
<en>
You loved me...?</en>
<vi>
Em cũng đã yêu...?
</vi></item>
<item><num>
1769
</num><time>01:39:34,970 --> 01:39:35,971</time>
<en>
Even that is a lie!</en>
<vi>
Kể cả đó là lời nói dối!
</vi></item>
<item><num>
1770
</num><time>01:39:36,138 --> 01:39:37,097</time><en>
She didn't know you were alive!</en>
<vi>
Cô ấy đã không biết là anh còn sống!
</vi></item>
<item><num>
1771
</num><time>01:39:37,264 --> 01:39:38,932</time>
<en>
There are things between Daisy and me...</en>
<vi>
Có nhiều điều giữa Daisy và tôi...
</vi></item>
<item><num>
1772
</num><time>01:39:39,099 --> 01:39:40,460</time>
<en>
Gatsby, that you'll never know.</en>
<vi>
Gatsby à, mà anh sẽ không biết đâu.
</vi></item>
<item><num>
1773
</num><time>01:39:40,601 --> 01:39:41,902</time>
<en>
Things that neither of us can ever forget.</en>
<vi>
Có những điều mà chúng tôi không thể quên.
</vi></item>
<item><num>
1774
</num><time>01:39:41,914 --> 01:39:42,352</time><en>
I need to...</en>
<vi>
Tôi muốn...
</vi></item>
<item><num>
1775
</num><time>01:39:42,519 --> 01:39:43,687</time><en>
speak to Daisy alone.</en>
<vi>
nói chuyện riêng với Daisy.
</vi></item>
<item><num>
1776
</num><time>01:39:43,854 --> 01:39:47,191</time>
<en>
You see, you've got her all excited now, don't you...</en>
<vi>
Thấy chưa, anh làm cô ấy quá kích động rồi,
</vi></item>
<item><num>
1777
</num><time>01:39:47,357 --> 01:39:49,193</time><en>
- old sport? Daisy.
- Even alone...</en>
<vi>
- bằng hữu? Daisy.
- Kể cả ở riêng...
</vi></item>
<item><num>
1778
</num><time>01:39:49,359 --> 01:39:52,154</time><en>
I can't say I never loved Tom.
It wouldn't be true.</en>
<vi>
Em cũng không thể nói em chưa từng yêu Tom. Đó không thể là sự thật.
</vi></item>
<item><num>
1779
</num><time>01:39:52,321 --> 01:39:53,561</time><en>
- What?
- Of course it wouldn't.</en>
<vi>
- Sao cơ?
- Dĩ nhiên là không phải.
</vi></item>
<item><num>
1780
</num><time>01:39:53,655 --> 01:39:55,775</time><en>
- As if it mattered to you.
- Of course it matters!</en>
<vi>
- Liên quan đến anh sao.
- Dĩ nhiên là liên quan!
</vi></item>
<item><num>
1781
</num><time>01:39:55,866 --> 01:39:57,667</time><en>
I'm gonna take better care of you from now on.</en>
<vi>
Từ nay tôi sẽ chăm sóc cho em tốt hơn.
</vi></item>
<item><num>
1782
</num><time>01:39:57,826 --> 01:40:01,079</time><en>
You're not taking care of Daisy anymore. She's leaving you.</en>
<vi>
Không chăm sóc được cho Daisy gì nữa đâu. Cố ấy sẽ rời bỏ anh.
</vi></item>
<item><num>
1783
</num><time>01:40:01,246 --> 01:40:02,414</time><en>
Nonsense!</en>
<vi>
Bậy bạ!
</vi></item>
<item><num>
1784
</num><time>01:40:02,581 --> 01:40:04,458</time><en>
- I am, though!
- No, no, no.</en>
<vi>
- Tôi sẽ rời đi!
- Không không.
</vi></item>
<item><num>
1785
</num><time>01:40:04,625 --> 01:40:05,667</time><en>
She is not leaving me.</en>
<vi>
Cô ấy sẽ không rời khỏi tôi.
</vi></item>
<item><num>
1786
</num><time>01:40:05,834 --> 01:40:06,834</time><en>
Certainly not...</en>
<vi>
Dĩ nhiên không...
</vi></item>
<item><num>
1787
</num><time>01:40:06,919 --> 01:40:08,337</time><en>
for a common swindler...</en>
<vi>
vì 01 kẻ bịp bợm tầm thường...
</vi></item>
<item><num>
1788
</num><time>01:40:08,504 --> 01:40:09,505</time><en>
like you.</en>
<vi>
như anh.
</vi></item>
<item><num>
1789
</num><time>01:40:09,671 --> 01:40:12,132</time><en>
Mr. Gatsby, exactly who are you, anyhow?</en>
<vi>
Gatsby này, thật ra anh là ai?
</vi></item>
<item><num>
1790
</num><time>01:40:12,299 --> 01:40:13,342</time><en>
I made an investigation...</en>
<vi>
Tôi đã điều tra...
</vi></item>
<item><num>
1791
</num><time>01:40:13,509 --> 01:40:14,909</time><en>
into your affairs. You're one...</en>
<vi>
việc làm ăn của anh. Anh làm ăn...
</vi></item>
<item><num>
1792
</num><time>01:40:15,052 --> 01:40:16,252</time><en>
of Meyer Wolfshiem's bunch.</en>
<vi>
với đám Meyer Wolfshiem.
</vi></item>
<item><num>
1793
</num><time>01:40:16,386 --> 01:40:17,763</time>
<en>
Please, let's go home.</en>
<vi>
Xin anh, về nhà đi.
</vi></item>
<item><num>
1794
</num><time>01:40:17,930 --> 01:40:19,348</time>
<en>
See, he and this Wolfshiem...</en>
<vi>
Anh ta và gã Wolfshiem này...
</vi></item>
<item><num>
1795
</num><time>01:40:19,515 --> 01:40:20,933</time><en>
they bought up drugstores.</en>
<vi>
đã mua sạch các hiệu thuốc.
</vi></item>
<item><num>
1796
</num><time>01:40:21,099 --> 01:40:22,351</time><en>
And sold bootlegged...</en>
<vi>
và bán rượu lậu...
</vi></item>
<item><num>
1797
</num><time>01:40:22,518 --> 01:40:23,644</time><en>
alcohol over the counter.</en>
<vi>
trực tiếp mà chẳng cần theo đơn.
</vi></item>
<item><num>
1798
</num><time>01:40:23,810 --> 01:40:25,145</time><en>
What about it, old sport?</en>
<vi>
Chuyện đó thì sao hả bằng hữu?
</vi></item>
<item><num>
1799
</num><time>01:40:25,312 --> 01:40:26,522</time>
<en>
Don't you call me "old sport."
<vi>
Đừng có gọi tôi là "bằng hữu".
</vi></item>
<item><num>
1800
</num><time>01:40:26,688 --> 01:40:28,106</time><en>
And this drugstore business...</en>
<vi>
Và chuyện làm ăn ở hiệu thuốc...
</vi></item>
<item><num>
1801
</num><time>01:40:28,273 --> 01:40:30,776</time><en>
is just small change compared to this bonds stunt...</en>
<vi>
chỉ như xu lẻ so với số trái phiếu...
</vi></item>
<item><num>
1802
</num><time>01:40:30,943 --> 01:40:32,544</time>
<en>
that you and Wolfshiem have got going.</en>
<vi>
mà anh và gã Wolfshiem đó có.
</vi></item>
<item><num>
1803
</num><time>01:40:32,569 --> 01:40:33,650</time>
<en>
Your friend Walter Chase...</en>
<vi>
Ông bạn Walter Chase của anh...
</vi></item>
<item><num>
1804
</num><time>01:40:33,779 --> 01:40:35,419</time>
<en>
- isn't too proud to come in?
- I gave.</en>
<vi>
- không có tự hào để tham gia ư?
- Tôi đã.
</vi></item>
<item><num>
1805
</num><time>01:40:35,572 --> 01:40:36,572</time>
<en>
That some thought.</en>
<vi>
Thắc mắc điều đó về anh.
</vi></item>
<item><num>
1806
</num><time>01:40:36,573 --> 01:40:37,908</time>
<en>
How does a reputable banker...</en>
<vi>
Sao 01 chủ ngân hàng...
</vi></item>
<item><num>
1807
</num><time>01:40:38,075 --> 01:40:39,743</time><en>
like Walter Chase find himself...</en>
<vi>
như Walter Chase lại...
</vi></item>
<item><num>
1808
</num><time>01:40:39,910 --> 01:40:41,370</time><en>
up to his eyeballs in debt...</en>
<vi>
nợ ngập mặt...
</vi></item>
<item><num>
1809
</num><time>01:40:41,537 --> 01:40:43,537</time><en>
- I'll tell you.
- to a little kike like Wolfshiem?</en>
<vi>
- Để tôi nói.
- 01 kẻ Do Thái như Wolfshiem?
</vi></item>
<item><num>
1810
</num><time>01:40:43,539 --> 01:40:45,791</time><en>
- It's called greed, old sport.
- That's right!</en>
<vi>
- Đó gọi là háu ăn, bằng hữu ạ.
- Đúng!
</vi></item>
<item><num>
1811
</num><time>01:40:46,124 --> 01:40:48,919</time><en>
And you have half of Wall Street out there swilling your...</en>
<vi>
Và hơn nữa phố Wall chè chén chỗ rượu...
</vi></item>
<item><num>
1812
</num><time>01:40:49,086 --> 01:40:51,838</time><en>
free booze at that fun park every weekend.</en>
<vi>
miễn phí của anh tại thiên đường vui thú đó vào mỗi tuần.
</vi></item>
<item><num>
1813
</num><time>01:40:52,005 --> 01:40:53,765</time><en>
I'm surprised he hasn't tried to drag you in.</en>
<vi>
Anh ngạc nhiên là anh ta không cố lôi kéo chú đấy.
</vi></item>
<item><num>
1814
</num><time>01:40:56,301 --> 01:40:57,427</time><en>
My God, he has.</en>
<vi>
Chúa ơi, anh ta đã mời chú rồi.
</vi></item>
<item><num>
1815
</num><time>01:40:57,594 --> 01:40:58,845</time><en>
He's got nothing to do with...</en>
<vi>
Cậu ấy chẳng liên quan...
</vi></item>
<item><num>
1816
</num><time>01:40:59,012 --> 01:41:00,305</time><en>
With your little racket.</en>
<vi>
đến lối sống phóng đãng của anh.
</vi></item>
<item><num>
1817
</num><time>01:41:02,641 --> 01:41:03,850</time><en>
Daisy.</en>
<vi>
Daisy.
</vi></item>
<item><num>
1818
</num><time>01:41:04,059 --> 01:41:05,310</time><en>
Daisy.</en>
<vi>
Daisy.
</vi></item>
<item><num>
1819
</num><time>01:41:06,270 --> 01:41:08,564</time><en>
Can't you see who this guy is...</en>
<vi>
Lẽ nào em không nhìn ra con người của hắn...
</vi></item>
<item><num>
1820
</num><time>01:41:08,730 --> 01:41:13,610</time><en>
with his house and his parties and his fancy clothes?</en>
<vi>
với ngôi nhà, những bữa tiệc và bộ cánh đồng bóng sao?
</vi></item>
<item><num>
1821
</num><time>01:41:14,278 --> 01:41:16,238</time><en>
He is just a front...</en>
<vi>
Hắn chỉ là tấm bình phong...
</vi></item>
<item><num>
1822
</num><time>01:41:16,405 --> 01:41:18,532</time><en>
for Wolfshiem, a gangster...</en>
<vi>
cho tay Wolfshiem, 01 tên xã hội đen...
</vi></item>
<item><num>
1823
</num><time>01:41:18,699 --> 01:41:21,059</time>
<en>
to get his claws into respectable folk like Walter Chase.</en>
<vi>
để tìm cách kiểm soát người đáng kính như Walter Chase.
</vi></item>
<item><num>
1824
</num><time>01:41:21,201 --> 01:41:24,496</time><en>
The only respectable thing about you, old sport, is your money.</en>
<vi>
Điều đáng kính nhất ở anh, bằng hữu ạ, đó là tiền.
</vi></item>
<item><num>
1825
</num><time>01:41:24,663 --> 01:41:26,504</time><en>
Your money, that's it. Now I've just as much...</en>
<vi>
Tiền chỉ có thế thôi. Giờ tôi đã có nhiều...
</vi></item>
<item><num>
1826
</num><time>01:41:26,665 --> 01:41:28,041</time><en>
as you. That means we're equal.</en>
<vi>
như anh vậy. Nghĩa là chúng ta bằng vai vế.
</vi></item>
<item><num>
1827
</num><time>01:41:28,208 --> 01:41:29,208</time><en>
Oh, no. No.</en>
<vi>
Ồ, không không.
</vi></item>
<item><num>
1828
</num><time>01:41:30,586 --> 01:41:31,587</time><en>
We're different.</en>
<vi>
02 ta khác hẳn nhau.
</vi></item>
<item><num>
1829
</num><time>01:41:32,588 --> 01:41:33,964</time><en>
I am.</en>
<vi>
Tôi.
</vi></item>
<item><num>
1830
</num><time>01:41:34,256 --> 01:41:35,465</time><en>
They are.</en>
<vi>
Họ.
</vi></item>
<item><num>
1831
</num><time>01:41:35,632 --> 01:41:36,758</time><en>
She is.</en>
<vi>
Cô ấy.
</vi></item>
<item><num>
1832
</num><time>01:41:36,925 --> 01:41:38,260</time><en>
We're all different from you.</en>
<vi>
Chúng tôi đều khác hẳn anh.
</vi></item>
<item><num>
1833
</num><time>01:41:38,844 --> 01:41:40,387</time><en>
You see, we were born...</en>
<vi>
Anh thấy đấy, chúng ta sinh ra...
</vi></item>
<item><num>
1834
</num><time>01:41:40,846 --> 01:41:42,389</time><en>
different.</en>
<vi>
đã không giống nhau.
</vi></item>
<item><num>
1835
</num><time>01:41:43,348 --> 01:41:44,850</time><en>
It's in our blood...</en>
<vi>
Nó chảy trong máu rồi...
</vi></item>
<item><num>
1836
</num><time>01:41:45,225 --> 01:41:48,979</time><en>
and nothing that you do or say or steal...</en>
<vi>
và dù anh có làm, có nói hay đi ăn trộm...
</vi></item>
<item><num>
1837
</num><time>01:41:49,396 --> 01:41:51,732</time><en>
or dream up can ever change that.</en>
<vi>
hay mơ tưởng cũng không thể thay đổi điều đó.
</vi></item>
<item><num>
1838
</num><time>01:41:52,608 --> 01:41:53,859</time><en>
A girl like Daisy...</en>
<vi>
01 quí cô như Daisy...
</vi></item>
<item><num>
1839
</num><time>01:41:54,026 --> 01:41:55,235</time><en>
You shut up!</en>
<vi>
Mày câm miệng!
</vi></item>
<item><num>
1840
</num><time>01:41:55,402 --> 01:41:56,153</time>
<en>
Shut up!</en>
<vi>
Câm miệng!
</vi></item>
<item><num>
1841
</num><time>01:41:56,320 --> 01:41:58,655</time>
<en>
You shut up! Shut up!</en>
<vi>
Mày câm miệng! Câm miệng!
</vi></item>
<item><num>
1842
</num><time>01:41:58,822 --> 01:42:00,532</time>
<en>
Shut up!</en>
<vi>
Câm miệng!
</vi></item>
<item><num>
1843
</num><time>01:42:08,498 --> 01:42:11,126</time>
<en><i>Gatsby looked, in that moment...</i></en>
<vi>
Dáng vẻ Gatsby, trong khoảng khắc đó...
</vi></item>
<item><num>
1844
</num><time>01:42:11,835 --> 01:42:13,587</time>
<en><i>as if he had...</i></en>
<vi>
như thể anh ấy...
</vi></item>
<item><num>
1845
</num><time>01:42:14,212 --> 01:42:15,964</time>
<en><i>killed a man.</i></en>
<vi>
đã từng giết người vậy.
</vi></item>
<item><num>
1846
</num><time>01:42:31,229 --> 01:42:33,065</time>
<en>
My sincerest...</en>
<vi>
Chân thành...
</vi></item>
<item><num>
1847
</num><time>01:42:33,482 --> 01:42:35,150</time>
<en>
My sincerest apologies.</en>
<vi>
Chân thành xin lỗi.
</vi></item>
<item><num>
1848
</num><time>01:42:39,446 --> 01:42:40,989</time>
<en>
I seem to have...</en>
<vi>
Có vẻ tôi...
</vi></item>
<item><num>
1849
</num><time>01:42:41,990 --> 01:42:43,659</time>
<en>
lost my temper.</en>
<vi>
đã hơi nóng giận.
</vi></item>
<item><num>
1850
</num><time>01:42:43,950 --> 01:42:45,494</time>
<en>
That's right, Mr. Gatsby.</en>
<vi>
Phải đấy anh Gatsby.
</vi></item>
<item><num>
1851
</num><time>01:42:47,162 --> 01:42:48,664</time>
<en>
Show us some of those fine...</en>
<vi>
Cho chúng tôi thấy...
</vi></item>
<item><num>
1852
</num><time>01:42:48,830 --> 01:42:50,631</time>
<en>
- Oxford manners.
- Daisy, darling.</en>
<vi>
- cách cư xử lịch thiệp của dân Oxford nào.
- Daisy yêu dấu.
</vi></item>
<item><num>
1853
</num><time>01:42:51,500 --> 01:42:54,753</time>
<en>
None of this has any consequence.</en>
<vi>
Chuyện này sẽ không để lại hậu quả.
</vi></item>
<item><num>
1854
</num><time>01:42:55,671 --> 01:42:56,755</time>
<en>
Daisy.</en>
<vi>
Daisy.
</vi></item>
<item><num>
1855
</num><time>01:42:57,673 --> 01:42:59,841</time>
<en>
Daisy, talk to me, darling.</en>
<vi>
Daisy, hãy nói đi em yêu.
</vi></item>
<item><num>
1856
</num><time>01:43:00,092 --> 01:43:02,386</time>
<en>
I just lost my temper, that's all.</en>
<vi>
Anh chỉ nóng giận 01 chút thôi.
</vi></item>
<item><num>
1857
</num><time>01:43:02,552 --> 01:43:03,720</time>
<en><i>He began talking...</i></en>
<vi>
Anh ấy bắt đầu nói...
</vi></item>
<item><num>
1858
</num><time>01:43:03,887 --> 01:43:06,306</time>
<en><i>excitedly, but with every word...</i></en>
<vi>
01 cách phấn khích, nhưng mỗi từ nói ra...
</vi></item>
<item><num>
1859
</num><time>01:43:06,473 --> 01:43:09,226</time>
<en><i>Daisy was drawing further and further into herself.</i></en>
<vi>
Đều thấy Daisy càng cảm thấy bất an.
</vi></item>
<item><num>
1860
</num><time>01:43:09,393 --> 01:43:11,269</time>
<en>
to go to your parents' house in Louisville.</en>
<vi>
đến nhà cha mẹ em ở Louisville.
</vi></item>
<item><num>
1861
</num><time>01:43:11,436 --> 01:43:12,436</time><en>
Please, Tom, I can't...</en>
<vi>
Xin anh đấy Tom, em không thể...
</vi></item>
<item><num>
1862
</num><time>01:43:12,479 --> 01:43:14,064</time><en>
stand it anymore!</en>
<vi>
chịu đựng thêm nữa!
</vi></item>
<item><num>
1863
</num><time>01:43:17,109 --> 01:43:19,611</time><en>
Why don't you two start on home...</en>
<vi>
Sao 02 người không tiếp tục nói trên đường về nhà...
</vi></item>
<item><num>
1864
</num><time>01:43:20,487 --> 01:43:21,571</time><en>
in Mr. Gatsby's car.</en>
<vi>
trong xe của Gatsby.
</vi></item>
<item><num>
1865
</num><time>01:43:21,863 --> 01:43:23,490</time>
<en>
- Daisy, darling, look at me.</en>
- Go on.</en>
<vi>
- Daisy, em yêu nhìn anh này.
- Đi thôi.
</vi></item>
<item><num>
1866
</num><time>01:43:23,657 --> 01:43:24,658</time>
<en>
Daisy.</en>
<vi>
Daisy.
</vi></item>
<item><num>
1867
</num><time>01:43:24,825 --> 01:43:25,826</time>
<en>
He won't annoy you.</en>
<vi>
Hắn sẽ không phiền em nữa.
</vi></item>
<item><num>
1868
</num><time>01:43:26,576 --> 01:43:27,576</time>
<en>
I think he realizes...</en>
<vi>
Anh đoán hắn sẽ nhận ra...
</vi></item>
<item><num>
1869
</num><time>01:43:27,577 --> 01:43:30,080</time>
<en>
- that this little flirtation is over.</en>
- Daisy!</en>
<vi>
- rằng chiêu ve vãn đó đã kết thúc rồi.
- Daisy!
</vi></item>
<item><num>
1870
</num><time>01:43:30,580 --> 01:43:31,623</time>
<en>
Daisy!</en>
<vi>
Daisy!
</vi></item>
<item><num>
1871
</num><time>01:43:45,637 --> 01:43:47,431</time><en>
You want any of this?</en>
<vi>
Chú làm 01 ly chứ?
</vi></item>
<item><num>
1872
</num><time>01:43:47,848 --> 01:43:48,932</time><en>
Jordan?</en>
<vi>
Jordan thì sao?
</vi></item>
<item><num>
1873
</num><time>01:43:49,099 --> 01:43:50,142</time><en>
Nick?</en>
<vi>
Nick?
</vi></item>
<item><num>
1874
</num><time>01:43:52,978 --> 01:43:54,020</time><en>
Nick.</en>
<vi>
Nick.
</vi></item>
<item><num>
1875
</num><time>01:43:54,646 --> 01:43:55,646</time><en>
What?</en>
<vi>
Sao ạ?
</vi></item>
<item><num>
1876
</num><time>01:43:56,732 --> 01:43:58,066</time><en>
You want any?</en>
<vi>
Chú uống chứ?
</vi></item>
<item><num>
1877
</num><time>01:43:58,442 --> 01:43:59,651</time><en>
No.</en>
<vi>
Không.
</vi></item>
<item><num>
1878
</num><time>01:44:00,736 --> 01:44:02,362</time><en>
I just remembered...</en>
<vi>
Em chợt nhớ ra...
</vi></item>
<item><num>
1879
</num><time>01:44:04,614 --> 01:44:05,866</time><en>
today's my birthday.</en>
<vi>
hôm nay là sinh nhật mình.
</vi></item>
<item><num>
1880
</num><time>01:44:10,537 --> 01:44:11,788</time><en>
Happy birthday.</en>
<vi>
Chúc mừng sinh nhật.
</vi></item>
<item><num>
1881
</num><time>01:44:14,708 --> 01:44:18,962</time>
<en><i>Thirty. The promise of a decade of loneliness.</i></en>
<vi>
30 tuổi. Hứa hẹn cho 01 thập kỷ cô đơn.
</vi></item>
<item><num>
1882
</num><time>01:44:19,129 --> 01:44:22,591</time>
<en><i>The formidable stroke of 30 died away...</i></en>
<vi>
Cuộc xung đột  khủng khiếp của tuổi 30 chấm dứt...
</vi></item>
<item><num>
1883
</num><time>01:44:22,758 --> 01:44:27,220</time>
<en><i>as Gatsby and Daisy drove on through the cooling twilight...</i></en>
<vi>
trong khi Gatsby và Daisy lái xe trong chiều hôm lạnh lẽo...
</vi></item>
<item><num>
1884
</num><time>01:44:29,097 --> 01:44:31,016</time>
<en><i>towards death.</i></en>
<vi>
tìm đến cái chết.
</vi></item>
<item><num>
1885
</num><time>01:44:34,603 --> 01:44:35,771</time>
<en>
Don't you lie to me!</en>
<vi>
Cô đừng có lừa tôi!
</vi></item>
<item><num>
1886
</num><time>01:44:36,438 --> 01:44:37,773</time>
<en>Hey, where'd you get these from?</en>
<vi>
Này, cô lấy chúng ở đâu ra?
</vi></item>
<item><num>
1887
</num><time>01:44:37,939 --> 01:44:39,483</time>
<en>
You might fool me, but you don't...</en>
<vi>
Cô có thể lừa tôi, nhưng đừng...
</vi></item>
<item><num>
1888
</num><time>01:44:39,649 --> 01:44:40,442</time><en>
fool God!</en>
<vi>
có gạt Chúa!
</vi></item>
<item><num>
1889
</num><time>01:44:40,609 --> 01:44:42,152</time><en>
God sees everything!</en>
<vi>
Chúa thấy tất cả!
</vi></item>
<item><num>
1890
</num><time>01:44:44,780 --> 01:44:46,448</time><en>
Myrtle!</en>
<vi>
Myrtle!
</vi></item>
<item><num>
1891
</num><time>01:44:46,615 --> 01:44:47,824</time><en>
Where are you?</en>
<vi>
Cô đâu rồi?
</vi></item>
<item><num>
1892
</num><time>01:44:54,039 --> 01:44:55,207</time><en>
Tom?</en>
<vi>
Tom?
</vi></item>
<item><num>
1893
</num><time>01:44:55,373 --> 01:44:56,500</time><en>
Tom!</en>
<vi>
Tom!
</vi></item>
<item><num>
1894
</num><time>01:44:57,334 --> 01:44:58,335</time><en>
Tom!</en>
<vi>
Tom!
</vi></item>
<item><num>
1895
</num><time>01:44:59,002 --> 01:45:00,002</time><en>
Myrtle!</en>
<vi>
Myrtle!
</vi></item>
<item><num>
1896
</num><time>01:45:00,045 --> 01:45:01,045</time>
<en>
I'm here! Stop!</en>
<vi>
Em đây! Dừng lại!
</vi></item>
<item><num>
1897
</num><time>01:45:01,046 --> 01:45:01,755</time><en>
Baby!</en>
<vi>
Em yêu!
</vi></item>
<item><num>
1898
</num><time>01:45:01,922 --> 01:45:02,922</time><en>
Tom!</en>
<vi>
Tom!
</vi></item>
<item><num>
1899
</num><time>01:45:03,590 --> 01:45:04,590</time><en>
Wait!</en>
<vi>
Đợi đã!
</vi></item>
<item><num>
1900
</num><time>01:45:39,835 --> 01:45:40,835</time><en>
Slow down.</en>
<vi>
Chậm lại.
</vi></item>
<item><num>
1901
</num><time>01:45:40,836 --> 01:45:41,836</time><en>
Slow down!</en>
<vi>
Chậm lại!
</vi></item>
<item><num>
1902
</num><time>01:45:41,837 --> 01:45:43,338</time><en>
Bad trouble up ahead, sir!</en>
<vi>
Có tai nạn ở phía trước, thưa ngài!
</vi></item>
<item><num>
1903
</num><time>01:45:43,505 --> 01:45:46,466</time>
<en>
Good. Wilson'll have a little business at last.</en>
<vi>
Tuyệt. Wilson cuối cùng cũng được kiếm cơm rồi.
</vi></item>
<item><num>
1904
</num><time>01:45:46,967 --> 01:45:47,968</time>
<en>
Let's take a look.</en>
<vi>
Hãy qua xem nào.
</vi></item>
<item><num>
1905
</num><time>01:45:48,134 --> 01:45:49,678</time>
<en>
Oh, must we?</en>
<vi>
Ồ, có nên không?
</vi></item>
<item><num>
1906
</num><time>01:45:50,303 --> 01:45:51,638</time><en>
Just a look.</en>
<vi>
Xem chút thôi.
</vi></item>
<item><num>
1907
</num><time>01:45:52,305 --> 01:45:53,305</time><en>
Come on.</en>
<vi>
Đi nào.
</vi></item>
<item><num>
1908
</num><time>01:45:58,520 --> 01:46:01,565</time><en>
Move back! Clear the space here!</en>
<vi>
Lùi lại! Đứng cách xa ra nào!
</vi></item>
<item><num>
1909
</num><time>01:46:02,399 --> 01:46:03,775</time><en>
Have a little respect!</en>
<vi>
Hãy tỏ ra có chút tôn trọng!
</vi></item>
<item><num>
1910
</num><time>01:46:03,942 --> 01:46:06,382</time>
<en>
If you don't have a legitimate reason to be in the building...</en>
<vi>
Nếu ai không có lí do chính đáng nào để vào nhà...
</vi></item>
<item><num>
1911
</num><time>01:46:06,528 --> 01:46:08,697</time><en>
I want you outside!</en>
<vi>
Xin mời ra ngoài cho!
</vi></item>
<item><num>
1912
</num><time>01:46:14,661 --> 01:46:18,874</time>
<en>
If you saw anything tonight you'd like to talk to me about, well, then you can...</en>
<vi>
Còn ai mà thấy bất kỳ điều gì muốn kể cho tôi thì hãy...
</vi></item>
<item><num>
1913
</num><time>01:46:19,040 --> 01:46:20,458</time>
<en>
talk to me outside.</en>
<vi>
trình báo ở bên ngoài.
</vi></item>
<item><num>
1914
</num><time>01:46:20,625 --> 01:46:22,502</time>
<en>
I don't want you in here. Okay?</en>
<vi>
Tôi không muốn mọi người đứng đây, được chứ?
</vi></item>
<item><num>
1915
</num><time>01:46:25,171 --> 01:46:26,965</time>
<en>
Please. Stand back. Please.</en>
<vi>
Xin hãy lùi lại. Làm ơn.
</vi></item>
<item><num>
1916
</num><time>01:46:27,132 --> 01:46:29,092</time><en>
My God.</en>
<vi>
Chúa ơi.
</vi></item>
<item><num>
1917
</num><time>01:46:31,094 --> 01:46:32,094</time><en>
All right, folks.</en>
<vi>
Được rồi bà con.
</vi></item>
<item><num>
1918
</num><time>01:46:32,220 --> 01:46:35,056</time><en>
Make some room, huh?
Make some room back there!</en>
<vi>
Đứng xa ra? Hãy đứng xa ra!
</vi></item>
<item><num>
1919
</num><time>01:46:35,307 --> 01:46:37,517</time><en>
If you have no business, clear out!</en>
<vi>
Nếu không có phận sự, mời đi khỏi đây!
</vi></item>
<item><num>
1920
</num><time>01:46:51,406 --> 01:46:52,126</time><en>
Sir.</en>
<vi>
Thưa ngài.
</vi></item>
<item><num>
1921
</num><time>01:46:52,240 --> 01:46:54,200</time><en>
What are you doing? Sir!</en>
<vi>
Ngài đang làm gì vậy? Thưa ngài!
</vi></item>
<item><num>
1922
</num><time>01:46:55,535 --> 01:46:56,535</time><en>
Sir, I'm asking you...</en>
<vi>
Thưa ngàu, tôi đang yêu cầu ngài...
</vi></item>
<item><num>
1923
</num><time>01:46:56,536 --> 01:46:57,579</time><en>
Get off me!</en>
<vi>
Bỏ tôi ra!
</vi></item>
<item><num>
1924
</num><time>01:46:58,580 --> 01:47:00,040</time><en>
I'm fine.</en>
<vi>
Tôi ổn.
</vi></item>
<item><num>
1925
</num><time>01:47:02,000 --> 01:47:03,418</time>
<en>
I'm fine.</en>
<vi>
Tôi ổn.
</vi></item>
<item><num>
1926
</num><time>01:47:04,836 --> 01:47:06,129</time>
<en>
You knew her, eh?</en>
<vi>
Ngài biết cô ấy sao?
</vi></item>
<item><num>
1927
</num><time>01:47:13,303 --> 01:47:15,722</time>
<en>
Not really. No.</en>
<vi>
Không hẳn. Tôi không quen.
</vi></item>
<item><num>
1928
</num><time>01:47:17,140 --> 01:47:19,060</time>
<en>
I gotta ask you to step back, sir.</en>
<vi>
Tôi sẽ phải yêu cầu ngài lùi lại, thưa ngài.
</vi></item>
<item><num>
1929
</num><time>01:47:22,687 --> 01:47:24,397</time><en>
So, what happened?</en>
<vi>
Vậy chuyện gì đã xảy ra?
</vi></item>
<item><num>
1930
</num><time>01:47:25,231 --> 01:47:26,942</time><en>
She ran out in the road.</en>
<vi>
Cô ấy lao ra đường.
</vi></item>
<item><num>
1931
</num><time>01:47:27,525 --> 01:47:30,737</time>
<en>
- Son of a bitch didn't even stop his car.
- Hey.</en>
<vi>
- Thằng khốn ấy không chịu dừng xe lại.
- Này.
</vi></item>
<item><num>
1932
</num><time>01:47:30,904 --> 01:47:32,822</time><en>
I saw it. It was a yellow car.</en>
<vi>
Tôi đã thấy nó. Đó là chiếc xe màu vàng.
</vi></item>
<item><num>
1933
</num><time>01:47:33,281 --> 01:47:34,407</time><en>
A big yellow car.</en>
<vi>
01 chiếc rất to.
</vi></item>
<item><num>
1934
</num><time>01:47:34,574 --> 01:47:35,814</time><en>
Damn thing came out of nowhere.</en>
<vi>
Thứ chết tiệt đó đến từ đâu không biết.
</vi></item>
<item><num>
1935
</num><time>01:47:35,909 --> 01:47:37,410</time>
<en>
Yeah. Yeah, a big yellow...</en>

<vi>
Phải con xe to màu vàng...
</vi></item>
<item><num>
1936
</num><time>01:47:37,577 --> 01:47:39,621</time>
<en>
Duesy. Custom job.</en>

<vi>
Hiệu Duesy, Được độ lại.
</vi></item>
<item><num>
1937
</num><time>01:47:40,497 --> 01:47:43,416</time>
<en>
You don't have to tell me what kind of car it was.</en>
<vi>
Mọi người không cần nói với tôi đó là loại xe nào.
</vi></item>
<item><num>
1938
</num><time>01:47:44,000 --> 01:47:46,169</time><en>
I know what kind of car it was.</en>
<vi>
Tôi biết chiếc xe đó.
</vi></item>
<item><num>
1939
</num><time>01:47:47,087 --> 01:47:47,754</time><en>
Wilson.</en>
<vi>
Wilson.
</vi></item>
<item><num>
1940
</num><time>01:47:47,921 --> 01:47:50,441</time><en>
- Just pull yourself together!
- I know what kind of car it was!</en>
<vi>
- Hãy bình tĩnh lại!
- Tôi biết chiếc xe đó hiệu gì!
</vi></item>
<item><num>
1941
</num><time>01:47:50,507 --> 01:47:51,925</time>
<en>
He's upset! Everybody out!</en>
<vi>
Anh ấy đang buồn! Mọi người ra hết đi!
</vi></item>
<item><num>
1942
</num><time>01:47:52,092 --> 01:47:54,177</time><en>
Can't you see the man needs peace and quiet?</en>
<vi>
Không thấy 01 người đang cần yên tĩnh sao?
</vi></item>
<item><num>
1943
</num><time>01:47:54,344 --> 01:47:56,888</time><en>
Wilson! I just got here from New York.</en>
<vi>
Wilson! Tôi vừa từ NY quay về.
</vi></item>
<item><num>
1944
</num><time>01:47:57,847 --> 01:47:59,265</time><en>
No! Hey! Wilson!</en>
<vi>
Đừng! Này ! Wilson!
</vi></item>
<item><num>
1945
</num><time>01:47:59,432 --> 01:48:01,810</time><en>
I was bringing you the coupé.</en>
<vi>
Tôi hứa sẽ mang lại cho anh chiếc 02 cửa mà.
</vi></item>
<item><num>
1946
</num><time>01:48:01,977 --> 01:48:03,436</time><en>
Sit down! Sit down.</en>
<vi>
Ngồi xuống! Ngồi xuống đi.
</vi></item>
<item><num>
1947
</num><time>01:48:03,603 --> 01:48:05,355</time><en>
Get him a drink. Get him a drink.</en>
<vi>
Cho anh ấy ly rượu.
</vi></item>
<item><num>
1948
</num><time>01:48:05,522 --> 01:48:06,815</time><en>
That yellow car wasn't mine!</en>
<vi>
Cái xe màu vàng đó không phải của tôi!
</vi></item>
<item><num>
1949
</num><time>01:48:06,982 --> 01:48:08,400</time><en>
You hear? I haven't...</en>
<vi>
Cậu nghe thấy chưa? Tôi...
</vi></item>
<item><num>
1950
</num><time>01:48:08,566 --> 01:48:10,694</time><en>
- seen it all afternoon.
- Hey!</en>
<vi>
- thấy nó cả chiều nay.
- Này!
</vi></item>
<item><num>
1951
</num><time>01:48:11,695 --> 01:48:12,696</time><en>
What color's your car?</en>
<vi>
Xe của anh màu gì?
</vi></item>
<item><num>
1952
</num><time>01:48:13,822 --> 01:48:14,948</time><en>
It's blue.</en>
<vi>
Xanh dương.
</vi></item>
<item><num>
1953
</num><time>01:48:15,115 --> 01:48:16,658</time><en>
Coupé.</en>
<vi>
02 cửa.
</vi></item>
<item><num>
1954
</num><time>01:48:16,825 --> 01:48:18,201</time><en>
We just got here from New York.</en>
<vi>
Chúng tôi vừa từ NY về đây.
</vi></item>
<item><num>
1955
</num><time>01:48:18,368 --> 01:48:19,494</time><en>
They just stopped!</en>
<vi>
Họ mới dừng xe!
</vi></item>
<item><num>
1956
</num><time>01:48:26,668 --> 01:48:27,794</time><en>
Okay.</en>
<vi>
Được rồi.
</vi></item>
<item><num>
1957
</num><time>01:48:29,129 --> 01:48:30,380</time><en>
Blue.</en>
<vi>
Xanh dương.
</vi></item>
<item><num>
1958
</num><time>01:48:33,633 --> 01:48:34,843</time><en>
Right.</en>
<vi>
Ổn rồi.
</vi></item>
<item><num>
1959
</num><time>01:48:35,010 --> 01:48:36,136</time><en>
Here.</en>
<vi>
Đây.
</vi></item>
<item><num>
1960
</num><time>01:48:37,137 --> 01:48:38,555</time><en>
Leave us alone.</en>
<vi>
Để 02 chúng tôi lại với nhau.
</vi></item>
<item><num>
1961
</num><time>01:48:39,889 --> 01:48:40,889</time><en>
Wilson.</en>
<vi>
Wilson.
</vi></item>
<item><num>
1962
</num><time>01:48:45,145 --> 01:48:46,730</time><en>
Who owns the yellow car?</en>
<vi>
Chiếc màu vàng là của ai?
</vi></item>
<item><num>
1963
</num><time>01:48:51,026 --> 01:48:52,861</time><en>
A fella named Gatsby.</en>
<vi>
01 gã tên là Gatsby.
</vi></item>
<item><num>
1964
</num><time>01:48:53,236 --> 01:48:54,738</time><en>
Jay Gatsby.</en>
<vi>
Jay Gatsby.
</vi></item>
<item><num>
1965
</num><time>01:48:56,156 --> 01:48:57,699</time><en>
He's a crook, George.</en>
<vi>
Hắn là tay lừa đảo, George à.
</vi></item>
<item><num>
1966
</num><time>01:48:58,199 --> 01:49:01,244</time><en>
Yes. Throws those parties the papers are always talking about.</en>
<vi>
Đúng thế. Tổ chức những bữa tiệc mà báo chí vừa nhắc tới đấy.
</vi></item>
<item><num>
1967
</num><time>01:49:07,834 --> 01:49:11,629</time><en>
Maybe he was the one that was fooling around with Myrtle.</en>
<vi>
Có lẽ hắn là kẻ đã tòm tem với Myrtle.
</vi></item>
<item><num>
1968
</num><time>01:49:12,213 --> 01:49:12,922</time><en>
Maybe...</en>
<vi>
Có lẽ...
</vi></item>
<item><num>
1969
</num><time>01:49:13,089 --> 01:49:14,799</time><en>
that's why he killed her.</en>
<vi>
đó là lí do hắn giết cô ấy.
</vi></item>
<item><num>
1970
</num><time>01:49:14,966 --> 01:49:17,427</time><en>
Yeah, maybe.</en>
<vi>
Phải, có lẽ vậy.
</vi></item>
<item><num>
1971
</num><time>01:49:18,678 --> 01:49:19,721</time><en>
Guy like that, who knows?</en>
<vi>
Người như hắn ai biết được.
</vi></item>
<item><num>
1972
</num><time>01:49:22,974 --> 01:49:26,019</time><en>
He didn't have to kill her.</en>
<vi>
Hắn đâu cần phải giết cô ấy.
</vi></item>
<item><num>
1973
</num><time>01:49:35,904 --> 01:49:37,197</time>
<en>
Gatsby.</en>
<vi>
Gatsby.
</vi></item>
<item><num>
1974
</num><time>01:49:38,990 --> 01:49:42,035</time>
<en>
Something ought to be done about a fella like that.</en>
<vi>
Phải trừng trị 01 kẻ như thế.
</vi></item>
<item><num>
1975
</num><time>01:49:44,913 --> 01:49:46,247</time>
<en><i>He'll pay.</i></en>
<vi>
Hắn sẽ phải trả giá.
</vi></item>
<item><num>
1976
</num><time>01:49:47,290 --> 01:49:49,042</time>
<en><i>Oh, he'll pay.</i></en>
<vi>
Đúng hắn sẽ phải trả giá.
</vi></item>
<item><num>
1977
</num><time>01:49:55,673 --> 01:49:57,092</time>
<en>
Coward.</en>
<vi>
Thằng hèn.
</vi></item>
<item><num>
1978
</num><time>01:49:58,426 --> 01:50:00,470</time>
<en>
He didn't even stop his car.</en>
<vi>
Hắn thậm chí còn không dừng xe.
</vi></item>
<item><num>
1979
</num><time>01:50:02,722 --> 01:50:04,432</time><en>
You gonna defend him now?</en>
<vi>
Giờ chú còn muốn bao che cho hắn không?
</vi></item>
<item><num>
1980
</num><time>01:50:05,308 --> 01:50:06,726</time>
<en>
Huh?</en>
<vi>
Hả?
</vi></item>
<item><num>
1981
</num><time>01:50:24,619 --> 01:50:26,287</time>
<en>
I'll telephone for a taxi, Nick.</en>
<vi>
Tôi sẽ gọi taxi cho chú, Nick.
</vi></item>
<item><num>
1982
</num><time>01:50:26,454 --> 01:50:28,498</time><en>
Why don't you come inside and have some supper...</en>
<vi>
Sao chú không vào nhà và ăn chút gì đó...
</vi></item>
<item><num>
1983
</num><time>01:50:28,665 --> 01:50:29,385</time>
<en>while you wait?</en>
<vi>
trong khi chờ?
</vi></item>
<item><num>
1984
</num><time>01:50:29,541 --> 01:50:31,459</time><en>
No, thanks. I'll wait outside.</en>
<vi>
Không cần, cảm ơn. Em sẽ đợi ở  bên ngoài.
</vi></item>
<item><num>
1985
</num><time>01:50:33,670 --> 01:50:34,670</time><en>
What is the matter...</en>
<vi>
Có chuyện gì...
</vi></item>
<item><num>
1986
</num><time>01:50:34,712 --> 01:50:35,797</time><en>
with you?</en>
<vi>
với chú thế?
</vi></item>
<item><num>
1987
</num><time>01:50:40,802 --> 01:50:41,845</time><en>
Won't you come in, Nick?</en>
<vi>
Cậu không vào nhà sao,Nick?
</vi></item>
<item><num>
1988
</num><time>01:50:42,011 --> 01:50:43,012</time><en>
No, thanks.</en>
<vi>
Không, cảm ơn.
</vi></item>
<item><num>
1989
</num><time>01:50:43,179 --> 01:50:44,179</time>
<en>
It's only half past 9.</en>
<vi>
Mới có 9h30
</vi></item>
<item><num>
1990
</num><time>01:50:44,222 --> 01:50:45,222</time><en>
No, I've had enough.</en>
<vi>
Không, tôi chịu đựng đủ rồi.
</vi></item>
<item><num>
1991
</num><time>01:50:45,807 --> 01:50:46,933</time><en>
Of everyone.</en>
<vi>
Tất cả mọi người.
</vi></item>
<item><num>
1992
</num><time>01:51:03,032 --> 01:51:04,701</time><en>
Hello, old sport.</en>
<vi>
Chào, bằng hữu.
</vi></item>
<item><num>
1993
</num><time>01:51:13,418 --> 01:51:14,836</time><en>
What are you doing?</en>
<vi>
Anh đang làm gì vậy?
</vi></item>
<item><num>
1994
</num><time>01:51:16,462 --> 01:51:17,922</time>
<en>
Just sitting here.</en>
<vi>
Ngồi đây thôi.
</vi></item>
<item><num>
1995
</num><time>01:51:18,089 --> 01:51:19,549</time><en>
Yes, I see that.</en>
<vi>
Phải, tôi thấy rồi.
</vi></item>
<item><num>
1996
</num><time>01:51:19,716 --> 01:51:21,509</time><en>
You see any trouble out on the road?</en>
<vi>
Cậu thấy tai nạn nào trên đường không?
</vi></item>
<item><num>
1997
</num><time>01:51:21,676 --> 01:51:22,427</time><en>
That woman...</en>
<vi>
Người phụ nữ đó...
</vi></item>
<item><num>
1998
</num><time>01:51:22,594 --> 01:51:24,679</time><en>
- you ran down is dead, Jay.
- I thought so.</en>
<vi>
- đã bị anh đụng chết, Jay.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
</vi></item>
<item><num>
1999
</num><time>01:51:24,929 --> 01:51:25,929</time><en>
I...</en>
<vi>
Tôi...
</vi></item>
<item><num>
2000
</num><time>01:51:26,014 --> 01:51:27,254</time><en>
I told Daisy that I thought so.</en>
<vi>
Tôi bảo Daisy có lẽ là chết rồi.
</vi></item>
<item><num>
2001
</num><time>01:51:27,390 --> 01:51:29,350</time><en>
Daisy? Do you hear yourself?</en>
<vi>
Daisy? Anh nghe thấy mình nói gì chứ?
</vi></item>
<item><num>
2002
</num><time>01:51:29,517 --> 01:51:30,517</time><en>
How could you?</en>
<vi>
Sao anh có thể?
</vi></item>
<item><num>
2003
</num><time>01:51:30,643 --> 01:51:31,643</time><en>
How could you do that?</en>
<vi>
Sao anh có thể làm thế?
</vi></item>
<item><num>
2004
</num><time>01:51:31,728 --> 01:51:32,729</time><en>
Keep your voice down.</en>
<vi>
Cậu nói bé thôi.
</vi></item>
<item><num>
2005
</num><time>01:51:32,896 --> 01:51:33,896</time><en>
You're nothing...</en>
<vi>
Anh chẳng...
</vi></item>
<item><num>
2006
</num><time>01:51:33,980 --> 01:51:36,149</time>
<en>
- but a goddamn coward!
- Keep your voice down!</en>
<vi>
- khác gì 01 thằng hèn!
- Cậu nói bé thôi!
</vi></item>
<item><num>
2007
</num><time>01:51:36,316 --> 01:51:38,651</time>
<en>
Please. There was no point in stop...</en>
<vi>
Xin cậu đấy. Dừng xe cũng chẳng ích gì...
</vi></item>
<item><num>
2008
</num><time>01:51:38,818 --> 01:51:42,071</time>
<en>
No point? No point? What about that woman?</en>
<vi>
Chẳng ích gì à? Còn người phụ nữ đó?
</vi></item>
<item><num>
2009
</num><time>01:51:42,238 --> 01:51:44,616</time>
<en>
No point. She was killed instantly.</en>
<vi>
Chẳng ích gì đâu. Cô ta chết ngay tức khắc.
</vi></item>
<item><num>
2010
</num><time>01:51:44,782 --> 01:51:46,662</time>
<en>
Yes, it ripped her open!
I was there! I saw her!</en>
<vi>
Đúng, cứa rách người cô ấy!
Tôi đã ở đó! Tôi đã thấy!
</vi></item>
<item><num>
2011
</num><time>01:51:46,784 --> 01:51:49,829</time><en>
I understand! I understand!
It was my fault.</en>
<vi>
Tôi biết! Tôi biết!
Đó là lỗi của tôi.
</vi></item>
<item><num>
2012
</num><time>01:51:49,996 --> 01:51:51,247</time><en>
It was my fault. This woman...</en>
<vi>
Là lỗi của tôi. Người phụ nữ đó...
</vi></item>
<item><num>
2013
</num><time>01:51:51,414 --> 01:51:55,210</time><en>
she rushed out at us as if she was trying to speak to us.</en>
<vi>
cô ta tự dưng xông đến như thể muốn nói chuyện với chúng tôi.
</vi></item>
<item><num>
2014
</num><time>01:51:55,376 --> 01:51:58,922</time>
<en>
It all happened so quickly.
She tried... I tried...</en>
<vi>
Nó xảy đến quá nhanh.
Cô ấy đã cố...tôi đã cố...
</vi></item>
<item><num>
2015
</num><time>01:51:59,088 --> 01:52:00,248</time>
<en>
- to turn in time...
- "She"?</en>
<vi>
- dừng xe lại...
- "Cô ấy"?
</vi></item>
<item><num>
2016
</num><time>01:52:00,298 --> 01:52:01,507</time>
<en>
But...</en>
<vi>
Nhưng...
</vi></item>
<item><num>
2017
</num><time>01:52:18,483 --> 01:52:19,692</time>
<en>
It was Daisy.</en>
<vi>
Đó là Daisy.
</vi></item>
<item><num>
2018
</num><time>01:52:25,114 --> 01:52:26,699</time><en>
Well, I...</en>
<vi>
Tôi...
</vi></item>
<item><num>
2019
</num><time>01:52:29,244 --> 01:52:33,539</time><en>
You see, after we left New York, she was very nervous.</en>
<vi>
Sau khi chúng tôi rời NY, cô ấy đã rất căng thẳng.
</vi></item>
<item><num>
2020
</num><time>01:52:33,706 --> 01:52:37,001</time><en>
She thought that driving would steady her.</en>
<vi>
Cô ấy nghĩ lái xe sẽ giúp mình trấn an lại.
</vi></item>
<item><num>
2021
</num><time>01:52:38,503 --> 01:52:41,130</time>
<en>
But this woman, she rushed...</en>
<vi>
Nhưng người phụ nữ đó, cô ta nhào ra...
</vi></item>
<item><num>
2022
</num><time>01:52:41,297 --> 01:52:42,507</time>
<en><i>out at us.</i></en>
<vi>
trước mũi xe.
</vi></item>
<item><num>
2023
</num><time>01:52:44,801 --> 01:52:45,882</time>
<en>
It all happened so quickly.</en>
<vi>
Mọi việc xảy ra quá nhanh.
</vi></item>
<item><num>
2024
</num><time>01:52:47,679 --> 01:52:48,679</time>
<en>
It wasn't her fault...</en>
<vi>
Đó không phải là lỗi của cô ấy...
</vi></item>
<item><num>
2025
</num><time>01:52:48,805 --> 01:52:49,847</time>
<en><i>do you see?</i></en>
<vi>
cậu hiểu chứ?
</vi></item>
<item><num>
2026
</num><time>01:53:11,411 --> 01:53:14,372</time>
<en>
No one must know that Daisy was driving.</en>
<vi>
Không ai được biết là Daisy cầm lái.
</vi></item>
<item><num>
2027
</num><time>01:53:15,707 --> 01:53:16,708</time>
<en>
Promise me.</en>
<vi>
Hứa với tôi đi.
</vi></item>
<item><num>
2028
</num><time>01:53:18,376 --> 01:53:21,671</time><en>
Jay, you should go home and get some rest.</en>
<vi>
Jay, anh cần về nhà và nghỉ ngơi đi.
</vi></item>
<item><num>
2029
</num><time>01:53:21,838 --> 01:53:24,882</time><en>
I'm going to wait here.
I'm going to wait here all night...</en>
<vi>
Tôi sẽ đợi ở đây cả đêm...
</vi></item>
<item><num>
2030
</num><time>01:53:25,049 --> 01:53:26,289</time><en>
- if necessary.
- No, no, no.</en>
<vi>
- nếu cần thiết.
- Không không.
</vi></item>
<item><num>
2031
</num><time>01:53:26,384 --> 01:53:27,802</time><en>
- That's not a good idea.
- If he tries...</en>
<vi>
- Đó không phải là ý hay.
- Nếu hắn làm phiền...
</vi></item>
<item><num>
2032
</num><time>01:53:27,969 --> 01:53:30,430</time><en>
to bother her about that unpleasantness this afternoon...</en>
<vi>
cô ấy vì chuyện cãi nhau chiều nay...
</vi></item>
<item><num>
2033
</num><time>01:53:30,596 --> 01:53:31,717</time><en>
If he tries to bother her...</en>
<vi>
Nếu hắn làm phiền cô ấy...
</vi></item>
<item><num>
2034
</num><time>01:53:32,223 --> 01:53:34,684</time><en>
If he tries any brutality on her whatsoever...</en>
<vi>
Nếu hắn có hành vi bạo lực nào hay gì đi nữa...
</vi></item>
<item><num>
2035
</num><time>01:53:34,851 --> 01:53:37,020</time>
<en>
Tom won't touch her.
He's not even thinking about her.</en>
<vi>
Tom sẽ không động vào cô ấy.
Anh ấy thậm chí còn không nghĩ về cô ấy.
</vi></item>
<item><num>
2036
</num><time>01:53:37,186 --> 01:53:38,980</time>
<en>
I don't trust him.</en>
<vi>

</vi></item>
<item><num>
2037
</num><time>01:53:39,147 --> 01:53:41,816</time><en>
- I don't trust him.
- All right.</en>
<vi>
- Tôi không tin hắn.
- Được rồi.
</vi></item>
<item><num>
2038
</num><time>01:53:42,275 --> 01:53:43,275</time><en>
All right.</en>
<vi>
Được rồi.
</vi></item>
<item><num>
2039
</num><time>01:53:46,487 --> 01:53:47,864</time><en>
You wait here.</en>
<vi>
Anh đợi ở đây.
</vi></item>
<item><num>
2040
</num><time>01:53:49,365 --> 01:53:50,783</time>
<en>
I'll see if there's any commotion.</en>
<vi>
Tôi sẽ đi xem có cãi nhau không.
</vi></item>
<item><num>
2041
</num><time>01:53:52,327 --> 01:53:53,453</time><en>
Would you?</en>
<vi>
Cậu sẽ làm chứ?
</vi></item>
<item><num>
2042
</num><time>01:53:58,291 --> 01:54:00,043</time><en>
Thank you, old sport.</en>
<vi>
Cảm ơn cậu, bằng hữu.
</vi></item>
<item><num>
2043
</num><time>01:54:06,507 --> 01:54:09,052</time>
<en>
Listen, she was in the wrong, running out on the road.</en>
<vi>
Nghe này, là cô ấy sai vì đã lao ra đường.
</vi></item>
<item><num>
2044
</num><time>01:54:09,844 --> 01:54:11,220</time><en>
Sweetheart, you have...</en>
<vi>
Em yêu, em không cần...
</vi></item>
<item><num>
2045
</num><time>01:54:11,387 --> 01:54:12,764</time><en>
nothing to worry about.</en>
<vi>
lo lắng gì cả.
</vi></item>
<item><num>
2046
</num><time>01:54:12,930 --> 01:54:15,183</time><en>
Let me take care of things.</en>
<vi>
Hãy để anh xử lý.
</vi></item>
<item><num>
2047
</num><time>01:54:15,350 --> 01:54:16,851</time><en>
Take care of you.</en>
<vi>
Để anh chăm sóc em.
</vi></item>
<item><num>
2048
</num><time>01:54:17,101 --> 01:54:18,644</time><en>
I'll make some calls.</en>
<vi>
Anh sẽ điện vài cuộc.
</vi></item>
<item><num>
2049
</num><time>01:54:18,811 --> 01:54:20,646</time><en>
We'll go away.</en>
<vi>
Chúng ta sẽ rời khỏi đây.
</vi></item>
<item><num>
2050
</num><time>01:54:21,356 --> 01:54:23,691</time><en>
Just go away, get out of town.</en>
<vi>
Rời khỏi thành phố.
</vi></item>
<item><num>
2051
</num><time>01:54:24,317 --> 01:54:25,985</time><en>
Get some rest. Don't worry.</en>
<vi>
Nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng lo lắng.
</vi></item>
<item><num>
2052
</num><time>01:54:26,861 --> 01:54:28,905</time><en>
It'll be all right.</en>
<vi>
Sẽ ổn cả thôi.
</vi></item>
<item><num>
2053
</num><time>01:54:31,074 --> 01:54:32,408</time><en>
Hey.</en>
<vi>
Này.
</vi></item>
<item><num>
2054
</num><time>01:55:00,061 --> 01:55:03,189</time><en>
Oh. Hello, old sport.</en>
<vi>
Ồ, chào bằng hữu.
</vi></item>
<item><num>
2055
</num><time>01:55:03,439 --> 01:55:04,440</time><en>
Jay.</en>
<vi>
Jay.
</vi></item>
<item><num>
2056
</num><time>01:55:05,233 --> 01:55:06,818</time><en>
- Everything all right?
- Yes.</en>
<vi>
- Mọi chuyện ổn chứ?
- Phải.
</vi></item>
<item><num>
2057
</num><time>01:55:07,568 --> 01:55:09,237</time><en>
Everything's just fine.</en>
<vi>
Tất cả đều ổn.
</vi></item>
<item><num>
2058
</num><time>01:55:09,737 --> 01:55:12,990</time><en>
Around 4:00, she came to the window.</en>
<vi>
Tầm 4h, cô ấy ra gần cửa sổ.
</vi></item>
<item><num>
2059
</num><time>01:55:13,825 --> 01:55:15,493</time><en>
She stood there, then...</en>
<vi>
Đứng ở đó và...
</vi></item>
<item><num>
2060
</num><time>01:55:16,828 --> 01:55:18,996</time><en>
Then she turned out the light, so...</en>
<vi>
Rồi cô ấy tắt đèn, thế nhưng...
</vi></item>
<item><num>
2061
</num><time>01:55:19,664 --> 01:55:20,873</time><en>
Well...</en>
<vi>
Chà...
</vi></item>
<item><num>
2062
</num><time>01:55:22,208 --> 01:55:24,252</time><en>
Give me a hand, will you, old sport?</en>
<vi>
Giúp tôi 01 tay nhé, bằng hữu?
</vi></item>
<item><num>
2063
</num><time>01:55:24,961 --> 01:55:28,423</time>
<en><i>I should have told him what I had just seen, but...</i></en>
<vi>
Tôi nên nói với anh ấy những gì vừa chứng kiến, nhưng...
</vi></item>
<item><num>
2064
</num><time>01:55:29,382 --> 01:55:30,758</time>
<en><i>all I could manage was:</i></en>
<vi>
tôi chỉ có thể nói:
</vi></item>
<item><num>
2065
</num><time>01:55:32,135 --> 01:55:34,095</time><en>
You know, Jay, with everything that's happened...</en>
<vi>
Jay, sau tất cả những chuyện đã xảy ra...
</vi></item>
<item><num>
2066
</num><time>01:55:34,262 --> 01:55:35,847</time><en>
you ought to go away.</en>
<vi>
anh nên lánh đi nơi khác.
</vi></item>
<item><num>
2067
</num><time>01:55:36,013 --> 01:55:37,432</time><en>
Tonight. They'll trace your car.</en>
<vi>
Đêm nay. Họ sẽ truy theo dấu xe của anh đấy.
</vi></item>
<item><num>
2068
</num><time>01:55:37,598 --> 01:55:39,517</time><en>
Go away? No, I can't leave now.</en>
<vi>
Lánh à? Không tôi chưa đi được.
</vi></item>
<item><num>
2069
</num><time>01:55:39,684 --> 01:55:40,685</time><en>
Not tonight.</en>
<vi>
Không phải đêm nay.
</vi></item>
<item><num>
2070
</num><time>01:55:40,852 --> 01:55:42,937</time><en>
Jay, do you understand that a woman has been killed?</en>
<vi>
Jay, anh có hiểu là người phụ nữ đó đã bị giết không?
</vi></item>
<item><num>
2071
</num><time>01:55:43,104 --> 01:55:44,772</time><en>
Daisy's going to call in the morning.</en>
<vi>
Sáng mai Daisy sẽ gọi cho tôi.
</vi></item>
<item><num>
2072
</num><time>01:55:45,273 --> 01:55:48,109</time>
<en>
Then we'll make plans to go away together.</en>
<vi>
Sau đó cả 2 sẽ lập kế hoạch trốn đi cùng nhau.
</vi></item>
<item><num>
2073
</num><time>01:55:50,153 --> 01:55:51,446</time>
<en>
- Yeah.
- Daisy, she...</en>
<vi>
- À.
- Daisy, cô ấy...
</vi></item>
<item><num>
2074
</num><time>01:55:51,612 --> 01:55:53,865</time><en>
She just needs time to think things through. Herzog...</en>
<vi>
Cô ấy cần thời gian để suy nghĩ thông suốt. Herzog...
</vi></item>
<item><num>
2075
</num><time>01:55:54,031 --> 01:55:55,867</time><en>
we're talking. Thank you.</en>
<vi>
chúng tôi đang nói chuyện. Cảm ơn.
</vi></item>
<item><num>
2076
</num><time>01:56:00,037 --> 01:56:01,956</time><en>
She just needs time to think.</en>
<vi>
Cô ấy cần có thời gian để suy nghĩ.
</vi></item>
<item><num>
2077
</num><time>01:56:02,123 --> 01:56:04,584</time><en>
No, Jay. With Daisy...</en>
<vi>
Không, jay. Với Daisy...
</vi></item>
<item><num>
2078
</num><time>01:56:04,876 --> 01:56:09,714</time>
<en>
She just needs time to think. She's going to call in the morning.</en>
<vi>
Cô ấy cần có thời gian để suy nghĩ. Sáng mai cô ấy sẽ gọi.
</vi></item>
<item><num>
2079
</num><time>01:56:17,972 --> 01:56:18,972</time>
<en>
Wait up with me.</en>
<vi>
Hãy đợi cùng tôi.
</vi></item>
<item><num>
2080
</num><time>01:56:24,103 --> 01:56:25,146</time>
<en>
The sun's almost up.</en>
<vi>
Trời sắp sáng rồi.
</vi></item>
<item><num>
2081
</num><time>01:56:29,650 --> 01:56:32,904</time>
<en><i>That was the night he finally told me the truth.</i></en>
<vi>
Cuối cùng anh ấy đã nói ra sự thật vào đêm đó.
</vi></item>
<item><num>
2082
</num><time>01:56:33,070 --> 01:56:34,322</time>
<en><i>All of it.</i></en>
<vi>
Tất cả.
</vi></item>
<item><num>
2083
</num><time>01:56:37,325 --> 01:56:39,911</time><en>
You know, I've thought for a while...</en>
<vi>
Cậu biết không, tôi đã ngẫm rất lâu rồi...
</vi></item>
<item><num>
2084
</num><time>01:56:40,077 --> 01:56:44,874</time><en>
I had a lot of things, but the truth is I'm empty.</en>
<vi>
Tôi có rất nhiều thứ, nhưng thật sự tôi cảm thấy rỗng tuyếch.
</vi></item>
<item><num>
2085
</num><time>01:56:45,041 --> 01:56:47,960</time><en>
I suppose that's why I make things up about myself.</en>
<vi>
Đó là lí do tôi dựng chuyện về mình.
</vi></item>
<item><num>
2086
</num><time>01:56:48,127 --> 01:56:50,922</time>
<en>
But I've wanted to tell you the whole story for...</en>
<vi>
Nhưng tôi muốn kể cho cậu toàn bộ câu chuyện...
</vi></item>
<item><num>
2087
</num><time>01:56:51,088 --> 01:56:52,507</time>
<en>a very long time.</en>
<vi>
từ cách đây rất lâu.
</vi></item>
<item><num>
2088
</num><time>01:56:53,674 --> 01:56:56,636</time>
<en>
See, I grew up terribly, terribly poor, old sport.</en>
<vi>
Tôi lớn lên trong 01 gia cảnh rất nghèo, bằng hữu ạ.
</vi></item>
<item><num>
2089
</num><time>01:56:56,844 --> 01:57:00,181</time>
<en>
- My folks were...
<i>- He revealed his humble beginnings...</i></en>
<vi>
- Cha mẹ tôi là...
- Anh tiết lộ khởi đầu thấp hèn của mình...
</vi></item>
<item><num>
2090
</num><time>01:57:00,348 --> 01:57:03,559</time>
<en><i>his transformative voyage with Dan Cody...</i></en>
<vi>
chuyến đi đổi đời cùng Dan Cody...
</vi></item>
<item><num>
2091
</num><time>01:57:03,726 --> 01:57:06,354</time>
<en><i>the war, Oxford...</i></en>
<vi>
cuộc chiến, Oxford...
</vi></item>
<item><num>
2092
</num><time>01:57:06,521 --> 01:57:09,815</time>
<en><i>and how he joined Wolfshiem in the business.</i></en>
<vi>
và cái cách mà anh tham gia làm ăn với Wolfshiem.
</vi></item>
<item><num>
2093
</num><time>01:57:11,234 --> 01:57:12,693</time>
<en><i>It was also that night...</i></en>
<vi>
Đó cũng là đêm...
</vi></item>
<item><num>
2094
</num><time>01:57:12,860 --> 01:57:16,948</time>
<en><i>that I became aware of Gatsby's
extraordinary gift for hope.</i></en>
<vi>
tôi nhận ra rằng Gatsby có niềm hi vọng mãnh liệt trời phú.
</vi></item>
<item><num>
2095
</num><time>01:57:17,114 --> 01:57:20,159</time><en>
I can't describe how surprised I was to find out that I loved her.</en>
<vi>
Không thể diễn tả tôi đã ngạc nhiên nhường nào khi biết mình yêu cô ấy.
</vi></item>
<item><num>
2096
</num><time>01:57:20,326 --> 01:57:21,452</time><en>
And that she loved me too.</en>
<vi>
và cô ấy cũng yêu tôi.
</vi></item>
<item><num>
2097
</num><time>01:57:21,619 --> 01:57:24,580</time>
<en><i>A gift that I have never found in any other person.</i></en>
<vi>
Khả năng trời phú tôi chưa từng thấy ở 01 ai khác.
</vi></item>
<item><num>
2098
</num><time>01:57:24,747 --> 01:57:27,333</time>
<en>
I never realized how extraordinary...</en>
<vi>
Tôi chưa từng nhận ra rằng...
</vi></item>
<item><num>
2099
</num><time>01:57:27,500 --> 01:57:29,418</time>
<en>
a nice girl could be.</en>
<vi>
con gái lại đẹp lạ thường như vậy.
</vi></item>
<item><num>
2100
</num><time>01:57:29,585 --> 01:57:33,130</time>
<en><i>And which it is not likely I shall ever find again.</i></en>
<vi>
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm thấy được.
</vi></item>
<item><num>
2101
</num><time>01:57:33,297 --> 01:57:35,174</time>
<en>
I thought out my life with Daisy in it...</en>
<vi>
Tôi mường tượng ra cuộc sống của tôi có Daisy...
</vi></item>
<item><num>
2102
</num><time>01:57:35,341 --> 01:57:38,861</time><en>
trying to figure out how we could marry and struggle along on so many dollars a month.</en>
<vi>
cố gắng tìm xem chúng tôi sẽ cưới xin ra sao và vật lộn với đống tiền mỗi tháng.
</vi></item>
<item><num>
2103
</num><time>01:57:40,721 --> 01:57:42,473</time>
<en>
What was in the letter?</en>
<vi>
Trong thư viết gì vậy?
</vi></item>
<item><num>
2104
</num><time>01:57:45,059 --> 01:57:49,647</time><en>
The reason why after the war I hadn't been able to return.</en>
<vi>
Lí do tại sao sau chiến tranh tôi không thể trở về.
</vi></item>
<item><num>
2105
</num><time>01:57:50,314 --> 01:57:54,569</time><en>
I asked her to wait until I made something of myself, but she was...</en>
<vi>
Tôi yêu cầu cô ấy đợi đến khi tôi gây dựng sự nghiệp, nhưng cô ấy...
</vi></item>
<item><num>
2106
</num><time>01:57:56,320 --> 01:57:58,614</time><en>
See, I felt married to her.</en>
<vi>
Tôi cảm thấy như mình đã cưới cô ấy rồi.
</vi></item>
<item><num>
2107
</num><time>01:58:01,534 --> 01:58:02,868</time><en>
That was all.</en>
<vi>
Đó là tất cả.
</vi></item>
<item><num>
2108
</num><time>01:58:03,786 --> 01:58:05,204</time>
<en><i>It was all for her.</i></en>
<vi>
Tất cả là dành cho cô ấy.
</vi></item>
<item><num>
2109
</num><time>01:58:05,663 --> 01:58:07,873</time>
<en><i>The house, the parties.</i></en>
<vi>
Ngôi nhà, những bữa tiệc.
</vi></item>
<item><num>
2110
</num><time>01:58:08,040 --> 01:58:09,208</time>
<en><i>Everything.</i></en>
<vi>
Mọi thứ.
</vi></item>
<item><num>
2111
</num><time>01:58:16,716 --> 01:58:18,634</time>
<en><i>God sees everything.</i></en>
<vi>
Chúa chứng kiến tất cả.
</vi></item>
<item><num>
2112
</num><time>01:58:27,560 --> 01:58:29,520</time>
<en>
Mr. Gatsby, sir, excuse me.</en>
<vi>
Ngài Gatsby, thưa ngài, xin thứ lỗi.
</vi></item>
<item><num>
2113
</num><time>01:58:29,937 --> 01:58:31,480</time>
<en>
Chicago calling, sir.</en>
<vi>
Điện thoại từ Chicago, thưa ngài.
</vi></item>
<item><num>
2114
</num><time>01:58:31,647 --> 01:58:32,898</time>
<en>
Not now.</en>
<vi>
Không phải lúc này.
</vi></item>
<item><num>
2115
</num><time>01:58:33,566 --> 01:58:36,319</time>
<en>
Keep it open for a personal call.</en>
<vi>
Cứ để máy cho người gọi.
</vi></item>
<item><num>
2116
</num><time>01:58:36,902 --> 01:58:39,864</time>
<en>
- A personal call? Of course.
- Excuse me, sir.</en>
<vi>
- Thưa vâng.
- Rất xin lỗi, thưa ngài.
</vi></item>
<item><num>
2117
</num><time>01:58:40,031 --> 01:58:41,574</time><en>
Mr. Gatsby, I'm gonna drain the pool.</en>
<vi>
Ngài Gatsby, tôi sẽ rút nước trong hồ bơi.
</vi></item>
<item><num>
2118
</num><time>01:58:41,741 --> 01:58:43,618</time><en>
Before the leaves start falling in.</en>
<vi>
Trước khi lá bắt đầu rụng vào bể.
</vi></item>
<item><num>
2119
</num><time>01:58:43,784 --> 01:58:45,244</time>
<en>
Not today.</en>
<vi>
Không phải hôm nay.
</vi></item>
<item><num>
2120
</num><time>01:58:47,872 --> 01:58:49,874</time>
<en>
Not today, it's so beautiful.</en>
<vi>
Không phải hôm nay, trời đẹp quá mà.
</vi></item>
<item><num>
2121
</num><time>01:58:51,000 --> 01:58:56,339</time>
<en>
You know, old sport, I haven't used that pool once all summer. Let's take a swim.</en>
<vi>
Cậu biết đấy, bằng hữu, cả hè này tôi chưa hề đụng đến cái hồ bơi. Cùng bơi nhé.
</vi></item>
<item><num>
2122
</num><time>01:58:57,757 --> 01:58:59,634</time><en>
Have the phone brought down to the pool.</en>
<vi>
Mang điện thoại xuống hồ bơi.
</vi></item>
<item><num>
2123
</num><time>01:59:13,606 --> 01:59:15,358</time><en>
I have to go, Jay.</en>
<vi>
Tôi phải đi Jay.
</vi></item>
<item><num>
2124
</num><time>01:59:18,027 --> 01:59:19,445</time><en>
I have to work.</en>
<vi>
Tôi phải đi làm.
</vi></item>
<item><num>
2125
</num><time>01:59:19,945 --> 01:59:21,364</time>
<en>
I understand.</en>
<vi>
Tôi hiểu.
</vi></item>
<item><num>
2126
</num><time>01:59:23,074 --> 01:59:24,325</time>
<en>
Well...</en>
<vi>
Chà...
</vi></item>
<item><num>
2127
</num><time>01:59:24,492 --> 01:59:26,035</time>
<en>
I'll walk you out.</en>
<vi>
Tôi sẽ tiễn cậu về.
</vi></item>
<item><num>
2128
</num><time>01:59:33,709 --> 01:59:36,504</time>
<en>
Well, I'll call you up.</en>
<vi>
Tôi sẽ gọi cho anh.
</vi></item>
<item><num>
2129
</num><time>01:59:36,712 --> 01:59:39,173</time><en>
Please do, old sport. Please do.</en>
<vi>
Nhất định phải gọi đấy bằng hữu.
</vi></item>
<item><num>
2130
</num><time>01:59:42,009 --> 01:59:42,718</time><en>
I suppose...</en>
<vi>
Tôi nghĩ là...
</vi></item>
<item><num>
2131
</num><time>01:59:42,885 --> 01:59:44,679</time><en>
that Daisy will call too.</en>
<vi>
Daisy cũng sẽ gọi.
</vi></item>
<item><num>
2132
</num><time>01:59:48,474 --> 01:59:49,934</time>
<en>
I...</en>
<vi>
Tôi...
</vi></item>
<item><num>
2133
</num><time>01:59:51,018 --> 01:59:52,311</time>
<en>
I suppose.</en>
<vi>
Tôi cũng nghĩ thế.
</vi></item>
<item><num>
2134
</num><time>01:59:53,437 --> 01:59:54,563</time>
<en>
Yes.</en>
<vi>
Phải.
</vi></item>
<item><num>
2135
</num><time>01:59:56,774 --> 01:59:58,693</time><en>
Well, goodbye.</en>
<vi>
Tạm biệt.
</vi></item>
<item><num>
2136
</num><time>02:00:17,545 --> 02:00:18,796</time><en>
Jay!</en>
<vi>
Jay!
</vi></item>
<item><num>
2137
</num><time>02:00:20,965 --> 02:00:22,508</time><en>
They're a rotten crowd.</en>
<vi>
Họ là 01 đám sa đọa.
</vi></item>
<item><num>
2138
</num><time>02:00:24,593 --> 02:00:27,304</time><en>
You're worth the whole damn bunch put together.</en>
<vi>
Cả lũ bọn họ cộng lại cũng chẳng bằng được anh.
</vi></item>
<item><num>
2139
</num><time>02:00:37,273 --> 02:00:38,354</time>
<en><i>I was always glad...</i></en>
<vi>
Tôi đã luôn mừng...
</vi></item>
<item><num>
2140
</num><time>02:00:38,482 --> 02:00:39,734</time>
<en><i>I said that.</i></en>
<vi>
là mình đã nói vậy.
</vi></item>
<item><num>
2141
</num><time>02:00:41,986 --> 02:00:42,737</time>
<en><i>It was the only...</i></en>
<vi>
Đó là...
</vi></item>
<item><num>
2142
</num><time>02:00:42,903 --> 02:00:44,363</time>
<en><i>compliment I ever paid him.</i></en>
<vi>
lời ca tụng hay nhất mà tôi dành cho anh ấy.
</vi></item>
<item><num>
2143
</num><time>02:00:48,617 --> 02:00:49,618</time>
<en><i>That morning...</i></en>
<vi>
Sáng hôm đó...
</vi></item>
<item><num>
2144
</num><time>02:00:50,369 --> 02:00:52,663</time>
<en><i>Wall Street boomed its usual...</i></en>
<vi>
Phố Wall tăng vọt...
</vi></item>
<item><num>
2145
</num><time>02:00:52,830 --> 02:00:53,998</time>
<en><i>golden roar.</i></en>
<vi>
như thời hoàng kim.
</vi></item>
<item><num>
2146
</num><time>02:00:54,165 --> 02:00:57,960</time>
<en><i>But I wasn't worth a decent stroke of work.</i></en>
<vi>
Nhưng tôi không còn yêu thích công việc này.
</vi></item>
<item><num>
2147
</num><time>02:00:58,878 --> 02:01:01,839</time>
<en><i>I waited for Gatsby to call with news.</i></en>
<vi>
Tôi chờ đợi tin tức từ Gatsby.
</vi></item>
<item><num>
2148
</num><time>02:01:04,300 --> 02:01:05,968</time>
<en><i>While he waited...</i></en>
<vi>
Trong khi anh ấy chờ đợi...
</vi></item>
<item><num>
2149
</num><time>02:01:06,135 --> 02:01:07,470</time>
<en><i>for Daisy.</i></en>
<vi>
tin tức từ Daisy.
</vi></item>
<item><num>
2150
</num><time>02:01:49,845 --> 02:01:51,347</time>
<en>Gatsby's.</en>
<vi>
Gatsby.
</vi></item>
<item><num>
2151
</num><time>02:01:52,765 --> 02:01:55,976</time>
<en>I know Mr. Gatsby will be very happy that you've called.</en>
<vi>
Ngài Gatsby sẽ rất vui khi nhận được cuộc điện này.
</vi></item>
<item><num>
2152
</num><time>02:02:18,415 --> 02:02:20,167</time>
<en>Daisy.</en>
<vi>
Daisy.
</vi></item>
<item><num>
2153
</num><time>02:02:41,522 --> 02:02:43,899</time>
<en>Hello! Hello!</en>
<vi>
Alo! Alo!
</vi></item>
<item><num>
2154
</num><time>02:02:44,066 --> 02:02:46,569</time>
<en><i>Hello! Is everything all right?</i></en>
<vi>
Alo! Mọi việc ổn chứ?
</vi></item>
<item><num>
2155
</num><time>02:02:52,324 --> 02:02:55,077</time>
<en>Hello! Hello!</en>
<vi>
Alo! Alo!
</vi></item>
<item><num>
2156
</num><time>02:02:55,244 --> 02:02:56,620</time>
<en>Hello!</en>
<vi>
Alo!
</vi></item>
<item><num>
2157
</num><time>02:02:56,787 --> 02:02:58,831</time>
<en><i>Hello! Is everything all right?</i></en>
<vi>
Alo! Mọi việc ổn chứ?
</vi></item>
<item><num>
2158
</num><time>02:03:08,966 --> 02:03:13,178</time>
<en><i>I remember the rest of that day as an endless drill...</i></en>
<vi>
Tôi còn nhớ phần còn lại của ngày hôm đó như 01 mũi khoan dài vô tận...
</vi></item>
<item><num>
2159
</num><time>02:03:13,345 --> 02:03:17,975</time>
<en><i>of police and photographers and tabloid reporters.</i></en>
<vi>
của cảnh sát và nhiếp ảnh gia, lẫn phóng viên báo lá cải.
</vi></item>
<item><num>
2160
</num><time>02:03:18,684 --> 02:03:20,936</time>
<en><i>The headlines were a nightmare.</i></en>
<vi>
Tiêu đề trên mặt báo là 01 cơn ác mộng.
</vi></item>
<item><num>
2161
</num><time>02:03:22,104 --> 02:03:24,148</time>
<en><i>They pinned everything on Gatsby.</i></en>
<vi>
Họ gắn mọi tội danh lên Gatsby.
</vi></item>
<item><num>
2162
</num><time>02:03:24,315 --> 02:03:28,694</time>
<en><i>The affair with Myrtle. The hit-and-run. Everything.</i></en>
<vi>
Vụng trộm với Myrtle. Tông xe rồi chạy trốn. Mọi thứ.
</vi></item>
<item><num>
2163
</num><time>02:03:28,903 --> 02:03:30,905</time>
<en><i>And there was nothing I could say...</i></en>
<vi>
Và tôi chẳng thể nói gì nữa...
</vi></item>
<item><num>
2164
</num><time>02:03:31,071 --> 02:03:36,118</time>
<en><i>except the one unutterable fact that none of it was true.</i></en>
<vi>
ngoại trừ 01 thực tế khó tả rằng tất cả đều là giả.
</vi></item>
<item><num>
2165
</num><time>02:03:36,452 --> 02:03:39,914</time><en>
Darling, Daddy's taking care of his two favorite girls.</en>
<vi>
Con yêu, bố sẽ chăm sóc tốt cho cả 02 mẹ con mình.
</vi></item>
<item><num>
2166
</num><time>02:03:40,080 --> 02:03:41,290</time>
<en>Where are we going?</en>
<vi>
Nhà mình sẽ đi đâu ạ?
</vi></item>
<item><num>
2167
</num><time>02:03:41,832 --> 02:03:43,792</time>
<en>
- We're going on a holiday.
- We should go.</en>
<vi>
- Nhà mình đi nghỉ.
- Chúng ta đi thôi.
</vi></item>
<item><num>
2168
</num><time>02:03:43,959 --> 02:03:45,252</time>
<en>Just you...</en>
<vi>
Chỉ có con...
</vi></item>
<item><num>
2169
</num><time>02:03:45,419 --> 02:03:47,004</time>
<en>me and Daddy.</en>
<vi>
mẹ và Bố.
</vi></item>
<item><num>
2170
</num><time>02:03:49,340 --> 02:03:50,591</time>
<en>Buchanan residence.</en>
<vi>
Dinh thự ngài Buchanan đây.
</vi></item>
<item><num>
2171
</num><time>02:03:50,758 --> 02:03:52,198</time>
<en><i>May I speak to Mrs. Buchanan?</i></en>
<vi>
Cho tôi nói chuyện với cô Buchanan?
</vi></item>
<item><num>
2172
</num><time>02:03:52,635 --> 02:03:54,136</time>
<en>It's Mr. Carraway, her cousin.</en>
<vi>
Là Carraway, tôi là em họ của chị ấy.
</vi></item>
<item><num>
2173
</num><time>02:03:54,303 --> 02:03:54,984</time>
<en><i>Madame...</i></en>
<vi>
Bà chủ...
</vi></item>
<item><num>
2174
</num><time>02:03:55,137 --> 02:03:57,014</time><en>
is not available, Monsieur Carraway.</en>
<vi>
không có nhà, thưa ông Carraway.
</vi></item>
<item><num>
2175
</num><time>02:03:57,473 --> 02:04:00,351</time>
<en>If you speak to her, tell her the funeral's tomorrow.</en>
<vi>
Xin hãy nói với chị ấy về đám tang ngày mai.
</vi></item>
<item><num>
2176
</num><time>02:04:00,517 --> 02:04:02,478</time>
<en>I'm sorry, monsieur, they have gone away.</en>
<vi>
Tôi xin lỗi thưa ông, họ đã đi khỏi nhà rồi.
</vi></item>
<item><num>
2177
</num><time>02:04:02,645 --> 02:04:03,645</time>
<en><i>Gone away?</i></en>
<vi>
Đi rồi?
</vi></item>
<item><num>
2178
</num><time>02:04:03,938 --> 02:04:05,481</time>
<en>Do you know when they'll be back?</en>
<vi>
Anh có biết khi nào họ quay về không?
</vi></item>
<item><num>
2179
</num><time>02:04:08,150 --> 02:04:09,150</time>
<en>No.</en>
<vi>
Không.
</vi></item>
<item><num>
2180
</num><time>02:04:09,193 --> 02:04:11,153</time>
<en><i>They have already departed.</i></en>
<vi>
Họ đã khởi hành rồi.
</vi></item>
<item><num>
2181
</num><time>02:04:15,115 --> 02:04:19,370</time>
<en>Please. I know that she would want to be there. She would...</en>
<vi>
Làm ơn. Tôi biết chị ấy sẽ muốn đến tham dự lễ tang. Chị ấy sẽ đến...
</vi></item>
<item><num>
2182
</num><time>02:04:19,578 --> 02:04:21,455</time>
<en>If you would just get a message to her.</en>
<vi>
Nếu anh nhắn cho chị ấy.
</vi></item>
<item><num>
2183
</num><time>02:04:21,622 --> 02:04:24,833</time>
<en>
<i>- Let me talk to her, please.</i>
- You wish to contact her?</en>
<vi>
- Cho tôi liên lạc với chị ấy đi, làm ơn.
- Ông muốn liên lạc với bà ấy hả?
</vi></item>
<item><num>
2184
</num><time>02:04:25,626 --> 02:04:27,461</time>
<en>I have no further information, monsieur.</en>
<vi>
Tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào nữa thưa ông.
</vi></item>
<item><num>
2185
</num><time>02:04:27,836 --> 02:04:29,004</time>
<en>Please!</en>
<vi>
Làm ơn!
</vi></item>
<item><num>
2186
</num><time>02:04:31,757 --> 02:04:33,092</time>
<en>Hello?</en>
<vi>
Alo?
</vi></item>
<item><num>
2187
</num><time>02:04:40,015 --> 02:04:41,225</time><en>
Come on.</en>
<vi>
Đi thôi.
</vi></item>
<item><num>
2188
</num><time>02:04:41,976 --> 02:04:44,395</time>
<en><i>They were careless people, Tom and Daisy.</i></en>
<vi>
02 kẻ tuyệt tình nhất, Tom và Daisy.
</vi></item>
<item><num>
2189
</num><time>02:04:46,105 --> 02:04:48,273</time>
<en><i>They smashed up things and people...</i></en>
<vi>
Họ xới tung mọi chuyện và mọi người...
</vi></item>
<item><num>
2190
</num><time>02:04:48,440 --> 02:04:51,110</time>
<en><i>and then retreated back into their money and their...</i></en>
<vi>
để rồi lui về với đống của cải cùng...
</vi></item>
<item><num>
2191
</num><time>02:04:51,276 --> 02:04:52,987</time>
<en><i>vast carelessness.</i></en>
<vi>
sự vô tình hơn tất cả của mình.
</vi></item>
<item><num>
2192
</num><time>02:04:54,697 --> 02:04:55,948</time>
<en>Hey.</en>
<vi>
Này.
</vi></item>
<item><num>
2193
</num><time>02:04:56,115 --> 02:04:57,783</time>
<en>Hey! Get out of here!</en>
<vi>
Này! Đi khỏi đây đi!
</vi></item>
<item><num>
2194
</num><time>02:04:58,242 --> 02:04:59,493</time>
<en>Go on!</en>
<vi>
Nhanh lên!
</vi></item>
<item><num>
2195
</num><time>02:04:59,660 --> 02:05:01,203</time>
<en>Get the hell out of here!</en>
<vi>
Cút ra khỏi đây!
</vi></item>
<item><num>
2196
</num><time>02:05:14,925 --> 02:05:16,176</time>
<en><i>I rang...</i></en>
<vi>
Tôi gọi điện...
</vi></item>
<item><num>
2197
</num><time>02:05:16,343 --> 02:05:17,928</time>
<en><i>I wrote...</i></en>
<vi>
Tôi viết thư...
</vi></item>
<item><num>
2198
</num><time>02:05:18,095 --> 02:05:20,097</time>
<en><i>I implored.</i></en>
<vi>
Tôi cầu khẩn.
</vi></item>
<item><num>
2199
</num><time>02:05:20,681 --> 02:05:26,020</time>
<en><i>But not a single one of the sparkling hundreds that enjoyed his hospitality...</i></en>
<vi>
Nhưng không 01 ai từng hưởng lòng hiếu khách trong bữa tiệc...
</vi></item>
<item><num>
2200
</num><time>02:05:26,895 --> 02:05:29,398</time>
<en><i>attended the funeral.</i></en>
<vi>
tới tham dự lễ tang.
</vi></item>
<item><num>
2201
</num><time>02:05:29,857 --> 02:05:31,650</time>
<en><i>And from Daisy...</i></en>
<vi>
đến Daisy...
</vi></item>
<item><num>
2202
</num><time>02:05:32,359 --> 02:05:34,319</time>
<en><i>not even a flower.</i></en>
<vi>
cũng chẳng gửi 01 bông hoa nào.
</vi></item>
<item><num>
2203
</num><time>02:05:36,030 --> 02:05:38,365</time>
<en><i>I was all he had.</i></en>
<vi>
Tôi là tất cả những gì mà anh ấy có.
</vi></item>
<item><num>
2204
</num><time>02:05:38,949 --> 02:05:41,368</time>
<en><i>The only one who cared.</i></en>
<vi>
Người duy nhất quan tâm.
</vi></item>
<item><num>
2205
</num><time>02:06:12,483 --> 02:06:14,568</time>
<en><i>After Gatsby's death...</i></en>
<vi>
Sau cái chết của Gatsby...
</vi></item>
<item><num>
2206
</num><time>02:06:15,527 --> 02:06:17,988</time>
<en><i>New York was haunted for me.</i></en>
<vi>
NY là nỗi ám ảnh với tôi.
</vi></item>
<item><num>
2207
</num><time>02:06:19,156 --> 02:06:20,532</time>
<en><i>That city...</i></en>
<vi>
Thành phố đó...
</vi></item>
<item><num>
2208
</num><time>02:06:22,493 --> 02:06:26,205</time>
<en><i>my once golden shimmering mirage...</i></en>
<vi>
ảo vọng dát vàng lung linh 01 thời của tôi...
</vi></item>
<item><num>
2209
</num><time>02:06:27,664 --> 02:06:29,875</time>
<en><i>now made me sick.</i></en>
<vi>
nay lại khiến tôi phát tởm.
</vi></item>
<item><num>
2210
</num><time>02:06:33,504 --> 02:06:34,504</time>
<en><i>On my last night...</i></en>
<vi>
Trong đêm cuối của tôi...
</vi></item>
<item><num>
2211
</num><time>02:06:34,546 --> 02:06:35,964</time>
<en><i>in New York...</i></en>
<vi>
ở NY...
</vi></item>
<item><num>
2212
</num><time>02:06:36,965 --> 02:06:38,884</time>
<en><i>I returned to that huge...</i></en>
<vi>
Tôi trở lại căn nhà hoành tráng...
</vi></item>
<item><num>
2213
</num><time>02:06:39,051 --> 02:06:41,929</time>
<en><i>incoherent house once more.</i></en>
<vi>
và hoang tàn 01 lần nữa.
</vi></item>
<item><num>
2214
</num><time>02:06:42,096 --> 02:06:43,472</time>
<en><i>Wolfshiem's associates...</i></en>
<vi>
hội Wolfshiem...
</vi></item>
<item><num>
2215
</num><time>02:06:43,639 --> 02:06:45,140</time>
<en><i>had cleaned it out.</i></en>
<vi>
đã don sạch mọi thứ.
</vi></item>
<item><num>
2216
</num><time>02:06:45,307 --> 02:06:46,827</time>
<en><i>He threw all those parties...</i></en>
<vi>
Anh ấy mở những buổi tiệc đó...
</vi></item>
<item><num>
2217
</num><time>02:06:46,850 --> 02:06:48,560</time>
<en><i>hoping she'd wander in one night.</i></en>
<vi>
hy vọng cô ấy ghé qua chỉ 01 đêm.
</vi></item>
<item><num>
2218
</num><time>02:06:48,727 --> 02:06:50,127</time>
<en><i>It's like an amusement park.</i></en>
<vi>
Nó như là 01 nơi giải trí.
</vi></item>
<item><num>
2219
</num><time>02:06:50,229 --> 02:06:52,147</time>
<en><i>But how do you live here all alone?</i></en>
<vi>
Nhưng tại sao anh lại sống 01 mình ở đây được?
</vi></item>
<item><num>
2220
</num><time>02:06:52,314 --> 02:06:54,525</time>
<en>She makes it look so splendid...</en>
<vi>
Cô ấy khiến nó trông thật lộng lẫy...
</vi></item>
<item><num>
2221
</num><time>02:06:54,691 --> 02:06:55,891</time>
<en>don't you think, old sport?</en>
<vi>
cậu không thấy thế sao, bằng hữu?
</vi></item>
<item><num>
2222
</num><time>02:06:56,026 --> 02:06:57,945</time>
<en>Music! And then we can...</en>
<vi>
Âm nhạc! Và chúng ta có thể...
</vi></item>
<item><num>
2223
</num><time>02:06:58,112 --> 02:06:59,738</time><en>
dance all night!</en>
<vi>
nhảy múa suốt đêm!
</vi></item>
<item><num>
2224
</num><time>02:07:01,532 --> 02:07:02,893</time>
<en><i>Will you come, old sport?</i></en>
<vi>
Cậu sẽ đến chứ bằng hữu?
</vi></item>
<item><num>
2225
</num><time>02:07:02,991 --> 02:07:04,118</time>
<en><i>We need you.</i></en>
<vi>
Chúng tôi cần cậu.
</vi></item>
<item><num>
2226
</num><time>02:07:04,284 --> 02:07:06,411</time>
<en>I wish it could always be like this.</en>
<vi>
Em ước đôi mình sẽ mãi luôn như thế này.
</vi></item>
<item><num>
2227
</num><time>02:07:06,578 --> 02:07:08,247</time>
<en>It Will be.</en>
<vi>
Sẽ như vậy.
</vi></item>
<item><num>
2228
</num><time>02:07:10,040 --> 02:07:15,379</time>
<en><i>I remembered how we had all come to Gatsby's and guessed at his corruption...</i></en>
<vi>
Tôi nhớ cái ngày chúng tôi đến nhà Gatsby rồi nhẩm đoán thói tham nhũng của anh...
</vi></item>
<item><num>
2229
</num><time>02:07:16,505 --> 02:07:18,549</time>
<en><i>while he stood before</i> us...</en>
<vi>
trước khi anh ấy đứng trước mặt mình...
</vi></item>
<item><num>
2230
</num><time>02:07:18,715 --> 02:07:19,383</time>
<en><i>concealing...</i></en>
<vi>
che đậy...
</vi></item>
<item><num>
2231
</num><time>02:07:19,550 --> 02:07:22,094</time>
<en><i>an incorruptible dream.</i></en>
<vi>
01 giấc mơ không bao giờ nguôi.
</vi></item>
<item><num>
2232
</num><time>02:07:23,095 --> 02:07:28,016</time>
<en><i>It's perfect. From your perfect, irresistible imagination.</i></en>
<vi>
Nó hoàn hảo. Từ sự hoàn mỹ của anh ấy, trí tưởng tượng không thể cưỡng lại.
</vi></item>
<item><num>
2233
</num><time>02:07:34,106 --> 02:07:35,941</time>
<en><i>The moon rose higher.</i></en>
<vi>
Trăng đã lên cao hơn.
</vi></item>
<item><num>
2234
</num><time>02:07:37,651 --> 02:07:40,863</time>
<en><i>And as I stood there, brooding on the old, unknown world...</i></en>
<vi>
Và tôi đứng đó, lạc lẫm về 01 thế giới cằn cỗi, chưa ai biết tới...
</vi></item>
<item><num>
2235
</num><time>02:07:41,905 --> 02:07:43,949</time>
<en><i>I thought of Gatsby's wonder...</i></en>
<vi>
Tôi nghĩ về sự ngạc nhiên của Gatsby...
</vi></item>
<item><num>
2236
</num><time>02:07:44,116 --> 02:07:47,870</time>
<en><i>when he first picked out the green light at the end of Daisy's dock.</i></en>
<vi>
khi lần đầu anh hướng về ánh sáng xanh lục từ bến tàu nhà Daisy.
</vi></item>
<item><num>
2237
</num><time>02:07:53,458 --> 02:07:55,794</time>
<en><i>He had come such a long way.</i></en>
<vi>
Anh ấy đã phiêu du 01 chặng đường dài.
</vi></item>
<item><num>
2238
</num><time>02:07:56,587 --> 02:07:59,047</time>
<en><i>And his dream must have seemed so close...</i></en>
<vi>
Và giấc mơ của anh dường như đã gần kề lắm...
</vi></item>
<item><num>
2239
</num><time>02:07:59,214 --> 02:08:02,176</time>
<en><i>that he could hardly fail to grasp it.</i></en>
<vi>
đến mức thật khó có thể vuột mất.
</vi></item>
<item><num>
2240
</num><time>02:08:06,513 --> 02:08:07,639</time>
<en><i>But he did not know...</i></en>
<vi>
Nhưng anh ấy đâu hề biết...
</vi></item>
<item><num>
2241
</num><time>02:08:07,806 --> 02:08:09,933</time>
<en><i>that it was already behind him.</i></en>
<vi>
rằng giấc mơ đã ở lại phía sau mình.
</vi></item>
<item><num>
2242
</num><time>02:08:11,768 --> 02:08:14,730</time>
<en><i>Gatsby believed in the green light...</i></en>
<vi>
Gatsby tin tưởng vào thứ ánh sáng màu xanh...
</vi></item>
<item><num>
2243
</num><time>02:08:14,938 --> 02:08:18,317</time>
<en><i>the orgastic future that year by year recedes...</i></en>
<vi>
tương lai cực thú mỗi năm dần tan...
</vi></item>
<item><num>
2244
</num><time>02:08:18,483 --> 02:08:19,610</time>
<en><i>before us.</i></en>
<vi>
trước mắt chúng ta.
</vi></item>
<item><num>
2245
</num><time>02:08:19,776 --> 02:08:22,529</time>
<en><i>It eluded us then, but that's no matter.</i></en>
<vi>
Tương lai lẩn trốn chúng ta nhưng cũng chẳng sao.
</vi></item>
<item><num>
2246
</num><time>02:08:22,905 --> 02:08:25,657</time>
<en><i>Tomorrow, we will run faster...</i></en>
<vi>
Ngày mai, chúng ta sẽ chạy nhanh hơn...
</vi></item>
<item><num>
2247
</num><time>02:08:25,824 --> 02:08:28,368</time>
<en><i>stretch out our arms farther...</i></en>
<vi>
Cánh tay ta sẽ dang rộng hơn...
</vi></item>
<item><num>
2248
</num><time>02:08:28,827 --> 02:08:31,371</time>
<en><i>and one fine morning...</i></en>
<vi>
để rồi 01 buổi sáng đẹp trời...
</vi></item>
<item><num>
2249
</num><time>02:08:31,538 --> 02:08:33,624</time>
<en><i>So we beat on...</i></en>
<vi>
Chúng ta cứ tiến tới...
</vi></item>
<item><num>
2250
</num><time>02:08:34,082 --> 02:08:36,418</time>
<en><i>boats against the current...</i></en>
<vi>
những chiếc thuyền ngược dòng...
</vi>
</item>
<item><num>
2251
</num><time>02:08:37,002 --> 02:08:38,754</time>
<en><i>borne back...</i></en>
<vi>
bị cuốn trôi...
</vi>
</item>
<item><num>
2252
</num><time>02:08:38,921 --> 02:08:40,756</time>
<en><i>ceaselessly...</i></en>
<vi>
không ngừng...
</vi>
</item>
<item><num>
2253
</num><time>02:08:41,131 --> 02:08:43,175</time>
<en><i>into the past.</i></en>
<vi>
về trong quá khứ.
</vi>
</item>

</subtitle>

#drM
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.

Tổng số lượt xem trang

TRANG LIÊN KẾT

Movieclips Trailers

Bài viết nổi bật